TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218263
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo
16/08/2014

Hiện nay tổng số hộ dân tộc trên địa bàn xã là 36 hộ/136 khẩu, trong đó: Hộ người Hoa 01 hộ/03 khẩu; Châu ro: 17hộ/64 khẩu; Mường: 01 hộ/03 khẩu; Khơ me: 17 hộ/66 khẩu. Tổng số giáo dân: 221 hộ/861 khẩu. Tổng số tín đồ: 760 hộ/ 3536 khẩu. Trong đó: Phật giáo 755 hộ/3532 khẩu; Tin lành: 02 hộ/04 khẩu; Hòa Hảo: 3 hộ
 Trong thời gian qua, số người dân tộc ít người và đồng bào tôn giáo luôn được sự quan tâm của Đảng, sự chăm lo hỗ trợ của Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể như: hỗ trợ vay vốn, xây dựng nhà Đại đoàn kết, giới thiệu việc làm… nên đời sống tinh thần vật chất của đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã khá ổn định, có hộ làm ăn vươn lên khá, giàu.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện:

UBMTTQ xã tham mưu Ban thường trực Đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2014 trên địa bàn xã. Đồng thời cùng UBND tổ chức triển khai đến các tổ chức thành viên, ban ngành đoàn thể xã, ấp.

Chỉ đạo Ban công tác MT các ấp tham mưu Cấp ủy phối hợp Ban điều hành lồng ghép triển khai các nội dung về công tác dân tộc, công tác tôn giáo vào các buổi họp giao ban định kỳ của ấp và sinh hoạt tổ dân cư hàng tháng.

Tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Công tác tuyên truyền:

Tổ chức tuyên truyền quán triệt Nghị quyết 23,24,25 hội nghị lần thứ VII của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 02/4/2010 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 4098 ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc; Kết luận số 07-KL/TW ngày 20/6/2011 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội MT các cấp; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013)… được 03 đợt/279 người dự.

Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết thị Đảng bộ lần thứ IV và Nghị quyết Đảng bộ xã trọng tâm là các nội dung về công tác dân tộc, công tác Tôn giáo.

Vận động các đồng bào dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia triển kkhai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, Ban thường trực MT cùng UBND chỉ đạo VHTT xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã được 09 giờ.

Kết quả thực hiện:

Phối hợp UBND cùng các ngành chức năng, ban ngành đoàn thể hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở tín ngưỡng dân gian tổ chức tốt các ngày lễ quan trọng của các tôn giáo, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà thăm viếng các chùa, thánh thất nhân các ngày lễ tết truyền thống của dân tộc, tôn giáo.

Ban Thường trực MTTQ thường xuyên gặp gỡ các vị Trụ trì Chùa, các tôn giáo trên địa bàn xã. Qua đó, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc tôn giáo kịp thời tổng hợp ý kiến phản ánh với Đảng và Nhà nước có hướng giải quyết.

Phối hợp UBND cùng các tổ chức thành viên MT vận động các tôn giáo  tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước sống “Tốt đời đẹp đạo”.

Phối hợp UBND tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc của các dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định.

Ban thường trực MT chỉ đạo Ban TTND tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Phối hợp UBND cùng các ngành liên quan giải quyết các nhu cầu chính đáng, hợp pháp về nhà, đất có liên quan đến tôn giáo theo tinh thần Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo và các quy định khác của pháp luật.

Nhìn chung, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc, tôn giáo; các đồng bào dân tộc và tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động lễ hội chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đồng bào dân tộc và các tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, không phát sinh điểm nóng về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo ở địa phương

Công tác tổ chức học tập tuyên truyền chủ trương NQ của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo đến mọi tầng lớp nhân dân được thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Đại đa số đồng bào dân tộc, tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và tích cực thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Công tác phối hợp trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đồng bào dân tộc, tôn giáo ngày càng có hiệu quả.

Có được những kết quả trên, trước nhất phải khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Đảng uỷ, Khối vận xã và UBMTTQ cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất cao giữa MT với UBND. Đồng thời có sự gắn bó cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức thành viên cùng sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ MT từ xã đến ấp, hiệu quả hoạt động của UBMTTQVN xã ngày càng được nâng lên, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT – XH – ANQP của địa phương.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu