TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218292
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện công tác vận động quần chúng trên địa bàn xã năm 2014
14/11/2014

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội như lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội UBMTTQ nhiệm kỳ 2014- 2019, đại hội Hội Liên hiệp thanh niên, nhiệm kỳ 2014- 2019; chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các chi hội, chi đoàn để kịp thời củng cố hoạt động cũng như củng cố nhân sự phục vụ công tác. Gắn với công tác nhân sự ấp với thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng công tác Dân vận  ở cơ sở giai đoạn 2011- 2015, trong đó khuyến khích những đồng chí đảng viên phụ trách Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, chi hội trưởng, phó Chi hội đoàn thể hoặc quan tâm tạo nguồn phát triển đối với những quần chúng tham gia công tác ở ấp, kết quả có 29/60 đảng viên phụ trách trưởng, phó Mặt trận và các đoàn thể ấp, đạt 48,33%  đạt 96,67% so với Nghị quyết 02-NQ/TU.

Tổ chức vận đóng các nguồn quỹ đóng góp trong nhân dân, quỹ ANQP 85,934/42 triệu, đạt 204,60%, các nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo và quỹ phòng chống bão lụt 170/118,200 triệu đồng, đạt 142,82%.

Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW về việc ban hành quy định về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cho cấp ủy chi bộ, trưởng, phó các ban ngành, mặt trận, các đoàn thể của xã và các chức danh ấp, đồng thời chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục triển khai đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 24/4/2012 của Tỉnh ủy về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận khu phố, thôn, ấp, đã chỉ đạo thành lập 06 tổ dân vận ấp và cấp kinh phí để tổ dân vận hoạt động. Hàng tháng, các tổ dân vận tổ chức sinh hoạt định kỳ, có ghi biên bản họp, không lồng ghép các cuộc họp khác theo đúng hướng dẫn của Ban Dân vận Thành ủy. Trong thời gian qua, tổ dân vận ấp đã vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. 

Kịp thời tổ chức hội nghị sơ, tổng kết và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của cấp trên liên quan đến công tác Dân vận.

VP. Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu