TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218194
  HỌAT ĐỘNG UBND

  xã Long Phước tổng kết công tác tuyển quân đợt I năm 2015
20/03/2015

Năm 2015 thành phố giao chỉ tiêu  cho xã tuyển chọn 30 TN nhập ngũ đợt I/2015 (trong đó dự phòng 02 thanh niên); giao cho 04 đơn vị: Bộ CHQS tỉnh = 05 TN, Sư đoàn BB 302 = 11TN, Bộ CHQS Biên phòng = 10 TN, Trung đoàn Gia Định = 02 TN; Chỉ tiêu gọi nhập ngũ so với năm 2014 giảm 01 thanh niên.

Về chất lượng có 01 đảng viên, 100% đoàn viên , có lai lịch chính trị rõ ràng,  sức khõe đảm bảo tốt. Tổ chức tốt công tác xét nghiệm matúy, herôin, HIV đảm bảo 100% thanh niên trúng truyển trước khi gọi nhập ngũ.

 Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là chỉ tiêu đầu năm của địa phương. Hội đồng NVQS xã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2015; xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, kế hoạch phân công các thành viên trong hội đồng NVQS phụ trách các ấp; qua đó để theo dõi chỉ dạo xuyên xuốt từ khâu đăng ký, quản lý, nắm nguốn TN tuổi 17 cho đến kết thúc giao quân.

Tham mưu kiện toàn Hội đồng NVQS xã, nâng cao trách nhiệm của các thành trong Hội đồng phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Công tác đăng ký tuổi 17: Tổ chức đăng ký khám sức khõe lần đầu cho thanh niên tuổi 17 (1997). Tổng số 52  thanh niên,  đã kiểm tra đăng ký 52/52 đạt 100%    

Công tác đăng ký bổ sung tuổi 18-25: Nhằm đảm bảo tốt số lượng chất lượng công dân nam tuổi 18-25 đưa vào quản lý chặc chẽ và nắm bắt kịp thời điều kiện hoàn cảnh kinh tế, chính trị của từng gia đình và thanh niên; để hoàn chỉnh hồ sơ lý lịch đảm bảo cho công tác gọi công dân nhập ngũ đợt I/2015 chặt chẽ, chính xác; đã tổ chức đăng ký 401/401 đạt 100% .

Kết quả xét duyệt: Công tác xét duyệt là một khâu rất quan trọng trong các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng. Các văn bản triển khai áp dụng trong xét duyệt gồm: Luật NVQS, đúng NĐ 38/CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ; Thông tư hợp nhất số 02/BQP/2013 và Thông tư 76/TTLB-QP-BCA. Ban CHQS xã phối hợp với cơ quan động viên tuyển quân thành phố sắp xếp và phân loại hồ sơ theo từng diện miễn, hoãn hoặc chưa đủ điều kiện nhập ngũ, làm tham mưu cho HĐNVQS xã tiến hành xét duyệt chu đáo chặt chẻ hơn. Ngoài ra HĐVNQS xã còn mở rộng thêm các thành viên như: Bí thư chi bộ-Ban điều hành ấp- các ấp đội trưởng và công an phụ trách ấp để nắm rỏ thêm tình hình chính trị, kinh tế, sức khỏe, hoàn cảnh của từng thanh niên và gia đình để đảm bảo tính khách quan và dân chủ.

Trong những trường hợp là học sinh, sinh viên đang theo học các trường nhưng chưa có giấy chứng nhận của nhà trường thì HĐNVQS xã quyết định điều khám. Nếu sau này có giấy tờ đầy đủ thì HĐNVQS xã xét theo luật định.

Trên cơ sở đăng ký nắm thực lực, HĐNVQS xã đã tổ chức họp hội đồng xét duyệt NVQS 2015; kết quả tổng hồ sơ xét là: 401 hồ sơ.

Công tác sơ tuyển sức khỏe: Ban CHQS xã phối hợp với trạm y tế xây dựng kế hoạch tổ chức sơ tuyển sức khỏe thực hiện NVQS năm 2015 và triển khai thực hiện; kết quả sơ tuyển như sau:

            -Tổng số thanh niên tuổi 18-25:          401 TN

            -Tổng số xét duyệt:                             401 TN

            -Đủ điều kiện gọi khám sức khỏe:      112 TN

            -Kết quả đạt sức khỏe sau sơ tuyển:   70 TN

            -Số lượng loại sau khi sơ tuyển:         42 TN

Kết quả kiểm tra sức khoẻ: Thời gian khám sức khỏe ngày 02/12/2014 kết quả  đạt 100%. Không có trường hợp nào xét nghiệm HIV dương tính

Để tạo sự công bằng, công khai dân chủ trong việc thực hiện Luật NVQS, Ban CHQS xã niêm yết, công khai danh sách nam công dân đạt sức khoẻ NVQS năm 2015 tại trụ sở UBND xã, trụ sở BĐH các ấp để quần chúng nhân dân theo dõi. Hội đồng NVQS xã tiến hành tổ chức bình cử, bảo đảm tính công khai, dân chủ, không gò ép, áp đặt tạo được sự công bằng nhất trí cao trong nhân dân.

Tổ chức hội nghị bình cử tại trụ sở Ban điều hành ấp; chủ trì hội nghị bình cử đ/c trưởng Ban điều ấp; thành phần tham dự gồm: thành viên HĐNVQS thành phố phụ trách địa phương, thường trực ĐU-UBND xã, thành viên HĐNVQS xã, bí thư chi bộ, các chức danh của ấp,tổ trưởng tổ địa bàn dân cư có thanh niên trúng tuyển, đại diện QNXN trở về địa phương của khu ấp.

Kết quả: 30/30 TN nhất trí làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy- UBND và sự tích cực của các ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp; sự hướng dẫn nhiệt tình của Hội đồng NVQS thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện;  các thành viên HĐ NVQS xã từng  bước được củng cố, kiện toàn có kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu và chất lượng giao quân đợt I/2015.

UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu