TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218736
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện đề án “Xây dựng xã Long Phước, thành phố Bà Rịa đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, giai đoạn 2012-2014”
11/12/2014

Trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển danh hiệu xã văn hóa đã đạt được. BCN tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới với kết quả như sau:

Giúp nhau phát triển kinh tế: Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã xuống mức bình quân chung của tỉnh (Nông thôn 7% tổng số hộ dân).

Nhà ở dân cư tương đối tập trung, được đầu tư xây dựng từng bước khá khang trang, chất lượng xây dựng nhà đảm bảo. Công tác xóa nhà tạm cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo đang khó khăn được triển khai tích cực, trong năm 2012 đến nay đã xây dựng 57 nhà đại đoàn kết, trị giá 1,290 tỷ và sửa chữa 15 căn, trị giá 158,500 triệu. Trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố đạt 98%, hầu hết là nhà cấp 4 (tường gạch, mái tole, ngói).

Luôn quan tâm thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, bên cạnh đó phối hợp với Ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho hộ nghèo được vay vốn sản xuất, hướng dẫn cách làm ăn, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, từ đó các hộ đã nhận thức được và vươn lên thoát nghèo đồng thời giải quyết kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo như: cấp thẻ BHYT, chế độ giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền điện chiếu sáng…), từ đó đời sống của hộ nghèo từng bước được nâng lên. Toàn xã giai đoạn 2011- 2015 có 478 hộ nghèo, đến năm 2014 đã thoát 476 hộ nghèo, còn lại 02 hộ nghèo, chiếm 0,08% (tiêu chí là dưới 7 %) không còn hộ nghèo chuẩn Quốc gia.

Có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp) trong xã được tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: UBND xã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức  26 lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất và chăn nuôi, có 1.950 lượt người làm nông nghiệp tham gia tập huấn. Đồng thời đài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa đài về áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, thư viện xã bổ sung sách về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp tạo điều kiện cho người dân tham khảo. 90% hộ gia đình làm nông nghiệp được tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt.

70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế: Xã có 01 hợp tác xã Phước Lập với 21 xã viên; kinh doanh và sản xuất nước uống đóng chai, thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân cung cấp các  dịch vụ nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn xã.Trên địa bàn có 02 cơ sở sản xuất cá khô, tạo việc làm cho 30 lao động và 04 dịch nấu ăn phục vụ nhu cầu lễ hội, tiệc cưới….trong và ngoài địa bàn, giải quyết việc làm cho 60 lao động. Mở 04 lớp đào tạo nghề về nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò, lớp đan lục bình,  lớp trồng rau an toàn và lớp trồng lúa năng suất cao, có 120 người tham gia, tổng kinh phí 321.619.000đ. Dự kiến năm 2015 mở thêm 01 lớp đào tạo nghề.

Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập của người dân: Nhằm tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, hàng năm các cơ sở sản xuất về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều tăng như: công nghiệp có 4020 hộ sản xuất công nghiệp, TTCN; thương mại- dịch vụ có 547 cơ sở kinh doanh.

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn xã là 5.561/6.210 người, đạt 90,87%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 28.000.000đồng/người/năm đến năm 2014 đạt 34.500.000 đ/người/năm.

 Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa: Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng đời sống văn hóa là một trong những nhiệm vụ chính trị vừa có tính cấp bách vừa mang tính lâu dài, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao và thực hiện có hiệu quả. Do đó, Đảng ủy – HĐND- UBND xã có chương trình hành động gắn với mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững ANCT và trật tự ATXH, bên cạnh đó các Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn củng có chương trình hành động thực hiện nội dung tiêu chí đăng ký xây dựng và đạt danh hiệu văn hóa.

Phối kết hợp cùng UB.MTTQ xã tổ chức họp bình xét hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2014 và “Gia đình văn hóa” 3 năm liền (2012-2014), qua bình xét hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình Văn hóa năm 2014: 2.270/2.284 hộ đạt 99,39% tăng 0.63% (so với năm 2012: 98.76), đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liền có 2.185/2.286, đạt 95,58%.

Trong những năm qua BCĐ đã quan tâm triển khai đến các tầng lớp nhân dân chủ trương xã hội hóa của Đảng, nhà nước bằng nhiều hình thức, qua đó đã huy động các tầng lớp và cộng đồng dân cư tham gia hưởng ứng như: đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, quỹ thăm hỏi ốm đau, quỹ khuyến học khuyến tài… đều đạt và vượt.

Có 80% trở lên hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, không để đất hoang, khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp. Trong những năm qua Ban chủ nhiệm xã văn hóa nông thôn mới thường xuyên phối hợp cùng với Ban điều hành ấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, cảnh quan, đường làng ngõ xóm, xử lý nước thải, rác thải, xây dựng hầm bioga, đăng ký đổ rác…Vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Thực hiện mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển trồng rau xanh và trồng cây cao su được nhân rộng trên địa bàn xã. Mô hình trồng cao su toàn xã có 112 ha. Bên cạnh đó mô hình trồng rau má đang phát triển có 32,5 ha và thực hiện mô hình trồng hẹ có 1,8 ha. Phát triển mô hình trồng ớt, hợp đồng với Công ty Minh Hòa bao tiêu từ khâu giống, vốn cho đến sản phẩm đầu ra, diện tích 2,9 ha, công ty đã ứng vốn cho hộ nông dân thực hiện mô hình này là 29 triệu đang tiến hành thực hiện, còn lại 4,6 ha các hộ tự lo giống và vốn, chỉ hợp đồng với Công ty đầu ra sản phẩm. Trên địa bàn xã có 04 trang trại nuôi gà và và mô hình trồng cỏ nuôi bò  laisind, bò vỗ béo đem lại hiệu quả kinh tế cao, đang được nhân rộng và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Xây dựng hoàn thành 02 đề án phát triển sản xuất tăng thu nhập và đề án chăn nuôi trên địa bàn xã đang trình UBND thành phố phê duyệt.

Có 17% trở lên hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn: Địa phương xác định rõ mục tiêu là tập trung xây dựng mô hình phát triển toàn diện kinh tế hộ, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đảm bảo các loại sản phẩm làm ra đáp ứng yêu cầu sinh hoạt hằng ngày, tăng thu nhập, khuyến khích đầu tư phát triển thương mại – Dịch vụ, công nhiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, các ngành nghề truyền thống được bảo tồn như: nấu rượu, bánh tráng, bún… góp phần tạo việc làm tăng thu nhập.

d.Trong 05 năm liền có 100% ấp được công nhận và giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa”

Tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6/6 ấp liên tục giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” hàng năm đạt 100%.

100% ấp vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng: Công tác vận động Nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn  hóa xã hội ở địa phương luôn được nguồi dân trên địa bàn đồng tình hưởng ứng. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân đã đóng góp hoa màu, cây trái, vật kiến trúc không nhận đền bù để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

 Nhờ có sự đồng tình hưởng ứng của người dân trên địa bàn, đến nay xã đã xây dựng và thực hiện gồm 66 tuyến đường, tổng chiều dài 29.509m, trong đó có 39 tuyến đường bê tông xi măng, 21 tuyến láng nhựa thẩm thấu và 06 tuyến đường nội đồng nâng cấp đá. Huy động nhân dân đóng góp đất đai, hoa màu, vật kiến trúc 5.477.000.000đ.

Xã có mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, có 100% ấp xây dựng CLB gia đình phát triển bền vững: Bạo lực gia đình là một tệ nạn xã hội cần phải loại trừ, là nguyên nhân chủ yếu gây tổn thương về thể chất, tinh thần của các  thành viên trong gia đình, tác động xấu đến đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Vì thế, trong những năm qua địa phương đã thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thi có nội dung về xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình…Bên cạnh đó địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực gia đình, có mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình, 6/6 ấp có câu lạc bộ gia đình văn hóa. Xây dựng 01 “Địa chỉ tin cậy” nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình được tạm lánh.

Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở: Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa xã vào năm 2003 và năm 2004 đưa vào sử dụng, với diện tích đất 5.998 m2 (chưa tính diện tích sân bóng đá) tổng kinh phí đầu tư xây dựng: 1 tỷ 200 triệu đồng, diện tích xây dựng 283 m2. TTVH-HTCĐ xã gồm: 07 phòng làm việc, 01 thư viện, 01 hội trường có sức chứa 100 người.

+Diện tích bình quân : 24 m2/phòng

+Diện tích Hội trường : 92 m2

+Diện tích sân khấu lộ thiên : 101 m2

+Diện tích sân bãi luyện tập (bóng chuyền, cầu lông) : 1.466 m2

+Diện tích sân bóng đá : 14.640 m2

TTVH-HTCĐ xã được trang bị 01 máy vi tính, tủ đựng hồ sơ, 01 dàn âm thanh do thành phố cấp, các loại đàn phục vụ đờn ca tài tử tại xã…

Mở rộng và duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ đờn ca tài tử, võ thuật, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, Aerobic gồm 138 thành viên và đã tổ chức sinh hoạt thường xuyên tại TTVH-HTCĐ.

Đầu tư các hội thi, hội diễn tham gia cấp thành phố ngày càng đổi mới nâng cao gồm 21 lần có 428 lượt diễn viên tham gia kết quả đạt nhiều giải thưởng gồm 07 giải I, 03 giải II, 14 giải III và 28 giải khuyến khích.

Thư viện đảm bảo mở cửa phục vụ bạn đọc, thường xuyên luân chuyển sách báo các loại để nâng cao hiệu quả.

Nhìn chung TTVH-HTCĐ đã được đầu tư quỹ đất công để xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền…đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt VH-VN-TDTT cho người dân trên địa bàn, nhưng bên cạnh đó vẫn còn khó khăn như Hội trường nhỏ không đảm bảo theo tiêu chí quy định của Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014.

Mức hưởng thụ văn hóa : năm 2012 là 39,5 lần/người/năm, năm 2013 là 49,1 lần/người/năm, năm 2014 là: 50 lần/người/năm đạt 100%.

            + Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập TDTT năm 2012 là 35.7%, năm 2013 là 40,57% đạt 112,7%, năm 2014: 40.7 đạt 100,2% kế hoạch giao.         

b.100% ấp duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ, phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hàng năm, tổ chức được liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao.

06/06 ấp được đầu tư xây dựng trụ sở khang trang và đưa vào sử dụng năm 2007, có trang thiết bị, âm thanh đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân trong ấp, đạt 100%.

-Về thiết chế khu thể thao ấp, nhìn chung các ấp đã sử dụng quỹ đất công để làm khu thể thao ấp, riêng ấp Tây do gần với TTVH-HTCĐ xã nên không bố trí diện tích đất dành cho các hoạt động thể dục thể thao.

Các di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa phương được bảo tồn:

Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn thuần phong mỹ tục được thực hiện tốt. Quan tâm đầu tư, tôn tạo và giữ gìn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa địa phương như : Địa đạo cách mạng, Tượng đài LS Dương Văn Mạnh, Trần Văn Thượng, bia tưởng niệm cầu ông Địa, 10 mộ bia Dốc cây sao, Đền thờ Liệt sỹ….

Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa ở nông thôn:

 Có 80% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định của Bội văn hóa, thể thao và du lịch:

Nhìn chung 06/06 ấp đều xây dựng và triển khai thực hiện quy ước ấp, thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được người dân địa phương thực hiện tốt, được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, hiện tượng mê tín dị đoan rãi vàng mã dọc đường khi di quan không còn phổ biến. Căn cứ kết quả đăng ký và bình xét công nhận gia đình văn hóa hàng năm, năm 2014 xã có 2.270/2.284 hộ đạt 99,3% gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các sinh hoạt tập thể, cộng đồng, không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ nạn xã hội hiện có:

100% cơ quan đơn vị trên địa bàn chủ động tích cực tham gia đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn minh” bằng nhiều hình thức như: ăn mặc lịch sự, phong cách ứng xử, giao tiếp trong cộng đồng, biểu dương phong trào gương người tốt việc tốt, khen thường 33 cá nhân và 10 tập thể trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết lối xóm cộng đồng tích cực tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. Góp phần hàng năm giữ vững xã lành mạnh, không có tệ nạn xã hội nghiêm trọng xảy ra, không có tệ nạn mới phát sinh. Các tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, trộm, cướp, cờ bạc…từng bước được ngăn chặn đầy lùi có hiệu quả.

Hàng năm, Đảng ủy có xây dựng Nghị quyết, UBND có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tổ chức tốt ngày Hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Lực lượng thường trực từ xã đến ấp thường xuyên được củng cố, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự. Thực hiện mô hình tiếng kẻng an ninh trật tự có hiệu quả. Tổ chức tốt tuần tra kiểm soát giao thông lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt 100%. Đảm bảo tốt công tác huấn luyện và thực hiện đủ quân số theo quy định. Công tác tổ chức kết nạp thanh niên vào lực lượng dân quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu và giải quyết cho ra số dân quân hoàn thành, kiện toàn biên chế lực lượng dân quân hàng năm đều được thực hiện.

100% ấp có tổ vệ sinh, thường xuyên quyét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập trung theo quy định về môi trường, nghĩa trang xã, được  xây dựng và quản lý theo quy định:

Toàn xã có 1.378 hộ sử dụng nước máy, đạt tỷ lệ 56,34%, còn lại đa số các hộ sử dụng nước giếng, giếng khoan hợp vệ sinh. Vận động 123 hộ đã hợp đồng đỗ rác, nâng tổng số toàn xã có 968 hộ hợp đồng đỗ rác, tỷ lệ 82,78%. Không có các hoạt động gây ô nhiễm môi trường và đảm bảo không để tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường. Trung tâm nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hỗ trợ lắp đặt 19 biogas cho hộ chăn nuôi, kinh phí hỗ trợ là 87,4 triệu đồng, nâng tổng số toàn xã 237 biogas/362 hộ chăn nuôi, đạt 65,5%.

Tổng kinh phí thực hiện các tuyến nước: 4,335 tỷ đồng, gồm 53 tuyến, dài 25.050m. Năm 2013 là 18 tuyến, dài 14.950m, tổng kinh phí 2,738 tỷ đồng, đã lắp đặt 02 tuyến gồm: 01 tuyến nước Trường Quân sự và 01 tuyến nước đường nghĩa địa, tổng kinh phí 205 triệu đồng, đã thanh toán 120 triệu, còn phải thanh toán 85 triệu đồng.

Xã quy hoạch và xây dựng khu nghĩa địa nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong trào văn hóa – xã hội khác ở nông thôn:

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phong trào phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong trào văn hóa- xã hội khác ở địa phương được nâng cao về chất lượng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nền tảng làm chuyển biến nhiều phong trào khác, nhanh chóng đi vào cuộc sống, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện có hiệu quả. Đời sống kinh tế của người dân ngày càng nâng cao, số hộ nghèo giảm; quan tâm chăm sóc tốt các đối tượng chính sách.

Xã được đầu tư xây dựng và đạt chuẩn thiết chế Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao, Y tế, Giáo dục đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Nhờ đó đã góp phần đáp ứng nhu cẩu sáng tạo, thụ hưởng văn hóa tinh thần, phát triển thể chất đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giáo dục tại địa phương.

Tỷ lệ học sinh ra lớp hàng năm đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Tiểu học đạt 100% và Trung học cơ sở đạt 99%. vận động trẻ ra lớp phổ cập 5 tuổi và ra lớp 1 đều đạt chỉ tiêu. Đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, ứng dụng công nhệ thông tin vào công tác giảng dạy. Xã Long Phước đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập Tiểu học, Trung học cơ sở đúng độ tuổi.

Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia, có 07 Y, Bác sĩ. Trạm Y tế được đầu tư trang thiết bị đầy đủ phù hợp nhu cầu công tác khám chữa bệnh ban đầu, đảm báo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, Thực hiện các chương trình y tế quốc gia đạt chỉ tiêu giao.

Tỷ lệ người dân xã tham gia bảo hiểm y tế 7.146/9.315 người, đạt 76,71% so với dân số trở lên.

100% hộ gia đình phải có trụ cờ và treo cờ tổ quốc vào các dịp lễ, Tết cổ truyền của dân tộc:

Xã có 2.446 hộ có cột cờ và thường xuyên treo cờ vào các dịp lễ, tết, đạt 100%.

Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương

 90% trở lên người dân địa phương được phổ biến giáo dục pháp luật và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy dịnh của địa phương:

Hàng năm Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ xã tổ chức triển khai Nghị quyết của Đảng các cấp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến từng tổ địa bàn dân cư, tỷ lệ người dân được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương đạt 95.5%

90% trở lên hộ gia đình nông dâ tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới:

Thực hiện quyết định số 4735/QĐ-UBND, ngày 18/11/2013 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Long Phước thành phố Bà Rịa,  giai đoạn 2013-2015. Địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai đề án nông thôn mới tại xã, họp Chi, Đảng bộ, đoàn viên, hội viên, đạt 99%, triển khai ra dân gồm 32 cụm dân cư, đạt 94,3%, thông qua tờ tin của HĐND- UBMTTQ xã hàng tháng, phát tờ bướm tuyên truyền hỏi đáp về nông thôn mới cho nhân dân trên địa bàn, đài Truyền thanh thường xuyên tuyên truyền trên đài và viết tin, bài về ý nghĩa, mục đích việc xây dựng nông thôn mới để nhân dân nắm biết, vận động nhân dân thực hiện hiến đất đai, hoa màu, vật kiến trúc xây dựng các công trình xây dựng cơ bản…

100% ấp xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, trái phạp luật

6/6 ấp đều xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ, từ năm 2012 đến nay trên địa bàn xã không xảy ra việc khiếu kiện động người, trái pháp luật.

 Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin thể thao và du lịch được xây dựng theo quy định và quản lý theo pháp luật. Không tàn trữ và lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại:

 Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, địa phương luôn tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ văn hóa, triển khai thực hiện Nghị định 56/NĐ-Cp của Chính phụ về quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; Nghị định 158/2013/NĐ-Cp về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa đến các cơ sở kinh doanh. Hiện nay trên địa bàn xã có 11 điểm dịch vụ văn hóa; Internet, băng đĩa nhạc, Karaoke. Địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn có biện pháp xử lý kịp thòi các truồng hợp vi phạm. Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa được quản lý chặt chẽ, không có cơ sở tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

 

VI/Nhận xét đánh giá

1. Những thuận lợi, ưu điểm

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ngành chức năng thành phố trong công tác triển khai thực hiện Đề án. Sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy- UBND, sự cố gắng nổ lực của BCN và sự thống nhất từ xã đến ấp, trong quá trình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với phong trào xây dựng đời sống văn hóa và các cuộc vận động khác ở địa phương được thể hiện bằng sự đồng thuận hưởng ứng cao, nhờ đó đã góp phần tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực Chính trị, kinh tế, Văn hóa xã hội, An ninh quốc phòng tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đến tổ địa bàn dân cư, bằng nhiều hình thức thiết thực, sinh động.

Cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư nâng cấp khang trang, hoàn chỉnh, 6/6 ấp đều có quy ước ấp và được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân.

Công tác đăng ký gia đình, ấp, xã và cơ quan, đơn vị văn hóa được duy trì thường xuyên, quy trình chấm điểm bình xét đảm bảo trên tinh thần tự nguyện, công khai dân chủ… Công tác sơ, tổng kết đánh giá phong trào hàng năm được duy trì tổ chức.

2.Khó khăn, hạn chế:

Công tác chỉ đạo, kiểm tra của Ban chủ nhiệm đôi lúc chưa kịp thời, tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu đôi lúc chưa cao.

Trang thiết bị được đầu tư nhưng đã xuống cấp, việc sửa chữa bổ sung vẫn chưa kịp thời. Kinh phí được phân bổ theo Đề án còn hạn chế nên việc tổ chức các hoạt động VH-VN-TDTT đôi lúc chưa rộng khắp trên địa bàn.

Tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn xảy ra.

Giá cả thị trường biến động, sản phẩm đầu ra cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến công tác vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đề án phát triển sản xuất và trồng trọt đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

Việc bố trí các nguồn vốn để thi công các công trình xây dựng cơ bản theo đề án nông thôn mới chưa đầy đủ và chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.   

UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu