TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218711
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Sơ kết đảng bộ xã Long Phước 6 tháng đầu năm 2014
21/08/2014

 Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 44,383/82,575 tỷ, đạt 53,75% so kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2013. Tình hình sản xuất vụ lúa Đông xuân diện tích gieo trồng 285/150 ha, đạt 190% so kế hoạch, tăng 3,6% so với năm 2013. Năng suất lúa bình quân 60 tạ/ha, tăng 05 tạ so với năm 2013. Vụ lúa Hè thu gieo sạ 200/286 ha, đạt 69,93%. Rau các loại 519,6/486ha, đạt 106,91%. Phối hợp các ngành chức năng mở 05 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, có 258 người tham dự và 01 lớp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, có 46 người tham dự.

- Tổ chức tiêm ngừa vắc xin 02 đợt cho gia súc, tỷ lệ 89,6% và tiêm phòng 02 đợt dịch cúm gia cầm, phun 02 đợt thuốc sát trùng, diện tích 96.000m2. Tổng đàn gia súc 9.854/10.420 con, đạt 94,57%, gia cầm 61.097/61.636 con, đạt 99,12%.

- Tổ chức triển khai đề án xã nông thôn mới đã được UBND thành phố phê duyệt trong Đảng bộ, cán bộ ban ngành, đoàn thể xã, ấp và tổ địa bàn dân cư. Khảo sát, lập dự dự toán đường bê tông xi măng giai đoạn III và IV. Khảo sát và dự toán được UBND thành phố phê duyệt 16 tuyến đèn đường, giai đoạn II và III. Phối hợp Phòng Kinh tế khảo sát thi công đường điện khu vực Đập Bà và Bưng Bạc. Vận động 72 hộ đăng lý đỗ rác, toàn xã 776 hộ, tỷ lệ 31,73%. Trung tâm nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hỗ trợ lắp đặt 19 biogas cho hộ chăn nuôi, kinh phí hỗ trợ là 87,4 triệu đồng. Nâng tổng số toàn xã 237 biogas/362 hộ chăn nuôi, đạt 65,5%. Khảo sát và đã lắp đặt 28.716 m ống nước, vận động nhân dân vô nước, toàn xã có 1.378 hộ sử dụng nước sạch, đạt 56,34%. Phối hợp Trung tâm nước sạch khảo sát lắp đặt thêm 7.722m/332 hộ tuyến ống nước đang trình UBND thành phố và Phòng Tài chính phê duyệt kinh phí.

- UBND xã đã bàn giao công tác điều tiết nước cho Hợp tác xã Phước Lập quản lý và thực hiện công tác điều tiết phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc sản xuất nước đóng chai, hợp tác xã mở 02 chi nhánh dịch vụ giới thiệu sản phẩm truyền thống nông thôn- đặc sản địa phương, đã đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho người lao động, nâng thu nhập gia đình.

            -Địa chính:  

            + Công tác cấp giấy CNQSD đất: Hồ sơ năm 2013 tồn chuyển sang 18. Trong 6 tháng đầu năm 2014 nhận 19 hồ sơ. Tổng cộng 37 hồ sơ đã chuyển vể Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 29 hồ sơ, còn 08 hồ sơ đang xác minh nguồn gốc. Đã cấp 06/20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 30% kế hoạch.

            + Công tác cấp đổi: Hiện nay còn lại 60 hồ sơ đủ điều kiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó 50 hồ sơ được cấp trên lập thủ tục cấp đổi, 10 hồ sơ đề nghị chủ sử dụng đất ký lại tứ cận do sai hướng.

            + Công tác xét cấp đất, ruộng công điền: Họp xét lần 03 có 13 hộ, diện tích 4,9 ha đủ điều kiện để cấp. Lập phương án cho thuê đất ruộng công điền đối với các hộ có diện tích vượt quy định gồm 78 hộ, diện tích 17,90ha.

Công tác xây dựng: Nhận 06 đơn xin cấp phép xây dựng và sửa chữa nhà, đã cấp phép 03 trường hợp xây dựng, 02 trường hợp sửa chữa và 01 trường hợp không đủ điều kiện cấp phép xây dựng.

            -XDCB: Tổ chức khảo sát chống xuống cấp 03 trường học chuẩn bị cho năm học 2014- 2015. Tổ chức nạo vét, dọn vệ sinh 12 tuyến mương bê tông cấp III nội đồng.

            - Tiểu thủ công nghiệp: Tổng giá trị sản xuất TTCN 6 tháng đầu năm 37,477/68 tỷ đồng, đạt 55,11% so với kế hoạch.

            -Thương mại dịch vụ: Tổng doanh thu ngành TMDV 49,510/85,921 tỷ đồng, đạt 57,62% so với kế hoạch.

            Thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tổ chức các doanh nghiệp bán hàng Việt Nam chất lượng cao tại địa phương 01 đợt.

            - Ngân sách:

            Đảm bảo công tác thu và chi phục vụ công tác Đảng, chính quyền và ban ngành, đoàn thể và đặc biệt chi cho đại hội các đoàn thể. Trong 6 tháng đầu năm thu quỹ ANQP 79,708/45 triệu, đạt 177,129%, phòng chống bão lụt 6,2/5,963 triệu, quỹ vì người nghèo 60 triệu, quỹ đền ơn đáp nghĩa 30 triệu, thu thuế phi nông nghiệp 70,004/132 triệu, đạt 53,03. Bên cạnh đó trích 01 ngày lương cán bộ xã ủng hộ biển đảo 3,977 triệu.

            -Tổng thu: Ngân sách nhà nước 8,395/10,736 tỷ đồng, đạt 78,19% so kế hoạch (Tăng 55,75% so với cùng kỳ năm 2013), thu ngân sách địa phương 7,368/10,381 tỷ đồng, đạt 70,97% kế hoạch (Tăng 47,27% so với cùng kỳ năm 2013).

            -Tổng chi: 7,048/10,367 tỷ đồng, đạt 67,99 % kế hoạch (Tăng 28,63% so với cùng kỳ năm 2013).

            - Giáo dục: Tổng số cháu huy động ra lớp tại trường 355/435 trẻ, đạt 81,61 so chì tiêu giao, trong đó: số cháu đi mẫu giáo 311/380 trẻ, đạt 81,84%, số cháu đi nhà trẻ 44/55 trẻ, đạt 80%. Thực hiện công tác phổ cập 05 tuổi, vận động trẻ ra lớp 128/128 cháu, đạt 100%. Qua đánh giá xếp loại năm học, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 53,8%, khá 36,22% và trung bình 10,26%. Có 02 giáo viên tham gia thi đồ dùng cấp tỉnh đạt 01 giải B và 01 giải C.

Hoàn tất hồ sơ nhóm trẻ tư thục bà Đặng Thị Bích Hải.

Trường Tiểu học Trần Văn Thượng: Tổng số học sinh huy động ra lớp tại trường 618/775 em, đạt 79,74% so chỉ tiêu giao. Học sinh tham gia bán trú 75 em. Qua đánh giá xếp loại năm học, học sinh giỏi 173 em, tỷ lệ 28,2%, khá 294 em, tỷ lệ 47,9%, trung bình 140 em, tỷ lệ 22,8%, yếu 07 em, tỷ lệ 1,1%. Qua tham gia hội thi giải toán qua mạng cấp tỉnh có 03 em đạt giải ba và 03 em đạt giải khuyến khích. Hội thi vui khỏe cấp thánh phố đạt 03 giải nhất, 03 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải nhì toàn đoàn. Tham gia giáo viên giỏi cấp thành phố có 04 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải nhất toàn đoàn.

Trường THCS Dương Văn Mạnh:Tổng số học sinh huy động ra lớp tại trường 471/540 em, đạt 87,22% so chỉ tiêu giao. Có 03 em bỏ học, tỷ lệ 0,63%. Qua đánh giá xếp loại năm học, học sinh giỏi 90 em, tỷ lệ 19,11%, khá 189 em, tỷ lệ 40,13%, trung bình 148 em, tỷ lệ 31,42%, yếu 41 em, tỷ lệ 8,7%, kém 03, tỷ lệ 0,64%. Qua tham gia hội thi có 01 học sinh đạt giải cấp Quốc gia thi tiếng anh trên mạng, 10 học sinh đạt giải cấp tỉnh và có 15 học sinh đạt giải cấp thành phố. Giáo viên tham gia hội thi sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố đạt 06 giải A, 04 giải B, 01 giải C và đạt 04 giải A cáp tỉnh.

Thống kê danh sách trẻ 06 tuổi (sinh năm 2008) chuẩn bị vào lớp 1, có 129 trẻ. Tổ chức tổng kết lớp phổ cấp THCS, có 08 em được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp 9.

- VH- TT: Đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền phục vụ cho việc phát triển KT- XH ở địa phương, tuyên truyền công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2014- 2016. Tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều giải thưởng. Tổ chức các phong trào VHVN- TDTT và duy trì các câu lạc bộ trên địa bàn xã. Tổ chức sinh hoạt hè cho các em học sinh đến vui chơi, giải trí. Phối hợp Ban chỉ đạo 814 kiểm tra các cơ sở kinh doanh Internet, giải khát, karaoke 24 cơ sở/10 lượt, không có trường hợp vi phạm, nhắc nhở các hộ đảm bảo thời gian không quá 23 giờ.

Tỷ lệ người dân tham gia tập TDTT thường xuyên đạt 24,9%, đạt 61,3% so với kế hoạch. Mức hưởng thụ văn hóa 6 tháng đầu năm 27,4 lần/người/6 tháng, đạt 54,8% so kế hoạch.  

- Y tế: Luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã, tổng số lần khám và điều trị bệnh cho 1.839 lượt, điều trị sốt xuất huyết 02 car, tay chân miệng 07 car. Thực hiện các chương trình y tế quốc gia đạt chỉ tiêu giao. Công tác hiến máu nhân đạo được 44/85 đơn vị, đạt 51,76%. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. Thường xuyên theo dõi và kịp thời ngăn ngừa các dịch bệnh không để xảy ra trên địa bàn.  

-Tổ chức: Thực hiện kê khai tài sản, có 13 cán bộ, công chức theo quy định. Xét nâng lương thường xuyên cho 02 cán bộ chuyên trách và nâng lương trước thời gian 01 cán bộ chuyên trách, 01 công chức. Luân chuyển 03 cán bộ không chuyên trách và tiếp nhận 01 cán bộ không chuyên trách. Lập Tờ trình đề nghị cấp trên chuyển xếp lương 02 cán bộ chuyên trách và ra quyết định tạm tuyển công chức Văn hóa- Xã hội. Thực hiện tốt công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2014- 2016, tỷ lệ hộ cử tri đi bầu đạt 100%, kết thúc lúc 08 giờ 30 phút.

-TBXH: Luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa và kịp thời giải quyết các chế độ cho gia đình chính sách, có 07 trường hợp được nhận tiền theo Quyết định 290 và 25 đối tượng chính sách được nhận tiền điều dưỡng. Họp Hội đồng chính sách xét duyệt hồ sơ chính sách theo Pháp lệnh 04, đã xét chuyển về trên công nhận 40/48 hồ sờ bà Mẹ VNAH, 57 hồ sơ tù chính trị, 305 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ gửi về Phòng Lao động- TBXH thành phố. Họp Hội đồng xét mức độ khuyết tật cho 107 đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp. Tổ chức bàn giao 01 căn nhà tình nghĩa cho con liệt sĩ, từ nguồn quỹ Đền ơn, đáp nghĩa xã 50.000.000 đ và công ty TNHH Thuận Phát ủng hộ 20.000.000 đ.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán tỉnh và thành phố tặng 82 suất quà cho trẻ em khuyết tật, nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

-Giảm nghèo: Tổng số hộ nghèo toàn xã 84 hộ, chiếm 3,4%. Qua 6 tháng đầu năm tổ chức bình xét hộ thoát nghèo 59 hộ, đạt 90,76 % so kế hoạch. Toàn xã còn 25 hộ nghèo, chiếm 1,02%. Phối hợp Ngân hàng chính sách giải quyết cho 125 lượt hộ vay, tổng số tiền 1.825.500.000 đ. Quan tâm vận động Mạnh thường quân xây dựng 01 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Giải quyết việc làm và tạo việc làm cho 221/404 lao động, đạt 54,7% kế hoạch, trong đó giải quyết việc làm mới 105/198 lao động, đạt 53,03% kế hoạch.

-Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp Luật Nhà nước trong Đảng bộ, cán bộ ban ngành, đàon thể và tổ địa bàn dân cư về Nghị quyết TW 8, nghị quyết tỉnh, thành phố, xã và Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung gồm 36 lượt, có 2.378 người tham dự. Triển khai “Ngày pháp luật” cho cán bộ, công chức, viên chức 06 lượt, có 324 người tham dự. Phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trợ tuyên truyền các hộ dân trên địa bàn 01 lượt, có 142 người tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2014 đã nhận 09 đơn tranh chấp của công dân, đã giải quyết 07 đơn, đạt 77,8%, trong đó hòa giải thành 05 đơn (gồm 04 đơn tranh chấp đất đai và 01 đơn tranh chấp dân sư), đạt 71,43%; hòa giải không thành 02 đơn chiếm 28,57% (gồm 01 đơn tranh chấp đất đai, 01 đơn tranh chấp dân sự), lập hồ sơ chuyển cấp trên tiếp tục giải quyết; đang giải quyết 02 đơn tranh chấp đất đai, chiếm 22,2%.

-CCHC- Tiếp nhận hồ sơ: Tiếp tục triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định. Đảm bảo công tác tiếp nhận và giao trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa, đã tiếp nhận và giao trả 1.794 hồ sơ.

            Đảm bảo tình hình ANCT- TT.ATXH, trong 6 tháng đầu năm xảy ra 03 vụ trộm cắp (giảm 02 vụ so với năm 2013). Đã xác minh làm rõ 02 vụ trộm, thu hồi tang vật và bắt 02 đối tượng.

Thực hiện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn xã, đã triệt phá 02 tụ điểm đá gà ăn tiền. Lập hồ sơ xử phạt, số tiền 21.750.000 đ. Bắt 03 đối tượng có hành vi cướp tài sản và 01 đối tượng theo quyết định truy nã của Công an Huyện Châu Đức.

Trong 6 tháng đầu năm tổ chức xét nghiệm ma túy 18 đối tượng tình nghi sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện 04 đối tượng dương tính, đưa 01 đối tượng đi cai nghiện theo NĐ 43, áp dụng theo NĐ 163 và 02 đối tượng ra quyết định xử phạt hành chính.

Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, chết người do tự té, làm hư hỏng 01 xe mô tô, chuyển Công an thành phố thụ lý. Xảy ra 02 vụ va chạm, làm bị thương 04 người, hư hỏng 04 xe mô tô, chuyển Công an thành phố thụ ý.

Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông 19 lượt, phát hiện và lập biên bản 56 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính, tổng số tiền 11.000.000 đ. Thực hiện lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông đã nhắc nhở 18 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, cho cam kết không vi phạm về sau.

b) Quân sự:

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực tuần tra canh gác khép kín địa bàn từ xã đến ấp bảo vệ tình hình ANCT- TT.ATXH. Thực hiện tốt công tác tuyển quân đợt I năm 2014, có 31 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (trong đó có 04 dự bị), đạt 100% chỉ tiêu. Tiếp đón 03 thanh niên xuất ngũ về địa phương. Tổ chức đăng ký thanh niên lần đầu tuổi 17 (sinh năm 1997), tổng số 51 thanh niên. Đảm bảo tốt công tác huấn luyện và thực hiện đủ quân số theo quy định.

 Công tác tuyên giáo Luôn quan tâm đến công tác tư tưởng, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai, học tập Nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2014, Hiến pháp năm 2013, tiếp tục tăng cường tuyên truyền chủ trương xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền quốc gia đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Thành ủy Bà Rịa về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tổ chức học tập chuyên đề năm 2014, tổng hợp bài thu hoạch, có 289 bài (187 đảng viên, 83 cán bộ ngoài đảng); hướng dẫn đảng viên viết sổ tu dưỡng và rèn luyện; chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” theo nội dung Công văn số 815-CV/TUBR  của Ban Thường vụ Thành ủy;

Công tác biên soạn lịch sử Đảng đang tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo Ban Tuyên giáo thu thập các tài liệu liên quan phục vụ cho công tác biên soạn.

Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị luôn được Đảng ủy quan tâm, trong 6 tháng đầu năm đã lập danh sách cử .... quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng, ... đ/c tham gia lớp đảng viên mới, ... đ/c tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị

Công tác tổ chức

Từ đầu năm đến nay, tổ chức kiện toàn bầu bổ sung Phó bí thư thường trực Đảng ủy, 01 đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu bổ sung Chủ nhiệm và thành viên UBKT Đảng Ủy  nhiệm kỳ 2010- 2015 đảm bảo đúng quy trình, quy định. Thực hiện luân chuyển 03 cán bộ không chuyên trách và tiếp nhận 01 cán bộ không chuyên trách. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015- 2020.

 Công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xét 14 hồ sơ, đã có quyết định kết nạp 05/15 đ/c đạt 33,33%, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ 206 đ/c (có 15 đ/c MSH). Làm thủ tục tặng huy hiệu 50, 55, 65 năm tuổi đảng cho 06 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng cho 03 đồng chí; phát thẻ đảng viên cho 15 đồng chí; xoá tên 01 đảng viên dự bị do vi phạm sinh hoạt đảng.

Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo đảng ủy viên hàng tháng duy trì sinh hoạt tham gia sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo các chi bộ chấn chỉnh việc sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo nội dung Hướng dẫn số 08-HD/BTC ngày 23/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát: Ban Thường vụ, UBKT Đảng uỷ đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30, 32 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tổ chức thi hành kỷ luật 01 đ/c với hình thức khiển trách, kiểm tra thi hành kỷ luật 01 đ/c, kiểm tra đảng viên chấp hành 38 đ/c, giám sát đảng viên chấp hành 98 đ/c. Tổ chức triển khai hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát cho các đồng chí chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Công tác xây dựng chính quyền: Chỉ đạo tổ chức kỳ họp HĐND xã bất thường miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND, chức danh thư ký HĐND; bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBNDthư ký kỳ họp. Phối hợp MTTQ tổ chức tiếp xúc cử tri ở các ấp để chuẩn bị kỳ họp 6 tháng đầu năm 2014. Thực hiện tốt công tác giám sát theo kế hoạch đề ra, đã tổ chức giám sát công tác Địa chính, giám sát dự án hỗ trợ nuôi bò, giám sát triển khai thực hiện đề án nông thôn mới.

 

Tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các Mặt trận, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 11/11/2013 và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Chỉ đạo duy trì thường xuyên giao ban khối dân vận và tổ dân vận các ấp.

Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW về việc ban hành quy định về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cho cấp ủy chi bộ, trưởng, phó các ban ngành, mặt trận, các đoàn thể của xã và các chức danh ấp, đồng thời chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục triển khai đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội UBMTTQ xã, Đại hội Liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019; chỉ đạo Mặt trận phối hợp với UBND tổ chức thành công bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2014-2016.

Kịp thời tổ chức hội nghị sơ, tổng kết và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của cấp trên liên quan đến công tác Dân vận.

D/c Trần Tiến Thanh – Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy Bà Rịa trao bằng khen cho cá nhân

 

 

1.- Những mặt làm được:

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, đúng quy định. Các chỉ tiêu KT- VHXH- ANQP điều đạt chỉ tiêu cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2013.

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2014- 2019, đại hội Hội Liên hiệp thanh niên, nhiệm kỳ 2014- 2019 và tổ chức thành công bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2014- 2016, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% và kết thúc sớm nhất so với các phường, xã trên địa bàn thành phố.

 

2. Những mặt khó khăn, tồn tại: .

a.- Về phát triển kinh tế- VHXH:

- Công tác chăn nuôi gặp khó khăn trong việc vận động nhân dân thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm, có một số hộ chưa ý thức, đã gây khó khăn, kết quả công tác tiêm phòng đạt chưa cao.  

-Việc thực hiện đề án nông thôn mới còn gặp khó khăn, tiến độ thực hiện còn chậm do nguồn vốn để thi công các công trình XDCB chưa đầy đủ và chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa ban ngành, đoàn thể và các ấp chưa chặt chẽ trong việc vận động giải tỏa thi công các tuyến đường.

            - Tình trạng học sinh quá tải ở trường Mầm non, do thiếu phòng học, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, gây khó khăn trong công tác quản lý và chưa đạt tiêu chuẩn 4 theo quy định về trường đạt chuẩn Quốc gia. Tình trạng học sinh Trường THCS Dương Văn Mạnh bỏ học còn 03 em, mặc dù trường đã nhiều lần vận động. Tỷ lệ học sinh tham gia sinh hoạt hè còn thấp. Tỷ lệ học sinh tham gia bán trú Trường Tiểu học Trần Văn Thượng đạt thấp.

- Công tác tham mưu giải quyết hồ sơ chính sách còn chậm, hồ sơ còn tồn đọng do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt, cán bộ tham mưu chưa tốt, tuy nhiên về thủ tục hồ sơ do đối tượng khai không rõ ràng, chính xác, hồ sơ phải làm đi làm lại nhiều lần.

            -Việc thực hiện mở lớp đào tạo nghề đến nay vẫn chưa thực hiện được, phải chờ thống nhất của cấp trên, địa phương đã lập Công văn đề nghị mở lớp.

            -Các ấp chưa phát huy vai trò của mình trong công tác vận động, đặc biệt là vận động nhân dân thực hiện quy ước ấp chưa tốt.

2.- Công tác xây dựng Đảng- xây dựng chính quyền:

- Trong 4 tháng đầu năm, công tác nhân sự chưa ổn định, thiếu chức danh chủ tịch UBND xã và sau khi bầu bổ sung nhân sự lãnh đạo chủ chốt và các chức danh cán bộ, công chức khác, các đồng chí này phải tiếp cận với nhiệm vụ mới, phần nào ảnh hưởng công tác điều hành, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giao.

-Vai trò lãnh đạo điều hành của một vài Chi bộ ấp chưa cao trong công tác vận động nhân dân tham gia học tập Nghị quyết, đặc biệt là trong công tác vận động nhân dân tham gia và chung tay xây dựng nông thôn mới.

-Hiện nay, đa số các đồng chí phụ trách chi hội trưởng, chi hội phó ở các ấp và tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư không đủ điều kiện phát triển đảng do có trình độ học vấn dưới lớp 9 hoặc có trình độ học vấn nhưng lại có việc làm ổn định ở nơi khác theo Quy định Điều lệ Đảng thì không kết nạp đảng đối với những quần chúng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển đảng theo Kế hoạch số 28-KH/TXU ngày 16/4/2012 của Thị ủy Bà Rịa (nay là Thành ủy Bà Rịa) về việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TXU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong thôn, ấp, khu phố, khu dân cư giai đoạn 2011- 2015

- Một vài chi bộ chưa nắm rõ quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chế độ thông tin báo cáo chưa đầy đủ.              

- Thành viên UBKT đa phần là cán bộ kiêm nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT mới được bổ nhiệm, kinh nghiệm chuyên môn chưa nhiều nên chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

            -Công tác tham mưu của một số cán bộ, công chức còn chậm; công tác phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ.

 

            3.- Công tác vận động quần chúng:

- Hoạt động của các đoàn thể chưa đều; công tác phối hợp giữa chính quyền với các ban, ngành đoàn thể có lúc, chưa chặt chẽ.

-Việc thực hiện mô hình Dân vận khéo chưa đi vào chiều sâu; chất lượng hoạt động của lực lượng cốt cán chưa đạt yêu cầu.

-Công tác vận động “Ngôi nhà đoàn viên” đã triển khai thực hiện, tuy nhiên vận động trong đoàn viên rất khó khăn, kết quả vận động thấp.

Ban Tuyên Giáo xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu