TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181707
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL/UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11 trên địa bàn xã
09/12/2014

Nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, ngay từ đầu năm được sự chỉ đạo Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa”; Ban thường trực MT xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã. Kết quả từ đầu năm đến nay đã tổ chức ra dân học tập Pháp lệnh 34 được 14 buổi tại 06 ấp và xã có 1.716 lượt người tham dự. phối hợp Công đoàn xã tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên, CNVC xã học tập được 06 buổi có 54/54 lượt người tham dự, đạt 100%. 

Ngoài việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ, Ban thường trực MT xã còn phối hợp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân cụ thể: Tổ chức tuyên truyền học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị quyết Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2014 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn xã, có 195/210  đảng viên tham dự đạt 92,8% (15 đ/c xin miễn sinh hoạt); cán bộ, công nhân viên xã, giáo viên (ngoài Đảng) 178 và 1.539 lượt người đại diện hộ gia đình của 06 ấp tham gia học tập. Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Triển khai, quán triệt thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;  Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền đến toàn thể UV.BCH Đảng bộ, UV.UBMTTQ, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn có 135 người dự.

Cùng UBND xã chỉ đạo Ban điều hành, Ban công tác MT 6 ấp lồng ghép việc tuyên truyền Pháp lệnh vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại tổ địa bàn dân cư. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các ấp, tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn xã.   

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động học tập từ đầu năm nên trong thời gian qua nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện có nhiều chuyển biến tốt, đạt hiệu quả cao. Việc triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã và được nhân dân phát huy một cách mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội, giữ vững an ninh trật tự và góp phần nâng cao đời sống của nhân dân tại địa phương.

Ban thường trực MT xã tham mưu Đảng uỷ xã đề ra nguyên tắc chỉ đạo, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. UBND xã cùng Ban thường trực MT xã đã chỉ đạo Ban điều hành và Ban công tác MT 6 ấp thực hiện QCDC thông qua việc thực hiện quy ước ấp.  Nhờ đó, nhận thức về quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt; các hoạt động xây dựng và phát triển KT- XH có những chuyển biến tích cực.

Công tác triển khai học tập được thực hiện thường xuyên, sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa Ban chỉ đạo với các ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp, tổ địa bàn dân cư. Từ đó, đã tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo nên động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế -văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Đồng thời cùng sự nỗ lực phấn đấu của các thành viên, thực hiện đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện pháp lệnh dân chủ xã, thị trấn.

Qua các đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền đến nay phần lớn cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong xã về cơ bản đã hiểu được quyền và nghĩa vụ thực hiện dân chủ của mình. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã xác định trách nhiệm pháp lý của bản thân trong thực hiện QCDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, của cán bộ, công chức và người lao động trong thi hành công vụ và sinh hoạt cộng đồng

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu