TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 26/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 212631
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU Ngày 24/4/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
16/08/2014

Tình hình triển khai, quán triệt Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Trước khi có chỉ thị 23-CT/TU: Nhìn chung Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ở địa phương vẫn có các tổ vận động về công tác dân vận bao gồm các ban ngành, đoàn thể và các chức danh ở ấp thường xuyên vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua do địa phương và cấp trên phát động như vận động “thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc”, vận động nhân dân đóng góp các nguồn quỹ như Đền ơn đáp nghĩa, quỹ “Vì người nghèo”, “An ninh quốc phòng”, vận động “nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn” theo đề án nông thôn mới, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trên tinh thần chỉ thị 23-CT/TU ngày 24/4/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc “Thành lập và hoạt động tổ dân vận khu phố, thôn ấp”, thực hiện nghị quyết số 68-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt đông của UBMT và các Đoàn thể, nâng cao công tác Dân vận, đổi mới phương thức hoạt động, củng cố và kiện toàn các chi, tổ hội. các cuộc vận động ở địa phương. UBMT xã cũng đã xây dựng kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU đến các ban công tác Mặt trận ấp.

Thực hiện kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 4/5/2012 thành lập “tổ dân vận ở ấp” đổi mới và tăng cường công tác dân vận, củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân vận. UBMTTQ xã tham mưu Đảng ủy ra quyết định thành lập 6/6 tổ dân vận với thành phần được cơ cấu theo đúng hướng dẫn của Ban dân vận thành ủy.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU:

Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành lập “Tổ dân vận ấp”:

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban dân vận thành ủy, Ban thường vụ Đảng ủy đã thành lập 6/6 ấp có “tổ dân vận”, bên cạnh đó Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ dân vận xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở ấp. Căn cứ Nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác của Đảng ủy và hướng dẫn của khối dân vận xã, tổ dân vận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và 01 năm để trình chi ủy chi bộ thông qua và quyết định. Định kỳ hàng tháng họp lồng ghép với cuộc họp giao ban của ban điều hành ấp và các chức danh để đánh giá kết quả hoạt động và triển khai công tác mới.

 

Đánh giá kết quả hoạt động của “Tổ dân vận ấp”:

Nhận thức được “Tổ dân vận ấp” là một bộ phận quan trọng của chi bộ, giúp chi bộ ấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của chi ủy chi bộ về công tác dân vận. Đây là lực lượng trực tiếp làm công tác dân vận, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào yêu nước, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn ấp cũng như ở địa phương. Qua 02 năm thành lập, “Tổ công tác dân vận” ấp thường xuyên tham mưu cho chi ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời phối hợp tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; các chương trình, các phong trào thi đua của dân vận, mặt trận và các đoàn thể.

Phối hợp tổ chức triển khai, vận động nhân dân tham gia học tập nghị quyết các cấp; đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp năm 1992; đóng góp dự thảo sửa đổi luật đất đai có tỷ lệ nhân dân tham gia học tập trên 90%.

 Vận động nhân dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, giúp đỡ các gia đình, các đối tượng khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán được hơn 800 xuất quà; hàng năm đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo; quỹ an ninh quốc phòng 100%; vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn (bêtông ximăng theo đề án nông thôn mới) và có nhiều gia đình tự nguyện tháo dỡ hàng rào (trong đó có 2 tuyến đường nhân dân đóng góp tiền được hơn 20 triệu hỗ trợ cho nhân dân đầu tuyến); vận động 100% chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ, qua đó Tổ dân vận các ấp vận động được số tiền 36.000.000 đ tặng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; vận động thanh niên tham gia lực lượng dân quân tự vệ đạt 100% ; thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng nếp sống mới trong việc tổ chức các lễ hội truyền thống, việc cưới, việc tang, vận động nhân dân không rãi vàng mã trên đường khi đi chôn cất người quá cố…

Kịp thời tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức mặt trận, các đoàn thể ở ấp khi khuyết chức danh. Thường xuyên bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên và quần chúng ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng. Tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát, góp ý cho cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị góp phân xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể trong sách vững mạnh.

 

Đánh giá chung:

Nhìn chung các tổ dân vận thực hiện tốt các chỉ tiêu vận động các nguồn quỹ đều đạt và vượt; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân;vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động.

 

Hạn chế: Công tác phối hợp giữa Ban điều hành ấp với Ban công tác Mặt trận ấp và các chức danh chưa đồng bộ, đôi khi chưa phản ánh kịp thời những bức xúc của nhân dân, chất lượng, hiệu quả một số phong trào thi đua yêu nước ở địa phương còn hạn chế

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận hiện nay. Đặc biệt là những thành viên trong tổ công tác dân vận phải nắm rõ và chắc hơn nữa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra theo dõi việc đổi mới nội dung hoạt động, kịp thời củng cố những tổ hoạt động còn yếu, biểu dương khen thưởng các tổ có thành tích tốt.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu