TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181381
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI
19/06/2015

Thực hiện kế hoạch số 140-KH/TUBR ngày 25/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Ngày 13 và 18/4/2015, Đảng ủy xã Long Phước tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, giáo viên 03 trường học và cán bộ các chi hội đoàn thể chưa là đảng viên đang công tác trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Trần Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy xã, Báo cáo viên cấp thành phố trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016); Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững được nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội Đảng bộ các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Ban Tuyên Giáo xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu