TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218169
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn xã năm 2014
14/11/2014

Tổ chức triển khai, học tập Nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Hiếp pháp năm 2013, Nghị quyết Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2014, có 187/202 đ/c (15 đ/c MSH- MCT), 83 cán bộ công nhân viên ngoài đảng, kết quả đạt 100%; sau đó, Đảng ủy đã phân công báo cáo viên của xã tiếp tục triển khai ra 36 cụm dân cư có 2.178/2.316 hộ, đạt 94%. Tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đến cán bộ, đảng viên, có 191/193 đ/c, đạt 98,96%; 2.298/2.446 hộ, đạt 93,95%. Tăng cường tuyên truyền chủ trương xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền quốc gia đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Thành ủy Bà Rịa về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tổ chức học tập chuyên đề năm 2014, tổng hợp bài thu hoạch, có 289 bài (187 đảng viên, 83 cán bộ ngoài đảng); hướng dẫn đảng viên viết sổ tu dưỡng và rèn luyện; chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” theo nội dung Công văn số 815-CV/TUBR  của Ban Thường vụ Thành ủy,  đến nay các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt 03 nội dung chuyên đề trên. Tổ chức hội nghị giao lưu gương điển hình, đã biểu dương 39 cá nhân và 04 tập thể điển hình, trong hội nghị đã khen thưởng cho 05 cá nhân và 02 tập thể điển hình tiêu biểu.

Thực hiện nhân rộng mô hình làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí với mô hình “Mỗi hộ dân phấn đấu mỗi tháng tiết kiệm ít nhất 1 m3 nước và 02 kw điện”, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ  trực thuộc, Mặt trận, các đoàn thể triển khai đến tất cả đảng viên đoàn viên, hội viên; đồng thời thông qua tờ tin sinh hoạt định kỳ của Tổ dân cư, đã triển khai trong nhân dân thực hiện.

 Tổ chức Hội thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, có 13 đội tham gia, hội thi được tổ chức nghiêm túc, các đội thi được chi bộ đầu tư, chuẩn bị tốt, thu hút được sự quan tâm của toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ và tham gia cổ vũ của quần chúng nhân dân. Hội thi lần này được các các chi bộ bám sát theo nội dung chuyên đề năm 2014  về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy được sự cần thiết và phấn đấu rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác biên soạn lịch sử Đảng đã hoàn thành bản thảo lần I Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Long Phước.

Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị luôn được Đảng ủy quan tâm, trong năm đã lập danh sách cử 19 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng, 13 đ/c tham gia lớp đảng viên mới, 07 đ/c tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị.

VP. Đảng ủy xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu