TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218768
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Xã Long Phước một năm nhìn lại
26/02/2015

Năm 2014 chính quyền địa phương xã Long Phước đã nổ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng do cấp trên giao. Các chỉ tiêu kinh tế từng bước đạt và vượt mức kế hoạch được giao. Thu nhập bình quân người dân 34.500.000 đ/người/năm. Nhân dân đã áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật và giống mới vào trồng trọt, năng suất lúa đạt 48 tạ/ha.

Tiếp tục triển khai đề án xã nông thôn mới đã đạt được 15/19 tiêu chí, đề án đã được UBND thành phố phê duyệt. Xây dựng đề án phát triển chăn nuôi bò và đề án phát triển rau xanh tại khu Bưng Bạc để nâng cao thu nhập trình UBND thành phố phê duyệt. Thực hiện xây dựng hầm biogas do Trung tâm nước sạch nông thôn tỉnh hỗ trợ, đã xây dựng mới 19 hầm biogas cho hộ chăn nuôi, Vận động mới 222 hộ đăng ký đỗ rác, nâng tổng số toàn xã lên 968 hộ.

Trong năm qua với sự chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương trong công tác phối hợp các ban ngành, đoàn thể xã và ấp, đã tổ chức vận động các nguồn quỹ TNTT, quỹ vì người nghèo đạt chỉ tiêu giao, Vận động Mạnh thường quân, công ty hỗ trợ xây dựng 06 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí 210 triệu đồng và sửa chữa 03 căn nhà đại đoàn kết, kinh phí 37,5 triệu đồng.

 Tình hình an ninh chính trị được giữ vững trật tự an toàn xã hội được ngăn chặn kịp thời. Thực hiện chương trình 04 giảm đạt được một số kết quả khả quan, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá đều được quan tâm và đạt kết quả tốt. Năm 2014 tổ chức bình xét thoát nghèo 82/65 hộ, đạt 126,15%.

Thực hiện công tác cải cách hành chánh và quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân về mọi mặt.

Với những kết quả đạt được trong năm 2014, sang năm 2015 cần phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu như phấn đấu đạt 99,48% hộ gia đình văn hoá, quyết tâm giữ vững và nâng cao danh hiệu xã văn hoá, ấp văn hoá, thực hiện quy ước ấp, quy chế dân chủ ở cơ sở, không để trẻ em bỏ học. Thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách nhất là các bà Mẹ VNAH còn sống. Phối hợp các ban ngành đoàn thể trong công tác vận động sửa chữa nhà tình nghĩa, xây dựng tình thương theo chỉ tiêu được giao. Thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách nhất là các bà mẹ VNAH còn sống.

Hoàn thành tốt các chương trình y tế quốc gia, thực hiện công tác khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, theo dõi và ngăn ngừa  phòng  trừ dịch bệnh. Duy trì công tác tuyền thông giáo dục sức khỏe. Thực hiện tốt các mục tiêu đề án 4 giảm, kiên quyết xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh./.

trạm thông tin điện tử xã Long Phước
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu