TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218124
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU Ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng cốt cán Trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân”
16/08/2014

Đánh giá công tác quán triệt triển khai Chỉ thị 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Trên cơ sở Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, ngày 27/7/2004, công văn số 196-CV/TXU (nay là Ban thường vụ Thành ủy) về “xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân”; hướng dẫn số 68-HD/DV ngày 10/8/2004. UBMTTQ xã tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn chi ủy chi bộ và các đoàn thể xây dựng lực lượng cốt cán trong từng đơn vị.

Trong 10 năm qua UBMTTQ xã tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức sơ kết 02 năm (năm 2005), 05 năm (năm 2009), báo cáo sơ kết 6 năm (năm 2010).

Năm 2012 Xây dựng Nghị quyết chuyên đề số 68-NQ/ĐU về “nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến ấp” nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo kịp thời.

Năm 2013 UBMTTQ xã tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 20/9/2013 tổ chức khảo sát tình hình xây dựng lực lượng cốt cán của Mặt trận và các đoàn thể xã.

Trong 10 năm qua, cấp ủy chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm đối với công tác đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; đổi mới nội dung, phương pháp cũng như chất lượng hoạt động, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng cốt cán làm nồng cốt trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

 

Tình hình cốt cán:

Tính đến cuối tháng 4/2014 toàn xã có 382 đoàn viên, hội viên có 5204 hội viên. Trong đó có 438 người là nòng cốt, cốt cán, chiếm tỷ lệ 8,41%.

Sau khi triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Số lượng và chất lượng của lực lượng cốt cán có nhiều biến đổi qua từng năm (có phụ lục số liệu kèm theo).

Nhìn chung đời sống của lực lượng cốt cán tương đối ổn định, luôn nhiệt tình trong công tác, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Lực lượng cốt cán được sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức (xây dựng lực lượng cốt cán), luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, kịp thời nắm bắt tư tưởng của nhân dân, cung cấp được 76 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 43 vụ. Qua đó, lực lượng cốt cán luôn được động viên, khen thưởng kịp thời, tạo điều kiện cho lực lượng cốt cán hoàn thành nhiệm vụ.

*Về quy trình xây dựng cốt cán: Căn cứ hướng dẫn số 68-HD/DV ngày 10/8/2004 của Ban dân vận Thành ủy, UBMTTQ xã tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy các đoàn thể chọn đối tượng, tiêu chuẩn xây dựng lực lượng cốt cán theo đúng với quy trình, hướng dẫn của Thành ủy. Tuy nhiên thời gian đầu (đến thời điểm năm 2013) hầu hết các đoàn thể còn nhầm lẫn đối tượng để xây dựng hội viên, đoàn viên trở thành lực lượng cốt cán, còn lúng túng trong việc lựa chọn, xây dựng, giao nhiệm vụ cho cốt cán.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ xây dựng cốt cán:

Thực hiện Hướng dẫn số 68-HD/DV ngày 18/8/2004 của Ban dân vận Thành ủy, Đảng ủy đã chỉ đạo việc xây dựng lực lượng cốt cán phải đúng quy trình (gồm 03 bước): họp chi ủy chi bộ xây dựng kế hoạch chọn địa bàn xây dựng lực lượng cốt cán, phân công cán bộ phụ trách theo dõi thực hiện, xác định số lượng cốt cán cần xây dựng, dự kiến nắm vào để xây dựng lực lượng cốt. Cán bộ được phân công thực hiện kế hoạch: tiếp cận địa bàn, chọn đối tượng, tiếp cận, vận động cảm hóa đối tượng.

Tính đến nay, số lượng cốt cán do UBMTTQ xã tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy xây dựng có sự thay đổi theo thời gian (có phụ lục kèm theo). Nhìn chung, chất lượng hoạt động của lực lượng cốt cán có những chuyển biến rõ nét: đây là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh những bất thường ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luât của nhà nước và những quy định ở địa phương; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng; phối hợp tham gia hòa giải, giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết ở địa phương.

Đa số nhân dân trên địa bàn xã là người Kinh, hầu hết không theo đạo, chủ yếu là thờ cúng ông bà.

Công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng cốt cán là một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Năm 2013 Ban dân vận Tỉnh ủy và sở tài chính ban hành công văn số 644/LCQ.TC.BCDTU ngày 20/3/3013, hội thảo chuyên đề về xây dựng lực lượng cốt cán nâng cao nhận thức của Mặt trận và các đoàn thể.

Công tác tham mưu của Khối dân vận Đảng: Đảng ủy phân công đ/c Phó bí thư Đảng ủy chỉ đạo trực tiếp khối dân vận, UBMTTQ, các đoàn thể tuyên truyền trong việc xây dựng lực lượng cốt cán. Phối hợp với ấp, nắm tình hình hoạt động của lực lượng cốt cán; đánh giá chỉ đạo kịp thời đối với cốt cán hoạt động yếu, đề xuất khen thưởng cốt cán hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên, kiểm tra đôn đốc đảm bảo việc xây dựng cốt cán đạt yêu cầu về chất lượng; xây dựng phương  án huy động khi cần, chỉ đạo xây dựng lực lượng cốt cán ở khu ấp và tổ địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng cốt cán qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Vai trò của cấp ủy chính quyền trong công tác xây dựng cốt cán:

Cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã có sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, quan điểm ý nghĩa của việc xây dựng lực lượng cốt cán, đã có chế độ chính sách thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ, động viên lực lượng cốt cán làm nồng cốt, tạo điều kiện để cốt cán an tâm, chấp hành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi có hướng dẫn 644, UBND chỉ đạo tài chính đã kịp thời cấp kinh phí hoạt động cho lực lượng cốt cán (15.000.000 đ/6 ấp)

Kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy đối với Mặt trận và các đoàn thể:

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU của Tỉnh ủy, lực lượng cốt cán đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, được củng cố cả về số lượng lẫn chất lượng. UBMTTQ xã cũng tham mưu Đảng ủy xây dựng Nghị quyết chuyên đề số 68-NQ/ĐU củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến ấp. Kiện toàn củng cố đội ngũ cốt cán xây dựng cốt cán trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nông dân làm kinh tế giỏi, giúp nhau làm kinh tế gia đình…đã phát huy tính tịch cực của các tầng lớp nhân dân, thực sự là lực lượng vững chắc trong các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (có 6/6 ấp đạt ấp văn hóa, tỷ lệ hộ văn hóa đạt 98%); vận động đóng góp các nguồn quỹ đều đạt và vượt chỉ tiêu; các phong trào “toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào xây dựng “nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”….Ngoài ra đội ngũ cốt cán còn là lực lượng tiên phong trong các đợt vận động ở địa phương, phát huy vai trò nòng cốt đi đầu trên các lĩnh vực hoạt động, duy trì mối quan hệ mật thiết với các tổ chức thành viên, phản ánh kịp thời những khó khăn của tổ chức thành viên.

Hàng năm đều cử tổ chức thành viên là lực lượng cốt cán tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, đi đôi với việc học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghe nói chuyện thời sự…nhằm nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng nghiệp vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cốt cán, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Đánh giá chung:

*Ưu điểm: Gần 10 năm thực hiện chỉ thị 35-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng lực lượng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của tổ chức thành viên. Từ đó lực lượng cốt cán đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao, là nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội an ninh quốc phòng của địa phương.

*Hạn chế: Trình độ của lực lượng cốt cán không đều, năng lực chuyên môn của một vài cốt cán còn hạn chế. Hoạt động cốt cán ở ấp còn mang tính chất phong trào, chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao vẫn còn mang tâm lý trông chờ ỷ lại.

*Nguyên nhân: Trước khi có hướng dẫn 644, kinh phí hoạt động của lực lượng cốt cán còn hạn chế, một số cốt cán có hoàn cảnh khó khăn nên chưa an tâm hoạt động.tổ chức thành viên chưa chặt chẽ và thường xuyên, còn lúng túng trong việc xác định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng quản lý và bồi dưỡng lực lượng cốt cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

*Bài học kinh nghiệm:

-Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị 35-CT/TU. Xây dựng các mô hình thiết thực trong đời sống tổ chức thành viên. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ, xem xét giới thiệu phát triển Đảng trong lực lượng cốt cán, kịp thời khen thưởng biểu dương có nhiều thành tích trong các phong trào ở địa phương. 

Sau khi quán triệt thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể cũng đã tích cực xây dựng lực lượng cốt cán trong đoàn thể của mình. Tuy nhiên, việc xây dựng lực lượng cốt cán còn dựa vào chỉ tiêu của cấp trên giao, chất lượng hoạt động chưa đạt hiệu quả cao, một số đoàn thể còn nhầm lẫn đối tượng xây dựng cốt cán là đảng viên.

Năm 2013, được cấp trên khảo sát và tổ chức tập huấn về xây dựng lực lượng cốt cán, mặt trận và các đoàn thể đã kiện toàn, củng cố lực lượng cốt cán, giao nhiệm vụ cụ thể cho hội viên cốt cán; thường xuyên trao đổi thông tin với cốt cán.

 Trong thời gian tới tiếp tục quan triệt và thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU của tỉnh ủy, đẩy mạnh phong trào xây dựng lực lượng cốt cán lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Khắc phục những hạn chế, tồn tại, vận động các tổ chức thành viên gương mẫu xây dựng tổ chức và lực lượng cốt cán của thành viên thực sự là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc của Đảng ủy – và chính quyền địa phương.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu