TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218181
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Phước năm 2014
14/11/2014

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 92,878/82,575, đạt 108,53% kế hoạch, (tăng 1,01% so với cùng kỳ năm trước). Tổng sản lượng quy thóc 4.895/3.951 tấn, đạt 123,89 % (tăng 1,06% so với thực hiện cùng kỳ năm trước).

Tổng thu nhập bình quân đầu người được 34.500.000 đ/người/năm (1.642 USD/người/năm).

Tình hình sản xuất gieo trồng 1.604/1.482ha, đạt 108,23% so kế hoạch (Không tăng không giảm so với cùng kỳ năm trước), trong đó lúa 905/820 ha, đạt 110,36% (Tăng 1,01% so với cùng kỳ năm trước), năng suất lúa bình quân 48 tạ/ha, diện tích rau màu, đậu các loại 699/630 ha, đạt 110,95% (tăng 1,02% so với cùng kỳ năm trước. Phối hợp các ngành chức năng mở 11 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có 574 người tham dự.

Tổ chức tiêm phòng trên gia súc, gia cầm đã xử lý và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh không để xảy ra trên địa bàn. Tổng đàn gia súc 10,044/10.420 con, đạt 96,39% (Tăng 1% so với cùng kỳ năm trước), trong đó đàn heo 8.657/9.120 con, đạt 94,92% và bò 1.387/1.300 con, đạt 106,69%. Tổng đàn gia cầm 76.900/61.636 con, đạt 124,76% (tăng 1,21% so với cùng kỳ năm trước).

- Tổ chức triển khai đề án xã nông thôn mới đã được UBND thành phố phê duyệt trong Đảng bộ, cán bộ ban ngành, đoàn thể xã, ấp và tổ địa bàn dân cư, đến nay đã đạt thêm 01 tiêu chí quy hoạch, nâng tổng số tiêu chí đã đạt 15/19 tiêu chí, còn lại 04 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí 2. Giao thông, Tiêu chí 3. Thủy lợi, Tiêu chí 7. Chợ nông thôn và Tiêu chí 17. Môi trường. Hiện đang thi công lắp đặt 11 tuyến đèn đường. Vận động 123 hộ hợp đồng đỗ rác, nâng tổng số toàn xã có 869 hộ đỗ rác, tỷ lệ 35,53%. Trung tâm nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hỗ trợ lắp đặt 19 biogas cho hộ chăn nuôi, kinh phí hỗ trợ là 87,4 triệu đồng, nâng tổng số toàn xã 237 biogas/362 hộ chăn nuôi, đạt 65,5%. Khảo sát và lắp đặt 28.716 m ống nước, vận động nhân dân vô nước, toàn xã có 1.378 hộ sử dụng nước sạch, đạt 56,34%. Phát triển mô hình trồng ớt, hợp đồng với Công ty Minh Hòa bao tiêu từ khâu giống, vốn cho đến sản phẩm đầu ra, diện tích 2,9 ha, công ty đã ứng vốn cho hộ nông dân thực hiện mô hình này là 29 triệu đang tiến hành thực hiện, còn lại 4,6 ha các hộ tự lo giống và vốn, chỉ hợp đồng với Công ty đầu ra sản phẩm. Hoàn thành 02 đề án tăng thu nhập về chăn nuôi và sản xuất trình UBND thành phố phê duyệt.

- Hợp tác xã thực hiện công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc sản xuất nước đóng chai, Hợp tác xã mở 02 chi nhánh dịch vụ giới thiệu sản phẩm truyền thống nông thôn- đặc sản địa phương, đã đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho người người lao động, nâng thu nhập hộ gia đình.

Ban Nông nghiệp xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu