TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181865
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện pháp lệnh đối với người có công cách mạng năm 2014 trên địa bàn xã Long Phước
25/11/2014

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 48 hồ sơ
35 hồ sơ chuyển phòng Nội vụ (02 đợt)
13 hồ sơ còn lại ( trong đó):
02 hồ sơ xin ý kiến TT. UB mời đối tượng lên giải quyết là :
Trần Thị Mông là mẹ 02 LS: Hồ Thị Kim Inh và Phạm Tấn Dũng
Lê Thị Chẩn có chồng và con là LS: Trần Văn Tang và Trần văn Cu
02 hồ sơ Ban TBXH mời đối tượng lên trả hồ sơ là :
Nguyễn Thị Phép có chồng và con là LS: Trần Văn Lung và Trần Văn Lâm. Hồ sơ thể hiện bà Nguyễn Thị Phép tái giá, theo Pháp lệnh thì bà không thuộc diện đề nghị
Nguyễn Thị Qưỡn là mẹ 02 LS Phạm văn Chẳng và Phạm Văn Phồi. theo hồ sơ trích lục thì bà Quỡn không thể hiện là mẹ LS Phạm Văn Chẳng mà là Nguyễn Thị Sự là chị dâu có công nuôi LS, Theo Pháp lệnh thì chị dâu không thuộc diện đề nghị
05 hồ sơ thiếu bằng TQGC đề nghị Sở LĐTBXH trích lục hồ sơ:
Ban TBXH đã trực tiếp đến Sở LĐTBXH trích lục được 04 trường hợp:
Hồ Thị Tam có chồng và con là LS: Nguyễn Văn Tửng Và Phạm Văn Thành
Nguyễn Thị Cúc có 02 con là LS: Nguyễn Thị Minh Huệ và Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thị Sớm có 02 con là LS: Trần văn Lực và Trần Văn Hùng
Lê Thị Bảy  có 02 con là LS: Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Thành
Riêng 02 trường hợp: Nguyễn Thị kiềm Sở chưa trích lục và Lê Thị Bảy không thể hiện trong hồ sơ mà là Bùi Thị Bảy. Ban TB sẽ liên hệ Sở LĐTBXH trích lục
04 hồ sơ xác minh ( Ban TBXH đã trích lục hồ sơ tại Sở LĐTBXH):
Trần Thị Lạc là mẹ CC nuôi 02 LS: Trần Văn Tham và Võ Văn Khiết. Theo trích lục hồ sơ thì bà Lạc là dì CC nuôi LS Võ Văn Khiết nên không thuộc diện đề nghị. Ban TBXH mời thân nhân lên trả hồ sơ
Trần thị Lánh là mẹ 02 LS: Phạm Văn Kịch và Bùi Văn Đấu. Hiện tại Sở LĐTBXH không có hồ sơ LS Bùi Văn Đấu. Ban TBXH mời thân nhân lên trả hồ sơ vì không có cơ sở để đề nghị
Trần Thị Láng là mẹ 02 LS: Đoàn Văn Thu và Đoàn văn Kiên. Theo trích lục hồ hồ sơ thể hiện LS Đoàn Văn Thu có mẹ là Nguyễn Thị Láng cha là Đoàn Văn Lô, LS Đoàn
Văn Kiên có mẹ là Nguyễn Thị Ráng cha là Đoàn Văn Lô. Trường hợp này Ban TBXH hướng dẫn thân nhân làm bản tường trình bà Nguyễn Thị Láng và Nguyễn Thị Ráng là 01 để có cơ sở đề nghị
Trần Thị Thâu có chồng là Trần Văn Phó và con là Trần Văn Em. Theo trích lục thì bà Thâu thể hiện không có tái giá. Ban TBXH hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị
2. Hồ sơ tù chính trị: 116 hồ sơ
60 hồ sơ đã đề nghị Công an Thành phố Bà Rịa sưu tra
56 hồ sơ chuyển phòng LĐTBXH đề nghị giải quyết
Ngày 21/4/2014 phòng LĐTBXH có công văn số: 139 đề nghị rà soát lại danh sách người hoạt động cách mạng hoặc HĐKC bị địch bắt tù đày đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng. Theo danh sách quản lý thì có 10 trường hợp là đối tượng HĐKC và 46 trường hợp là người CCCM ( có danh sách)
3. Hồ sơ thờ cúng liệt sĩ: 274 hồ sơ
Trong 274 hồ sơ có 132 hồ sơ không anh, chị, em ủy quyền. TBXH đã mời đối tượng lên làm bản cam kết để đề nghị về trên
4. Phương hướng:
 Ban TBXH đã nhận 20 Huân, Huy chương. Xin ý kiến TT. UB mời đối tượng đến để cấp phát.
04 trường hợp mẹ AH đủ điều kiện Ban TB sẽ hoàn chỉnh hồ sơ nộp về phòng Nội Vụ( Hồ Thị Tam, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Sớm, Trần Thị Thâu) và xin ý kiến TT. UB thứ ba ngày 13/5/2014 mời thân nhân của 02 mẹ không đủ điều kiện lên trả hồ sơ ( Trần Thị Lạc và Trần Thị Lánh). Riêng trường hợp của 02 mẹ (Nguyễn Thị Kiềm và Lê Thị Bảy) Ban TBXH sẽ liên hệ Sở LĐTBXH để xin trích lục

Ban Thương Binh xã hội
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu