TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181833
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Hoạt động của Khối Dân vận xã Long Phước năm 2014
13/11/2014

Trên cơ sở chương trình công tác dân vận năm 2014, khối dân vận đã tham mưu, phối kết hợp Đảng ủy chỉ đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật nhà nước và các cuộc vận động ở địa phương. Phối hợp cán bộ tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên xã tổ chức quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII, lần thứ IX ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đến 100% cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên; quần chúng nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  với khẩu hiện “nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Xây dựng Kế hoạch số 24-KH/KV ngày 23/12/2013 của Khối dân vận về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Xây dựng Kế hoạch số 25-KH/KV ngày 16/1/2014 thực hiện “Năm dân vận khéo”. Phát động phong trào thi đua công tác dân vận năm 2014. Đăng ký mô hình dân vận khéo “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được đặc xá tù, trường trại tha về tái hòa nhập cộng đồng và xã hội”. Chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể, tổ dân vận xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với đơn vị mình. Kết quả UBND, UBMTTQ, 3/5 đoàn thể,  6/6 tổ dân vận đăng ký, với 11 mô hình. Triển khai tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ dân vận ấp.

Tổ chức họp mặt ôn truyền thống công tác dân vận, tổng kết “Năm dân vận khéo”, sơ kết “5 năm phong trào thi đua dân vận khéo 2009-2014”, khen thưởng 4 tập thể, 5 cá nhân.

 Xây dựng  chương trình phối hợp liên tịch giữa BCH quân sự, công an với khối dân vận, mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng thực hiện các phong trào thi đua. Tổ chức Hội Nghị Tổng kết Chương trình phối hợp.

Tham mưu Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội mặt trận, hội liên hiệp thanh niên.

Tổ chức triển khai thông số thi đua của Tổ dân vận. Tham mưu Đảng ủy kiểm tra sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU. Tiến hành chấm điểm tổ dân vận 6 ấp cuối năm 2014.

Xây dựng kế hoạch số 29-KH/KV ngày 24/2/2014 công tác Dân vận thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn II” trên địa bàn xã Long Phước. Phối hợp với lực lượng Công an, quân sự và BCH Quân sự Thành phố “Chung tay xây dựng Nông thôn mới” ra quân dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường.

 

Ưu điểm: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương cùa Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương nhận được sự đồng thuận của nhân  dân.

Khối dân vận, Mặt trận và các đoàn thể đạt được một số điểm nổi bật, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn viên, hội viên. Hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên đã xây dựng được một số mô hình, dự án thu hút hội viên tham gia.

Quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách, cán bộ đoàn viên, hội viên đồng bào tôn giáo dân tộc.

Cấp ủy chính quyền quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí hoạt động để Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Hạn chế: Tuy mặt trận và các đoàn thể có đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới.

Công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của hội viên, đoàn viên đôi lúc chưa kịp thời để phản ánh cấp ủy, chính quyền giải quyết.

Công tác phối hợp tham mưu với cấp ủy về công tác dân vận có lúc chưa chặt chẽ.

Khối dân dận xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu