TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218739
  HỌAT ĐỘNG UBND

  xã Long Phước tổ chức Đại Hội UBMTTQ VN xã NK 2014-2019
04/12/2014

Ngày 3/1/2014 UBMTTQ xã long phước long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhằm đánh gia kết quả thực hiện chương trình hành động trong 5 năm nhiệm kỳ 2008-2013 đề ra phương hướng, mục tiêu chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2014-2019. trong nhiệm kỳ qua MTTQ xã Long phước không ngừng đổi mới nội dung phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động với phương châm hướng mạnh về khu ấp và tổ địa bàn dân cư phát huy vai trò phản biện và giàm sát của MT. Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước với những nội dung thiết thực đã tạo được sự đồng tình và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện hòan thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương hàng năm có trên 98% c gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Trong 5 năm qua đã vận động được trên 600 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo trong 5 năm qua đã vận động xây dựng được 56 căn nhà đại đòan kết với số tiền 1 tỉ, 265 triệu đồng. MTTQ Xã Long Phước còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, tham gia giải quyết các mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân tạo sự ổn định về chính trị- trật tự an toàn xã hội cũng cố khối đại đoàn kết tại địa phương. Phương hướng mục tiêu của hoạt động MT xã Long Phước trong 5 năm tới là hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh đi đôi với phát huy hơn nữa về quyền làm chủ của nhân dân. Đại hội đã hiệp thương cử UBMTTQ xã Long Phước nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 31 thành viên, Ông Trần Sơn Tùng phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy được cử làm chủ tịch

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu