TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218230
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 6 tháng đầu năm của Đảng bộ xã Long Phước
19/06/2015

Công tác nghiên cứu, học tập: Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TUBR ngày 05/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập chuyên đề năm 2015. Ban Tuyên giáo xã đã tham mưu Đảng ủy xây dựng và triển khai kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 25/02/2015 về việc Học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” đến 12 chi bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện. Qua tổ chức học tập Ban tuyên giáo xã đã cấp phát 200 quyển tài liệu học tập chuyên đề năm 2015 cho 200 đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng ủy đã tổ chức hai lớp học tập chuyên đề cho cán bộ đảng viên và giáo viên, cán bộ, công nhân viên ngoài đảng. Lớp thứ nhất dành cho cán bộ đảng viên do thầy Nguyễn Quang Phi, Phó Giám đốc Thư viện Tỉnh trực tiếp triển khai chuyên đề, có 199/214 (14 đ/c MSH-MCT) đảng viên trong đảng bộ tham dự, đạt 99,5%. Lớp thứ hai dành cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên ngoài đảng do Đ/c Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp triển khai chuyên đề, có 84/84 cán bộ tham dự đạt 100%. Qua tổ chức học tập chuyên đề, các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, các cán bộ, công nhân viên, giáo viên ngoài đảng  đã cảm nhận sâu sắc về chuyên đề năm 2015 “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức cho đảng viên nghiên cứu , học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và thực hiện kể chuyện về tấm gương của Bác trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Qua triển khai thực hiện nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đến nay đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên ngoài Đảng đã nghiêm túc nghiên cứu, học tập chủ đề này, tạo chuyển biến mới về tính trung thực, tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao nhận thức vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của việc gắn bó với nhân dân, sự đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Việc lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được 12 chi ủy-chi bộ đưa vào chương trình sinh hoạt hàng tháng của chi bộ để thảo luận qua đó đã phát huy được tính trung trực và nêu cao tinh thần tự giác thẳng thắng trong “tự phê bình“ và “ phê bình”, làm cho chất lượng cuộc họp sôi nổi và có chất lượng hơn.

Công tác tổ chức viết bài thu hoạch: Thực hiện nội dung công văn số 1053-CV/TUBR ngày 09/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc gợi ý nội dung viết bài thu hoạch, tự liên hệ về chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Đảng bộ xã Long Phước đã chỉ đạo cho đảng viên trong đảng bộ và cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện viết bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2015, đến nay đã có 200/214 (14 đ/c MSH-MCT) đảng viên trong đảng bộ và 84/84 cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngoài Đảng đã hoàn thành bài thu hoạch gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Qua phân loại, đánh giá chất lượng bài thu hoạch của đảng viên : có 156/200 bài viết tốt, đạt 78%; 44 bài viết trung bình, chiếm 22%. 144 bài viết tốt có nội dung đánh giá thiết thực với công tác nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ đảng viên đồng thời nêu rõ những ưu khuyết điểm và đề ra phương hướng khắc phục cụ thể; 43 bài viết trung bình, những bài thu hoạch này chưa nêu bật được những ưu khuyết điểm và đề ra phương hướng phấn đấu cụ thể, rõ ràng.  Bài thu hoạch của cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngoài Đảng:  có 65/84 bài viết tốt, đạt 77,38%, 19 bài viết trung bình, chiếm 22,62%. 62 bài viết tốt có nội dung đánh giá cụ thể công việc nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện công tác của từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên và đề ra phương hướng phấn đấu bản thân. 19 bài viết trung bình, những bài viết này chưa nêu rõ những ưu khuyết điểm và phương hướng phấn đấu của bản thân.

Đánh giá chung: Đảng bộ đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, kịp thời hướng dẫn các chi ủy-chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên trên địa bàn xã đã nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhất là về chuyên đề học tập năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” trong tình hình hiện nay, đặc biệt là gắn liền với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

 Tuy nhiên bênh cạnh những kết quả đạt được Đảng bộ vẩn còn một số đảng viên trong đảng bộ chưa chủ động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015.

Vài đồng chí đảng viên lớn tuổi rất khó khăn khi viết bài thu hoạch, cũng như kể các mẩu chuyện về Bác.

Ban Tuyên Giáo
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu