TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218280
  HỌAT ĐỘNG UBND

  kết quả thực hiện công tác tổ chức trên địa bàn xã năm 2014
14/11/2014

Năm 2014, Đảng ủy xã đã thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn và sự chỉ đạo của Thành ủy Bà Rịa về công tác cán bộ. Từ đầu năm đến nay, tổ chức kiện toàn bầu bổ sung Phó bí thư thường trực Đảng ủy, 01 đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu bổ sung Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và thành viên UBKT Đảng Ủy  nhiệm kỳ 2010- 2015. Ban Chấp hành Đảng bộ họp thống nhất và cho chủ trương luân chuyển 04 cán bộ không chuyên trách và tiếp nhận 02 cán bộ không chuyên trách; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015- 2020.

 Công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định, đã có quyết định kết nạp 13/15 đ/c đạt 86,67%. Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp xét 03 hồ sơ đề nghị phát triển đảng gởi Ban Tổ chức Thành ủy. Lập thủ tục đề nghị tặng huy hiệu 40, 50, 55, 65 năm tuổi đảng cho 07 đồng chí nhân dịp 03/2, 19/5, 02/9.

Xây dựng Kế hoạch Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015- 2017 tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Long Phước nhiệm kỳ 2015- 2020 và thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo đảng ủy viên hàng tháng duy trì sinh hoạt tham gia sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc. Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ chấn chỉnh việc sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo nội dung Hướng dẫn số 08-HD/BTC ngày 23/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

VP. Đảng ủy xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu