TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218731
  HỌAT ĐỘNG UBND

  5 năm kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014
16/08/2014

Hàng năm, thực hiện theo sự lãnh chỉ đạo của Mặt trận thành phố và Đảng ủy xã trong 05 năm, Ban Thường trực UBMTTQ.VN xã đã xây dựng tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai có hiệu quả cuộc vận động, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc 4 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 204-TB/TW của Bộ Chính trị, vận động trong các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng văn hóa, thói quen tiêu dùng hàng Việt Nam gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát huy kết quả đã đạt được, Ban thường trực UBMTTQ xã đã xây dựng các kế hoạch hàng năm nhằm tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể và các thành viên tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ địa bàn dân cư, sinh hoạt của đoàn viên, hội viên…Qua triển khai thực hiện cuộc vận động nhận thức của các tổ chức thành viên, các đơn vị doanh nghiệp sản xuất hàng đảm bảo chất lượng và nhân dân địa phương đã có những sự chuyển biến tích cực về sử dụng hàng Việt Nam.

Kết quả tuyên truyền:

Ban thường trực đã tổ chức quán triệt chỉ thị, kế hoạch các cấp về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến các tổ chức thành viên nhằm quán triệt vai trò ý nghĩa của cuộc vận động qua đó lồng ghép tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vào các buổi sinh hoạt tổ địa bàn dân cư với 326 lượt với 4236 người tham dự.

Phối hợp với Ban tuyên giáo và VHTT xã tổ chức biên soạn tin để phát thanh trên loa đài tại địa phương với 69 lượt. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực như chất lượng hàng hóa, hàng giả, hàng kém chất lượng….Đặc biệt

 

 

xã thường xuyên phối hợp với y tế và các ngành liên quan kiểm tra an toàn thực phẩm các điểm kinh doanh tại địa phương, qua đó để tuyên truyền những chủ trương, chính sách có liên quan đến những vấn đề người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, sử dụng hàng Việt Nam.

Các ban ngành đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với 97 lượt với 1235 lượt Đoàn viên, hội viên tham gia. Đây là hành động thiết thực phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Trong dịp tết các đơn vị, tổ chức, ban ngành đoàn thể và nhân dân đã mua sắm, đồ dùng, trang trí quà tết… ưu tiên dùng hàng việt. Góp phần toàn tỉnh và thành phố nâng cao một bước nữa trong quá trình thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm bình ổn giá, hạ thấp lạm phát, đưa chất lượng hàng Việt Nam có chất lượng cao hơn hàng nhập.

Kết Quả về công tác quản lý nhà nước và hoạt động của các doanh nghiệp trong thực hiện cuộc vận động:

Phối hợp cùng UBND xã thường xuyên tuyên truyền vận động các cửa hàng  trên địa bàn kinh doanh hàng việt và vận động công nhân viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động dùng hàng Việt Nam. Đấu tranh chống các loại  hàng nhái và hàng giả, hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm .

Qua 05 năm tổ chức hàng Việt Nam về nông thôn với kết quả như: 8 lượt hàng Việt Nam về nông thôn trong đó có từ 12 đến 16 giang hàng phục vụ người dân có khoản 6.927 lượt người tham gia và mua hàng tại trung tâm văn hóa học tập cộng đồng của xã.

 

Việc thực hiện ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong mua sắm công từ nguồn ngân sách của nhà nước và trong sử dụng vật tư tại cơ quan luôn được lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã quan tâm và thực hiện và UBMTTQ xã phối hợp cùng Công đoàn xã vận động 100% CB – CNV xã ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong 5 năm UBND xã  đã mua sắm trang thiết bị, vật tư công bằng nguồn ngân sách nhà nước với số tiền là 2.236.000.000đ hầu hết trang bị mua sắm đều là hàng Việt Nam .

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền với MT và các đoàn thể trong quà trình triển khai vận động :

Thực hiện kế hoạch của UBMTTQ TP, Ban TT UBMTTQ xã hàng năm đều xây dựng kế hoạch tham mưu cho TT Đảng ủy và phối hợp cùng UBND xã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc vận động. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo vận động 100% CB-CNV xã thực hiện tốt cuộc vận động, và chỉ đạo các cấp ủy chi bộ tổ chức vận động tham gia trong toàn thể Đảng viên. UBND xã củng đã chỉ đạo cho BĐH các ấp vận động các chức danh trong ấp, tổ trưởng tổ địa bàn dân cư và vận động nhân dân tham gia tốt cuộc vận động .

Phối hợp Ban VHTT thường xuyên phát thanh trên loa đài, trong đó tuyên truyền những mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…để nhân dân biết và chuyển đổi qua sử dụng hàng Việt Nam . Trong 5 năm đã phát thanh được 50 lượt.

 

 Đánh giá chung :

Qua việc thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, đã được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và tầng lớp nhân dân đồng tâm thực hiện và được sự hưởng ứng tích cực của người tiêu dùng.

Đối với các hộ kinh doanh tại chợ, vận động các hộ cam kết không bán hàng giả, hàng kém chất lượng cho người dân ở địa phương an tâm khi mua sản phẩm.

Hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi tuyên truyền cho hội viên có ý thức và mua sắm hàng việt.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhân dân vẫn chưa tích cực, nhiệt tình trong quá trình sử dụng ưu tiên dùng hàng Việt.

Nội dung tuyên truyền, vận động và biện pháp triển khai thực hiện cuộc vận động còn hình thức, chưa đi sâu vào ý thức, nhận thức của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, chất lượng một số mặt hàng vẫn chưa đạt được chất lượng cao nên cũng có một phần làm ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.

 Phương hướng:

UBMTTQ xã tiếp tục tham mưu Đảng ủy triển khai các chỉ thị, kế hoạch các cấp về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến tổ chức thành viên và 79/79 tổ dân cư.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động mang lại hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung trong công tác tuyên truyền vận động, tập trung vào các tổ địa bàn dân cư của xã. Đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền dân tộc liên hệ Sở Công thương đưa hàng việt về nông thôn.

Kiến nghị:

Các cơ quan lãnh đạo ngành y tế về ATVSTP nên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để nâng cao chất lượng hàng việt.

Các tổ chức đưa hàng việt về nông thôn có những hàng hóa là hàng thanh lý, tồn kém chất lượng không phong phú ảnh hưởng niềm tin đến người tiêu dùng.

 

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu