TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 16/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218065
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện công tác theo dõi thi hành Pháp luật trên địa bàn xã Long Phước năm 2014
04/12/2014

Từ ngày 01/01/2014, HĐND và UBND đã ban hành 06 văn bản QPPL, trong đó có 04 Nghị quyết của HĐND; 02 Quyết định của UBND tỉnh. Các văn bản đều được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng tiến độ; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tại địa phương. Việc huy động sự tham gia của các ban ngành trong xây dựng văn bản QPPL của địa phương luôn được quan tâm chú trọng nên chất lượng hệ thống văn bản QPPL của ngày càng được nâng cao tác động tích cực đối với sự phát triền kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn .

Để triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm 2014 theo Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ. Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Kế hoạch của UBND thành phố Bà Rịa về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2014. Để cụ thể hóa Kế hoạch của UBND thành phố Bà Rịa, ngày 05/6/2014 UBND xã Long Phước đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Long Phước năm 2014 để tổ chức thực hiện. Đồng thời bên cạnh đó UBND xã giao trách nhiệm cho các ban ngành, đoàn thể có liên quan theo dõi việc thi hành pháp luật cụ thể tập trung trong các lĩnh vực trọng tâm như: Đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, dịch vụ văn hóa, Hộ tịch, ANTT, ATGT…

Trong năm 2014, việc thu hồi đất trên địa bàn xã chủ yếu là để phục vụ cho các dự án đã được cấp trên phê duyệt như: Dự án xây dựng Cụm Điệp báo 3, qua kết quả theo dõi cho thấy việc thi hành các Quyết định thu hồi đất để giao đất cho chủ đầu tư dự án đều được nhân dân chấp hành đồng tình ủng hộ, song bên cạnh đó vẫn còn 01 trường hợp chưa đồng ý chấp hành việc bàn giao đất theo Quyết định thu hồi của cấp trên dẫn đến khiếu nại kéo dài và hiện nay cấp trên đang có chủ trương ban hành Quyết định cưỡng chế.

Về vấn đề tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân hiện nay trên địa bàn xã xảy ra 01 trường hợp tranh chấp và Tòa án đã ban hành Quyết định công nhận bản án đã xét xử và có hiệu lực pháp luật nhưng bên bị đơn không  chấp hành việc giao đất theo nội dung bản án đã tuyên và hiện nay Chi cục Thi hành án đã ban hành Quyết định cưỡng chế đối với trường hợp nói trên.
Việc thi hành pháp luật trên các lĩnh vực tại địa phương trong năm 2014 được các ban ngành, đoàn thể triển khai tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn được quan tâm, chú trọng nên đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức trong toàn xã hội, góp phần nâng cao trình độ pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn . Do đó, việc thi hành pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá cho thấy một số văn bản QPPL do các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành có mức độ tuân thủ chưa cao, tình trạng vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân còn xảy ra nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do nhận thức pháp luật, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chưa cao; một số tổ chức, cơ sở kinh doanh do chạy theo lợi nhuận đã cố ý vi phạm các quy định của pháp luật; một số quy định của pháp luật không khả thi, chưa thật sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hoá và phong tục tập quán tại địa phương; tổ chức bộ máy, số lượng và trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất bảo đảm việc thi hành pháp luật còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

 

UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu