TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218297
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Ban công tác Mặt trận ấp Đông xã Long Phước năm 2014
06/02/2015

Qua một năm họat động của ban công tác mặt trận, trong đó cuộc vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đây là hai cuộc vận động lớn đã được nhân nhân trong ấp hưởng ứng tích cùng với tập thể và các  chức danh trong ấp  luôn bám sát  sự chỉ đạo  của cấp trên, trong đó có sự chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy chi bộ ấp. Qua một năm vận động ban công tác mặt trận ấp Đông  cùng với ban vận động ấp thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ như sau:

Thực hiện công tác tuyên truyền xuống từng tổ địa bàn dân cư, vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” nói chung và  quỹ “vì người nghèo” vận độngnhân dân đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền bị ảnh hưởng cơn bảo số 10 đã nộp về thường trực UBMTTQ xã với số tiền 10.486.000đ.

Căn cứ hướng dẫn và kế hoạch của UBMTTQ xã năm 2014, ban công tác mặt trận ấp tham mưu mưu cấp ủy phối kết hợp cùng ban Điều hành ấp, cùng các chức danh và 15 tổ địa bàn dân, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tham gia hưởng ứng học tập các chỉ thị NQ, bên cạnh còn lồng ghép các chủ chương của Đảng  chính sách pháp luật của  nhà nước, các chương trình kinh tế văn hóa xã hội, ANQP trên địa bàn ấp, trong đó có các văn bản kế hoạch hướng dẫn của UBMTTQ xã  như:

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động cá nhân hộ gia đình tham gia cam kết trật tự ATGT; vận động nhân dân tham gia đóng góp các dự thảo luật như: đóng góp dự thảo hiến pháp năm 1992, đóng góp dự thảo luật hòa giải ở cơ sở, đóng góp dự thảo luật đất đai sữa đổi và đóng góp luật bảo vệ môi trường; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với việc triển khai đề án xây dựng nông thôn mới. …. Ngoài ra, ban công tác mặt trận ấp đông  đã thực hiện các cuộc vận động để chăm lo đời sống cho bà con trong ấp phước hữu, nhằm nêu cao tinh thần “Lá lành đùm lá rách” cụ thể như sau:

Ban công tác mặt trận ấp giao nhiệm vụ cho 15 tổ địa bàn dân cư thực hiện thu ngân sách trong năm với kết quả đã đạt được về các nguồn quỹ “TN-TT-NN” là 22.050.000đ/22.020.000đ đạt 100,13%, Quỹ PCBL là 1.8350.000đ/1.835.000đ đạt 100%, quỹ ANQP 16.080.000đ/16.068.000đ  đạ 100,07 % so với chỉ tiêu trên giao.  Trong năm ban công tác Mặt Trận Ấp thường xuyên phối hợp các chức danh và tổ địa bàn dân cư thường xuyên thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, các bà mẹ Việt Nam Anh  Hùng trong các ngày lễ tết về vật chất tinh thần, nhìn chung các hộ gia đình được chăm sóc chu đáo. Trong đó tổ chức tiễn đưa 05 thành niê lên đường nhập ngũ (trao tặng 3.200.000 đ tiền quà…..

Qua công tác trên ban công tác mặt trận Ấp Đông nhận thấy việc tuyên truyền vận động nhân dân là một việc làm hết sức cần thiết đòi hỏi trong công tác vận động phải có tính kiên nhẫn và tâm huyết từ tập thể cá nhân, có như vậy kết quả đạt được mới mỹ mãn và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu