TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218166
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2015
16/08/2014

Chiều ngày 17/01/2014, tại Hội trường UBND xã Long Phước, UBMTTQ Việt Nam xã Long Phước phối hợp Ban công an xã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Dự án 6 về “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2015”. Đến dự hội nghị có: Ông Võ Thanh Bình – PCT.UBMTTQ thành phố Bà Rịa, Ông Trần Quốc Nhị - Phó trưởng CA thành phố Bà Rịa, đại diện các ban ngành đoàn thể xã và ấp.

Hội nghị triển khai thực hiện Dự án 6 “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2015” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và tham gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh không có tội phạm, TNXH góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

UMTTQ Việt Nam xã chủ động phối hợp với các ngành chức năng triển khai các nội dung trọng tâm của Dự án 6 như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trên hệ thống đài truyền thanh và hoạt động của UBMTTQ, các đoàn thể xã; Động viên nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; UBMTTQ xã và các thành viên phối hợp với Ban công an xã có biện pháp cảm hóa, giáo dục giúp đỡ những người lầm lỗi; Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm…

Hội nghị cũng đã thông qua quyết định thành lập Ban điều hành dự án. Trong đó Đ/c PCT.UBMTTQ xã làm trưởng ban, Đ/c Phó CA xã làm phó ban, Ủy viên thường trực UBMTTQ và các Đ/c công an xã, công an ấp, Ban công tác Mặt trận ấp làm thành viên. Đồng thời phân công nhiệm vụ của Ban điều hành định kỳ báo cáo sơ tổng kết hàng năm Dự án 6 từ ấp đến xã và đề xuất phương hướng tiếp tục Dự án 2016-2020./.     
UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu