TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 5/3/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 214566
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thông báo kết luận 700/KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý xây dựng các cơ sở thờ tự trên địc bàn xã
16/08/2014

Tình hình và hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn:

Nhìn chung trong 02 năm qua tình hình sinh hoạt của các tôn giáo trên địa bàn tương đối ổn định, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quan hệ tốt với chính quyền, mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn xã Long Phước, có 04 cơ sở thờ tự hợp pháp: Chùa Phước Hưng, ấp Phong Phú; Chùa Phước Long Tự, ấp Phước Hữu; Chùa Pháp Quang, ấp Bắc và Thánh Thất cao đài, ấp Phước Hữu.

Kết quả thực hiện:

Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Thông báo kết luận 700-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện kế hoạch 7326/KH-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

 

Sau khi nhận Thông báo kết luận 700-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện kế hoạch 7326/KH-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về “Giải quyết, xử lý các trường hợp xây dựng, tạo lập cơ sở thờ tự pháp luật trên địa bàn tỉnh”. UBMTTQ xã tham mưu Đảng ủy và phối hợp UBND xã đã tiến hành khảo sát cơ sở thờ tự chưa hợp pháp, tự ý xây dựng cơ sở thờ tự, đặt tên tôn giáo và hoạt động tôn giáo với hình thức tu tại gia trên địa bàn xã.

Qua khảo sát có 02 cơ sở thờ tự chưa hợp pháp (Tịnh thất Giác Đức và Tịnh thất Giác Quan), trong năm 2012, 02 cơ sở này đã lập hồ sơ xin đề nghị Giáo hội phật Giáo Việt Nam công nhận, qua xem xét quá trình thực hiện nghĩa vụ tại địa phương và những quy định của Giáo hội phật giáo Việt Nam, năm 2013 cơ sở thờ tự Tịnh thất Giác Đức được Giáo Hội phật giáo Việt Nam công nhận và đến năm 2014 Tịnh thất Giác Đức được Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận nâng lên thành Chùa Pháp Quang theo Quyết định số 167/QĐ/BTS của Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam ngày 17/03/2014 về việc chấp thuận Tịnh thất Giác Đức, thành phố Bà Rịa đổi tên thành Chùa Pháp Quang.

Riêng đối với cơ sở thờ tự tịnh thất Giác Quan chưa được công nhận. UBMTTQ xã phối hợp cùng UBND, các tổ chức thành viên đã tiến hành vận động ông Phạm Văn  Minh là chủ cơ sở thờ tự, qua đó ông đã đồng thuận tháo dở bảng tên tịnh thất Giác Quan.

 

Đánh giá kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận 700-KL/TU ngày 30/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

           

UBMTTQ xã tham mưu TT.Đảng ủy và phối hợp với UBND xã cùng với các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện Thông báo kết luận 700-KL/TU ngày 30/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân viên và 79/79 tổ dân cư trên địa bàn xã. Nâng cao nhận thức về tôn giáo trong cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn để cùng nhau xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được phát động tại địa phương.

 

Về công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào tôn giáo được Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện theo chính sách, chủ trương của nhà nước. Hàng năm vào dịp Lễ, Tết UBMTTQ xã tham mưu Đảng ủy và kết hợp với UBND xã tổ chức thăm và tặng quà cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã. Có phân công 01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo, định kỳ hành năm được tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo.

 

Về công tác phối kết hợp giữa UBMTTQ – UBND và các tổ chức thành viên trong việc vận động quần chúng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các tổ chức tôn giáo ngày càng được quan tâm, triển khai thực hiện sâu rộng. Phát huy mối đoàn kết trong hệ thống chính trị địa phương, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QPAN, trật tự ATXH tại địa phương.

 

Ngoài ra UBMTTQ xã chỉ đạo ban công tác Mặt trận 06 ấp xây dựng lực lượng cốt cán thường xuyên nắm bắt tình hình, tuyên truyền đấu tranh lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc (chưa có biểu hiện xảy ra trên địa bàn).

 

Đánh giá chung:

Kết quả đạt được:

 Đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân có nhận thức đúng đắn về tinh thần, nội dung các chủ trương, chỉ thị, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước đối với tôn giáo. Phát huy mối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

 

Hạn chế:

Do trình độ nhận thức của nhân dân còn hạn chế nên hiện nay tham gia vào phật tử, đi chùa có chiều hướng gia tăng.

Cán bộ làm công tác tôn giáo - dân tộc còn kiêm nhiệm, nên một số chính sách của tôn giáo có lúc chưa triển khai kịp thời đến đồng bào có đạo.

 

Bài học kinh nghiệm:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, công tác phối kết hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Chủ trương công tác đối với tôn giáo.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến các cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn xã.

Đề xuất , kiến nghị:

Ban tuyên giáo của tỉnh ủy phối hợp cùng các cán bộ tôn giáo, thường xuyên hoặc hàng năm tổ chức tập huấn cho các tôn giáo nắm vững những chủ trương của Đảng chính sách pháp luật nhà nước, pháp lệnh tín ngưỡng trong các tôn giáo.

 

Phương hướng:

-Tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước.

-Phối hợp UBND xã chỉ đạo cho các ngành, các tổ chức thành viên từ xã đến ấp, cũng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ nồng cốt để tuyên truyền thực hiện đạt kết quả trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tôn giáo và đồng bào có đạo tham gia  thực hiện tốt các chủ trương của Đảng,  chính sách pháp luật của nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm, qua công tác triển khai thực hiện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo, tổng hợp báo cáo kịp thời về UBMTTQ thành phố Bà Rịa.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu