TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181763
  HỌAT ĐỘNG UBND

  UBMTTQ xã Long Phước tham gia xây dựng Chính quyền năm 2014
04/12/2014

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử trưởng ấp: Ban thường trực MT xã phối hợp UBND xã xây dựng và triển khai  kế hoạch bầu cử Trưởng, phó ấp nhiệm kỳ 2014- 2016 đúng theo hướng dẫn và quy định của cấp trên; hướng dẫn Ban CTMT các ấp tổ chức tốt các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử Trưởng ấp và tổ chức thành công ngày bầu cử Trưởng ấp, Nhiệm kỳ 2014-2016, có 100% số cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định ( đã gửi báo cáo kết quả về MTTP ).

MT phối hợp UBND, các tổ chức thành viên MT cùng HĐPBGDPL xã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước như: Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất); dự thảo Luật căn cước công dân  và giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật căn cước công dân; đồng thời chủ động tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ động phối hợp với UBND xã, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Hiến pháp Nước CHXHCNVN năm 2013, Luật đất đai (sửa đổi); Luật hòa giải ở cơ sở; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và Luật tiếp công dân; Thông tri số 29/TTr-MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của UBMTTQ Việt Nam các cấp đến Ban công tác MT và các tổ chức thành viên. Tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; Tài liệu hỏi-đáp về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng biển Việt Nam tại xã và 06 ấp được 21 đợt có 1.987 lượt người dự. Đồng thời tuyên truyền trên loa phát thanh của xã được 43 giờ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBMTTQVN và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Ban thường trực MT xây dựng kế hoạch số 36/KH-MT ngày 08/9/2014 về triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời xây dựng kế hoạch số 41/KH-MT ngày 08/9/ 2014 về Tổ chức hội nghị triển khai Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2014. Phối hợp UBND tổ chức hội nghị triển khai thực hiện tại xã là cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động, UV.UBMTTQ xã, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, BCH các tổ chức chính trị xã hội, Hội quần chúng, Ban điều hành, Ban công tác MT các ấp tham dự.Tổ chức tại 12 cụm dân cư của 06 ấp có 2.108/2.284 người đại diện hộ gia đình tham dự.

MT cùng các tổ chức thành viên đã vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt thực hiện NQ 11/ CP về các giải pháp kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội năm 2014, MT cùng UBND, các ban ngành đoàn thể đã thực hiện tốt tiết kiệm trong chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản công, hỗ trợ XĐGN…

Triển khai pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường: Ban thường trực MT phối hợp Ban QCDC tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, đồng thời hướng dẫn Ban công tác MT lồng ghép tuyên truyền nội dung pháp lệnh vào các buổi sinh hoạt định kỳ của Tổ dân cư. Phối hợp UBND thông báo đến dân các chính sách pháp luật Nhà nước như: Luật Đất đai; công khai ngân sách địa phương, công tác đền bù giải tỏa, các hoạt động văn hóa, việc bình xét và cấp kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, thông báo quy hoạch chi tiết về đô thị, thông báo việc thu, chi các loại quỹ theo quy định Nhà nước; công khai dân chủ các điều “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. UBMTTQ phối hợp UBND và Ban QCDC xã tiếp tục chỉ đạo các ấp duy trì thực hiện tốt quy ước ấp, vận động nhân dân tích cực tham gia học tập quy ước ấp (sửa đổi, bổ sung). Nhìn chung việc thực hiện quy ước ấp được nhân dân thực hiện khá tốt đạt hiệu quả cao.

Công tác chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng: Ban thường trực MT xã cùng các các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức giám sát và phản biện theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;  Ban thường trực MT xã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xã tổ chức tổng kết hoạt động TTND năm 2013 và xây dựng chương trình hoạt động giám sát năm 2014 và kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát thực hiện Chị thị 15. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Ban TTND vận động nhân dân thường xuyên giám sát việc thực thi pháp luật và nhiệm vụ chuyên trách của cán bộ công chức, đại biểu dân cử, đảng viên nơi cư trú …Chỉ đạo Ban TTND xã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2014-2016 và thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn xã. Kết quả, có 06/06 ấp tổ chức hội nghị bầu thành viên Ban TTND xã nhiệm kỳ 2014-2016 có trên 80% người dân đại diện hộ gia đình tham dự và được thực hiện đúng theo luật định. Giám sát việc vận động nhân dân ủng hộ đóng góp các loại quỹ năm 2014; việc bình xét, cấp phát quà và tiền tết cho các hộ nghèo, khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ… trên địa bàn xã. Qua công tác giám sát nhìn chung việc thực hiện đúng theo qui định, không có tình trạng khiếu kiện, tố cáo xảy ra. Ngoài ra, các thành viên Ban TTND còn phối hợp các ấp tham gia hòa giải các mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng dân cư, đã tổ chức hoà giải được 04 vụ. Ban Thường trực MT xã cử cán bộ hàng tuần kiểm tra các hòm thư giám sát theo quy định và theo dõi các đơn thư của công dân kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước giải quyết. Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại địa phương hoạt động khá tốt và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Tham gia thực hiện luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Tiếp tục thực hiện NQ 11/CP về các giải pháp kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội, Ban thường trực MTTQ xã tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch về MTTQVN xã tham gia thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014. Đồng thời, phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức hội nghị quán triệt triển khai đến các tổ chức thành viên ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp. Tổ chức tuyên truyền ra dân có 944 lượt người đại diện hộ gia đình tham dự. Đồng thời, việc tuyên truyền còn được thông qua các buổi sinh hoạt tổ chức Đảng, đoàn thể, lồng ghép vào các buổi giao ban, sinh hoạt định kỳ của ấp, tổ dân cư. Thường xuyên theo dõi giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND xã: Ban thường trực MT tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, xã. Đồng thời, cùng các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến thực hiện chủ trương cũng như tham gia giám sát hoạt động của UBND và các thành viên UBND xã. Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm và thực hiện khá đồng bộ, đầy đủ.

Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật: Cùng UBND phối hợp HĐPBGDPL xã tổ chức tuyên truyền học tập “Ngày pháp luật”. Cụ thể: Luật phòng, chống tham nhũng, Hiến pháp năm 2013, Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nước, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo, Luật đất đai năm 2013, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010, Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Biển đảo năm 2014 và Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ v/v phân công các bộ, ngành địa phương thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Luật xử lý vi phạm hành chính, pháp lệnh số 09/2014/PL-UVTQQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các văn bản quy định chi tiết về các biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn... tổ chức có 672 lượt cán bộ, CNV xã và 1.568 lượt người đại diện hộ gia đình của 06 ấp tham dự. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp vào các văn bản quy phạm pháp luật mới.

Công  tác phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐB QH và ĐB HĐND, tập hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân: Trong năm, Ban thường trực MT phối hợp cùng UBND mời cử tri dự tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh BR-VT và Đoàn Đại biểu HĐND Tỉnh do thành phố tổ chức có 97 người tham dự.Tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri tại địa phương cụ thể như: Đoàn Đại biểu HĐND Thành phố Bà Rịa tiếp xúc cử tri xã Long Phước có 250 cử tri tham dự, Đoàn đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri 6 ấp có 325 cử tri dự, ngoài ra còn tổng hợp 34 ý kiến của cử tri qua các đợt tiếp xúc và sinh hoạt tổ địa bàn dân cư hàng tháng. Ban thường trực MT thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ánh với Nhà nước có hướng giải quyết, trả lời cho nhân dân và khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác với chính quyền cùng cấp và các cơ quan nhà nước: Trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác giữa UBND với UBMTTQVN xã giai đoạn  2011-2016,  ngay từ đầu năm Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng UBND xã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2014. Ban Thường trực MT đã thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND trên mọi lĩnh vực KT-VHXH-ANQP đúng theo chương trình đã đề ra. Quá trình tổ chức thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa UBND - UBMTTQVN xã luôn giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ. Vì vậy, chất lượng công tác ngày càng đạt hiệu quả. Ban thường trực MT phối hợp UBND cùng Tư pháp và Hội đồng hòa giải của xã tổ chức tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên củng cố các tổ hòa giải của các ấp.

Công tác tiếp dân và xử lý đơn khiếu nại tố cáo: Ban thường trực MT xã xây dựng nội quy tiếp công dân, đồng thời tham mưu UBMTTQVN xã ra quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân. Trên cơ sở Luật Tiếp công dân 2013, các Thông tri, hướng dẫn của MT cấp trên và nội quy tiếp công dân của MT xã, Ban thường trực MT phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đ/c trong Ban để tiếp công dân, qua các buổi tiếp công dân MT nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân một cách kịp thời, từ đó phản ánh kiến nghị với Cấp ủy, Chính quyền để có hướng giải quyết. Đồng thời việc tiếp công dân còn được mở sổ theo dõi và ghi chép rõ ràng. Trong năm 2014 Ban thường trực MT phối hợp UBND xã cùng các tổ chức thành viên, các ngành chức năng hòa giải 14 đơn thư khiếu nại của nhân dân. Trong năm không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

 

Nhìn chung công tác trin khai, quán trit các chủ trương, NQ, CT của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đưc thc hiện kịp thi, công tác phi hợp gia các cấp ủy Đảng, cnh quyền vi UBMTTQVN và các đoàn thtrong công tác tuyên truyn, ph biến được thưng xuyên, xây dựng quy chế phi hp, quy chế làm việc cụ thể, công tác giám sát, kiểm tra, tng hp báo cáo...T đó, đã nâng cao nhn thc v tm quan trọng ca công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền đối với cán b, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phn giải quyết tt các mi quan h hội, tạo đưc niềm tin trong nhân dân.

Được s quan tâm ch đo ca các cấp u Đảng, Chính quyền và các ngành cp trên đã đ ra nhng ch trương, chính sách, giải pháp đúng đắn và kp thời nhằm bảo vquyền và li ích chính đáng ca ngưi dân, gii quyết kp thi những vn đphát sinh trong nhân dân, góp phn quan trng vào công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền đa phương; nhiu phong trào được đẩy mnh, nhất là nh vc kinh tế - xã hội, an ninh chính tr trên đa bàn được gi vng; vai t tch nhiệm và tinh thn làm ch ca nhân dân được phát huy. Mi quan gia Đảng, chính quyn, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân ngày ng gn bó hơn, to niềm tin ca nhân dân đối vi s lãnh đo ca Đng, chính quyn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn những hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; Nhận thức về nội dung tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ở cơ sở chưa sâu sắc; công tác triển khai, tổ chức thực hiện có lúc, có việc chưa đồng bộ. Vai trò, trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra chưa cao; còn mang tính hình thức, chưa quan tâm đến chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, còn ngại va chạm.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu