TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218759
  HỌAT ĐỘNG UBND

  UBMTTQ xã Long Phước triển khai, tuyên truyền về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán năm 2014
09/12/2014

Ban thường trực UBMT xã tham mưu Đảng ủy xã và phối hợp UBND xã tổ chức triển khai đến các tổ chức thành viên MT; các ban ngành đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Ban điều hành, Ban công tác MT ấp, tổ địa bàn dân cư.

Hướng dẫn Ban công tác MT 6 ấp tham mưu cấp ủy chi bộ ấp, phối hợp với Ban điều hành 06 ấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đến các tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư, các đ/c chức danh của ấp và toàn thể nhân dân qua các buổi sinh hoạt, các buổi họp hàng tháng của tổ dân cư.

 Ban Thường trực MT xã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp UBND xã, tổ chức thành viên, các ban ngành đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền triển khai Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 18/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người; Chỉ thị 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị 09/CT-TW ngày 01/12/1011 Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị 1408/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em., phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động mua bán người; phương thức, thủ đoạn và hậu quả của bọn tội phạm mua bán người và cảnh báo nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người… đến các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân và nhân dân trên địa bàn xã được 08 đợt có 724 người tham dự. Công tác tuyên truyền còn được thông qua tờ tin hội đồng nhân dân hàng tháng của Đảng ủy-UBND-UBMTTQVN xã.

Bên cạnh đó còn tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp định kỳ của Ban chấp hành, các tổ dân cư, ấp kết quả đạt được:

 Các tổ chức đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền trong Ban chấp hành của tổ chức mình được 08 buổi có 485 lượt người dự.

79 tổ dân cư tổ chức tuyên truyền đến nhân dân thông qua sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ có 1.293 lượt người đại diện hộ gia đình tham gia.

Hướng dẫn Ban CTMT 6 ấp tham mưu cấp ủy, phối hợp Ban điều hành ấp chỉ đạo các tổ dân cư lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hàng tháng về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động mua bán người. Qua đó còn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã được 26 giờ.

Tổ chức phát động các phong trào quần chúng tích cực tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người, tổ chức cho 100% hộ gia đình viết cam kết gia đình không có người tham gia hoạt động mua bán người, động viên nạn nhân và gia đình họ tố giác tội phạm.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu