TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181769
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Hội khuyến học xã Long phước tổ chức tập huấn đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời
09/12/2014

Ngày 1-12-2014 hội khuyến học xã Long phước tổ chức tập huấn đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Về dự có bà: Nguyễn Ngọc Sương – Ban thường trực hội khuyến học TP Bà Rịa:

Ông: Nguyễn Văn Ký – PCT UBND xã Long Phước – Chủ tịch hội khuyến học xã.

Nhằm mục đích cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong quyết định số 281 của chính phủ, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện hiệu quả phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên hội khuyến học và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Phát huy mạnh mẽ kết quả cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tạo không khí thi đua học tập suốt đời trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 Quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đến mọi cán bộ, hội viên hội khuyến học và toàn thể nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của quyết định số 281/QĐ-TTg

Tiếp tục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi íchcảu việc xây dựng xã hội học tập cho toàn dân.

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học khuyến tài. Triển khai bộ tiêu chí đánh giá các mô hình học tập.

Xây dựng thí điểm mô hình “ Gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”.

Hội khuyến học xã có mô hình xây dựng thí điểm mô hình ấp hiếu học tiêu biểu.

Triển khai  xây dựng “ cộng đồng học tập” trong tổ địa bàn dân cư.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” đến năm 2020./.

UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu