TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181370
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của UBMTTQ xã Long Phước
06/02/2015

Trong những năm qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chủ động phối hợp UBND cùng các tổ chức thành viên xây dựng nhiều chương trình kế hoạch với nội dung phù hợp theo từng thời điểm và tình hình đặc điểm của địa phương. Tổ chức triển khai và phát động nhiều đợt thi đua ngắn và dài hạn đến các ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp, cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động, đoàn viên hội viên, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã như: thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V và kế hoạch phát triển 5 năm (2011 - 2015); thi đua “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (30/4/1975-30/4/2015); Thi đua đẩy mạnh việc lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện cải cách hành chính theo mô hình liên thông một cửa; thi đua thực hành tiết kiệm và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa công sở, lập thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc…v…v… Cùng với việc phát động phong trào thi đua yêu nước các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng cũng tích cực phát động các phong trào thi đua trong tổ chức mình như : phong trào “ Cựu chiến binh gương mẫu”; “ Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế ”; “ Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo”, phong trào ‘ Thanh niên xung kích”; “ Thanh niên tình nguyện”, phong trào xóa đói giảm nghèo” các tín đồ tôn giáo sống “ Tốt đời đẹp đạo”…v…v…các phong trào thi đua yêu nước đều được Mặt trận và các tổ chức đoàn thể gắn với nội dung các cuộc vận động như : cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “ Vì người nghèo”. Từ đó, công tác xây dựng, phát động các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, tăng cường được vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đem lại hiệu quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực đời sống.

Chế độ khen thưởng được Đảng uỷ, Chính quyền, Mặt trận thực hiện đúng với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và tình hình thực tế của địa phương. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham mưu Đảng ủy, phối  hợp UBND thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã gồm 14 thành viên.  Hàng năm trên cơ sở tiêu chí thi đua của cấp trên Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp UBND cụ thể hóa từng nội dung, tiêu chí chấm điểm thi đua của các tổ chức đoàn thể, Ban điều hành, Ban công tác Mặt trận, tổ dân cư, gia đình văn hóa trên địa bàn xã. . .Từ đó, đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã thường xuyên được củng cố và đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả đảm bảo thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận trong công tác thi đua, khen thưởng của địa phương.

Công tác xây dựng và nhận rộng các điển hình tiên tiến được chỉ đạo thực hiện điểm ở một số mô hình điểm trên các lĩnh vực, trên cơ sở đó tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn xã. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc lựa chọn và xây dựng mô hình ở cơ sở đảm bảo phù hợp với đặc điểm của địa phương, qua đó kịp thời phát hiện nhân tố mới để xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến.

Công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng và gương điển hình tiên tiến trên phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh; những nội dung cơ bản của Luật thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh, thành phố và cách làm hay, sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội tại cơ sở. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về thi đua, khen thưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, kịp thời biểu dương những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong 5 năm qua, từ những phong trào thi đua đã mang lại những kết quả cao. Cụ thể : phong trào thi đua “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  hàng năm có 100% đảng viên, quần chúng học tập đầy đủ; triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị có hiệu quả. Thi đua tham gia học tập nghị quyết Đảng và HĐND các cấp số người tham gia học tập đạt tỷ lệ từ 95%  trở lên; phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng chính đáng trong 5 năm đã hỗ trợ giúp cho trên 780 lượt hộ nghèo vay vốn để làm kinh tế số tiền trên 7 tỷ đồng; Những năm qua, số hộ khá, giàu tăng lên đáng kể, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và ngày càng được nâng cao. Số hộ nghèo năm 2011-2015 ( theo chuẩn mới ) là 478 hộ (trong đó có 06 hộ nghèo phát sinh năm 2012,2013) đến nay số hộ nghèo đã giảm còn 02 hộ phấn đấu đến cuối năm 2015 xoá 100% hộ nghèo; 05 năm qua  vận động quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa được số tiền 690,197 triệu đồng; xét và đề nghị cấp trên cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hàng năm đều hỗ trợ quà cho người nghèo và có đoàn Y Bác sĩ Bệnh Viện Chợ Rẫy xuống khám bệnh cho hơn 1000 người trên địa bàn xã; hỗ trợ sách vở và tiền cho các em học sinh nghèo nhân dịp lễ khai giảng. Vận động nhân dân ủng hộ “Vì Trường Sa thân yêu” số tiền 30.777.000đ, vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ PCLB; CSBVTE; CSNCT số tiền trên 100 triệu đồng. Phối hợp Hội CTĐ vận động cán bộ và nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo được 235 đơn vị máu. Các năm qua Mặt trận cùng Ủy ban nhân dân phối hợp các ngành chức năng tổ chức vận động nhân dân di dời giải toả giao trả mặt bằng để thi công các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã như: Đường vào ấp Phong Phú, đường sân bóng ấp Phước Hữu,… bê tông hóa một số đường nhánh rẽ như: đường ông Ba Nghịch, đường ông Sáu Luông ấp Đông, đường ông Hai Xướng ấp Tây…. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được duy trì tốt. Hàng năm, Mặt trận phối hợp với Công an và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào phát triển sâu rộng tới cơ sở. Tuyên dương, khen thưởng nhiều gương điển hình phòng chống tội phạm, gặp gỡ động viên người lầm lỗi tiến bộ, duy trì các hoạt động trong tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày hội Quốc phòng toàn dân… Phối hợp vận động nhân dân thực hiện các chương trình quốc gia về “Phòng chống tội phạm, ma tuý”, “Toàn dân giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng”, “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”…, xây dựng các mô hình điểm phòng chống mại dâm, ma tuý, trật tự an toàn giao thông, ấp văn minh được triển khai thực hiện và ngày càng phát huy hiệu quả.

Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, phong trào "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" gắn với việc  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được Đảng uỷ chỉ đạo đẩy mạnh, các chi bộ và đảng viên gương mẫu thực hiện. Qua đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và phát huy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân. Tỷ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh ngày một tăng, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương trong nhiều năm qua.

- Phong trào thi đua "Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh" quan tâm triển khai rộng rãi. Ủy ban nhân dân đã tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ, bàn và quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh kế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương. Chú trọng đổi mới công tác tiếp xúc, tổ chức lấy ý kiến của cừ tri trong thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, xã. UBND từng bước nâng cao năng lực tự quản lý, tự điều hành, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành được nâng cao. Hoạt động của Ủy ban nhân dân được đổi mới theo hướng gần dân sát dân hơn, quan tâm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Đặc biệt, là phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính", thực hiện "Đơn giản hoá các thủ tục hành chính" được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, từng bước đi vào thực chất, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân, tạo sự chuyển biến trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức; đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, thực sự năng động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh chống nạn quan liêu, tham nhũng và lãng phí.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết cùng các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Đảng và nhà nước phát động, đặc biệt là các phong trào xóa đói giảm nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết. Năm năm qua đã xét và xây dựng 83 căn, sửa chữa 14 căn nhà Đại đoàn kết, tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ 23 đối tượng nghèo khó khăn đột xuất, mai táng… số tiền 19 triệu đồng. Các tổ chức đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên phát huy có hiệu quả các phong trào: “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi” "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình"; "Xây dựng gia đình hạnh phúc", Tinh thần xung kích, vượt khó "Thi đua lập nghiệp", "Bốn đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp"...động viên được hội viên, đoàn viên vượt qua khó khăn, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, chủ động trong xây dựng phát triển kinh tế gia đình, góp phần không nhỏ vào xây dựng và phát triển của địa phương..

- Nhìn chung, trong 5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở được tổ chức quán triệt và triển khai một cách chặt chẽ, công khai, dân chủ, chu đáo, thiết thực và phong phú. Từ đó đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong các tổ chức thành viên, ban ngành đoàn thể xã, ấp và được mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Các phong trào thi đua những năm qua đã tạo ra những mối quan hệ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua chung của toàn xã góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

- Công tác khen thưởng trong những năm qua có nhiều đổi mới về phương pháp, quy trình bình xét khen thưởng đến mọi đối tượng đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, chú trọng khen thưởng đến mọi đối tượng, mọi lĩnh vực hoạt động, kịp thời động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ  biến những sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả cao.

- Trong 5 năm qua, Đảng ủy, khối Dân vận và UBND xã đã trao tặng 213 giấy khen cho các tập thể, 418 cá nhân và các gương điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động với tổng số tiền 106.643.000 đồng. Ngoài ra, hàng năm các tổ chức đoàn thể còn đề nghị các cấp khen thưởng cho đoàn viên hội viên của tổ chức mình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

-  Năm năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và xã tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cán bộ MT từ xã đến ấp đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

Những tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm:

- Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại địa phương trong 05 năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn xã. Tạo động lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng được củng cố tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện nâng lên rõ rệt..

Tồn tại hạn chế:

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 05 năm qua còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế là:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng có lúc, có việc còn chưa được quan tâm coi trọng đúng mức, dẫn đến một số tổ chức ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện còn chậm.

Phong trào thi đua được phát động, song việc tổ chức thực hiện chưa sâu rộng; hình thức thi đua chưa thật sự phong phú và đa dạng, xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua còn chưa sát với thực tiễn.

Công tác xây dựng điển hình tiên tiến tuy được quan tâm triển khai thực hiện, song trên thực tế còn lúng túng trong quá trình thực hiện, nên chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Đối tượng khen đối với cán bộ lãnh đạo còn nhiều, khen thưởng Chính phủ Nhà nước và Mặt trận cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân còn ít.

Cán bộ làm Công tác thi đua, khen thưởng chủ yếu kiêm nhiệm nên đã hạn chế đến hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác tuyên truyền nêu gương các điển hình chưa được thường xuyên, mới chỉ chú trọng những đợt thi đua lớn nên tác dụng nêu gương học tập của các điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao.

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương, Ủy ban MTTQ Việt nam xã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất. Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền và công tác phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các đoàn thể với các ngành, các cấp. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức là yếu tố quyết định để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả.

Thứ hai: Nội dung phong trào thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong từng giai đoạn cụ thể; coi trọng việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tiêu chí thi đua; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình và tập trung theo phương châm hướng mạnh về cơ sở. Công tác khen thưởng phải khách quan, công bằng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan.

Thứ ba: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, phổ biến kinh nghiệm hay của các gương điển hình để kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả rộng khắp.

Thứ tư: Thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng đảm bảo đủ số lượng, có năng lực trình độ, năng động sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng hiện nay.

Thứ năm: Phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, để kịp thời khắc phục những tồn tại, khó khăn vướng mắc.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

Phương hướng

Năm 2015 kết thúc kế hoạch 5 năm (2010-2015), triển khai kế hoạch 5 năm (2015 - 2020), năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ V Thành phố Bà Rịa; Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VI và Đại hội Đảng CSVN toàn quốc lần thứ XII. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015 -2020 là “ Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhi

m vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020, quyết tâm xây dựng xã Long Phước trở thành một xã giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Mục tiêu

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng để nhân dân hiểu đúng, nâng cao sự đồng thuận, tự giác tham gia các hoạt động xã hội. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên để tập hợp, kết nạp thêm đoàn viên, hội viên mới theo chỉ tiêu, kế hoạch của từng tổ chức.

Mặt trận cùng UBND, các tổ chức thành viên động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, tích cực giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy lùi các tệ nạn xã hội …Tiếp tục các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ người nghèo. Phấn đấu hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký vận động các loại quỹ; 98 % trở lên hộ gia đình đạt chuẩn GĐVH ; Xã giữ vững danh hiệu xã văn hóa, 6 ấp giữ vững ấp văn hóa. Đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo và không để tái nghèo. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phấn đấu có từ 98% trở lên nhân dân tham gia học tập nghị quyết, các hội viên, đoàn viên ưu tú được các tổ chức đoàn thể giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp.

Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân pháp lệnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện quy ước ấp Vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.  

Tăng cường công tác Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, phát huy vai trò giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức Nhà nước, đại biểu dân cử. Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng.

Phối hợp Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt quy chế công tác phối hợp. Tổ chức ký kết liên tịch với các ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Tăng cường hơn nữa nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền,  công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể để đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan toả và hiệu quả trong toàn xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và thông tin nội bộ hàng tháng của địa phương về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, phổ biến kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả rộng khắp; chú trọng việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong từng giai đoạn; cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ của tổ chức, của ngành và địa phương.

Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng tập trung đưa phong trào thi đua về cơ sở, cộng đồng dân cư tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Phát động sâu rộng các phong trào thi đua, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm (2015 - 2020), tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm phát triển bền vững.

Thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính trong quản lý, điều hành của chính quyền đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng của cải cách hành chính theo mô hình liên thông một cửa đạt hiệu quả cao.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình, trong khen thưởng phải khách quan, công bằng, dân chủ tránh tình trạng khen thưởng tràn lan..

Củng cố kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng xã đảm bảo đủ số lượng, có năng lực trình độ, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn xã.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu