TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 24/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 212549
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện công tác hòa giải trên địa bàn xã năm 2014
04/12/2014

Trong năm qua UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo về công tác hòa giải đối với Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai của xã và 06 tổ hòa giải của 06 ấp với 54 thành viên; Đội ngũ Hòa giải viên nhìn chung am hiểu pháp luật, có uy tín đối với nhân dân trên địa bàn và có kinh nghiệm trong công tác hòa giải. Trong hoạt động hòa giải các tổ hòa giải ấp đều được cấp trên tổ chức tập huấn về công tác hòa giải để được hướng dẫn các kỹ năng hòa giải, cách lập biên biên, hình thức vận động, tuyên truyền thuyết phục công dân trong quá trình hòa giải. Những vụ việc phức tạp hoặc mới phát sinh mà tổ hòa giải chưa định hướng được thì Tổ trưởng tổ hòa giải trực tiếp trao đổi với Công chức Tư pháp để hướng dẫn định hướng hòa giải. Tại các buổi hòa giải ở xã có liên quan đến ấp thì các tổ trưởng tổ hòa giải của ấp có đượng sự liên quan đều được mời tham dự qua đó để góp ý và học tập kinh nghiệm về công tác hòa giải.

Trong năm qua các tổ hòa giải đã tiếp nhận 25 vụ, đã tiến hành hòa giải 25 vụ việc; hòa giải thành 20 vụ, đạt tỉ lệ 80%; 03 vụ hòa giải không thành chuyển Hội đồng giải quyết tranh châp đất đai giải quyết chiếm 12%.

Công tác hòa giải hòa giải cơ sở xã: Từ tháng 01/2014 đến tháng 10/2014 địa phương đã tiếp nhận 16 đơn tranh chấp của công dân; đã giải quyết 14 đơn (đạt 87,5%) trong đó: hòa giải thành 09 đơn (gồm 06 đơn tranh chấp đất đai, 03 đơn tranh chấp dân sự) đạt 64,28%; hòa giải không thành 05 đơn (chiếm 35,72% tổng số đơn tổ chức hòa giải) trong đó 02 đơn tranh chấp đất đai, 03 đơn tranh chấp dân sự lập hồ sơ chuyển cấp trên tiếp tục giải; đang tiếp tục giải quyết 02 đơn gồm 01 đơn tranh chấp đất đai, 01 dân sự chiếm 12,5%.

 

UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu