TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 3/3/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 214493
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Nhiệm vụ trọng tâm của Khối Dân Vận xã Long Phước năm 2015
13/11/2014

 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

2. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

3. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, sơ, tổng kết các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành ủy về công tác dân vận.

4. Tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời phối hợp với Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở địa phương, cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở.

5. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo liên tịch giữa các đơn vị lực lượng vũ trang với Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận, các đoàn thể, Hội quần chúng. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể, địa phương; triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Thành ủy với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố.

6. Phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân thành phố và cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở.

7. Tăng cường đi cơ sở nắm tình hình quần chúng, tình hình tôn giáo, dân tộc, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề về liên quan đến công tác vận động quần chúng và công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là việc thực hiện các chính sách đền bù, giải tỏa; công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo, dân tộc.

8. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015) và 16 năm “Ngày Dân vận của cả nước” gắn với sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2015. 

9. Phát động phong trào thi đua trong hệ thống dân vận năm 2015, kiểm tra, tổng kết công tác thi đua cuối năm, tổng kết công tác dân vận năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác dân vận năm 2016.

Khối Dân Vận xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu