TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218188
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TUNgày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng cốt cán Trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân”
19/06/2015

-Đánh giá công tác quán triệt triển khai Chỉ thị 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Trên cơ sở Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, ngày 27/7/2004, công văn số 196-CV/TXU (nay là Ban thường vụ Thành ủy) về “xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân”; hướng dẫn số 68-HD/DV ngày 10/8/2004. Đảng ủy xã Long Phước xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn chi ủy chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể xây dựng lực lượng cốt cán trong từng đơn vị.

Trong 10 năm qua Đảng ủy  đã chỉ đạo tổ chức sơ kết 02 năm (năm 2005), 05 năm (năm 2009), báo cáo sơ kết 6 năm (năm 2010).

Năm 2012 Xây dựng Nghị quyết chuyên đề số 68-NQ/ĐU về “nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến ấp” nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo kịp thời.

Năm 2013 Đảng ủy xây dựng kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 20/9/2013 tổ chức khảo sát tình hình xây dựng lực lượng cốt cán của Mặt trận và các đoàn thể xã đánh giá tình hình hoạt động, thực lực số lượng, chất lượng của lực lượng cốt cán.

Trong 10 năm qua, cấp ủy chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm đối với công tác đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; đổi mới nội dung, phương pháp cũng như chất lượng hoạt động, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng cốt cán làm nồng cốt trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

 

-Kết quả thực hiện chỉ thị 35-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy:

-Tình hình cốt cán: Tính đến cuối tháng 4/2014 toàn xã có 5.428 đoàn viên, hội viên. Trong đó có 166 người là nòng cốt, cốt cán, chiếm tỷ lệ 3,06 %.

+Cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số: 4 cốt cán

+Cốt cán trong đồng bào tín đồ các tôn giáo: 03 cốt cán.

Sau khi triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Số lượng và chất lượng của lực lượng cốt cán có nhiều biến đổi qua từng năm (có phụ lục số liệu kèm theo).

+Năm 2004 tổng số hội viên là 2.978, có 662 lực lượng cốt cán chiếm tỷ lệ 22.23%. Số lượng cốt cán trong giai đoạn này hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, chưa có chế độ chính sách, một số đoàn thể xây dựng lực lượng cốt cán dựa trên chỉ tiêu giao.

+Quý 1/2014: Tổng số hội viên 5.426 hội viên, có 166 lực lượng cốt cán chiiếm tỷ lệ 3,06%. Số lượng hội viên tăng 2.448 hội viên, lực lượng cốt cán giảm 496 hội viên (19,17%). Số lượng cốt cán giảm là do sau khi được tổ chức tập huấn, Đảng ủy tiến hành khảo sát thực lực số lượng cốt cán.

Nhìn chung đời sống của lực lượng cốt cán tương đối ổn định, luôn nhiệt tình trong công tác, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Lực lượng cốt cán được sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức (xây dựng lực lượng cốt cán), luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, kịp thời nắm bắt tư tưởng của nhân dân, cung cấp được 365 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 47 vụ. Trong đó, phá được  02 vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Qua đó, lực lượng cốt cán luôn được động viên, khen thưởng kịp thời, tạo điều kiện cho lực lượng cốt cán hoàn thành nhiệm vụ.

*Về quy trình xây dựng cốt cán: Căn cứ hướng dẫn số 68-HD/DV ngày 10/8/2004 của Ban dân vận Thành ủy, Đảng ủy đã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chọn đối tượng, tiêu chuẩn xây dựng lực lượng cốt cán theo đúng với quy trình, hướng dẫn của Thành ủy. Tuy nhiên thời gian đầu (đến thời điểm năm 2013) hầu hết các đoàn thể còn nhầm lẫn đối tượng để xây dựng hội viên, đoàn viên trở thành lực lượng cốt cán, còn lúng túng trong việc lựa chọn, xây dựng, giao nhiệm vụ cho cốt cán.

 

-Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ xây dựng cốt cán:

Thực hiện Hướng dẫn số 68-HD/DV ngày 18/8/2004 của Ban dân vận Thành ủy, Đảng ủy đã chỉ đạo việc xây dựng lực lượng cốt cán phải đúng quy trình (gồm 03 bước): họp chi ủy chi bộ xây dựng kế hoạch chọn địa bàn xây dựng lực lượng cốt cán, phân công cán bộ phụ trách theo dõi thực hiện, xác định số lượng cốt cán cần xây dựng, dự kiến nắm vào để xây dựng lực lượng cốt. Cán bộ được phân công thực hiện kế hoạch: tiếp cận địa bàn, chọn đối tượng, tiếp cận, vận động cảm hóa đối tượng.

Tính đến nay, số lượng cốt cán do Đảng ủy xây dựng có sự thay đổi theo thời gian (có phụ lục kèm theo). Nhìn chung, chất lượng hoạt động của lực lượng cốt cán có những chuyển biến rõ nét: đây là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh những bất thường ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luât của nhà nước và những quy định ở địa phương; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng…; phối hợp tham gia hòa giải, giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết ở địa phương.

Đa số nhân dân trên địa bàn xã là người Kinh, hầu hết không theo đạo, chủ yếu là thờ cúng ông bà. Tuy nhiên  Đảng ủy, chính quyền luôn chú trọng xây dựng cốt cán trong các đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng ủy đã xây dựng 3 cốt cán tôn giáo, 4 cốt cán dân tộc.

Công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng cốt cán là một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Năm 2013 Ban dân vận Tỉnh ủy và sở tài chính ban hành công văn số 644/LCQ.TC.BCDTU ngày 20/3/3013, ngoài ra Đảng ủy đã cử 22 lượt đ/c tham dự tập huấn, hội thảo chuyên đề về xây dựng lực lượng cốt cán nâng cao nhận thức của Mặt trận và các đoàn thể.

*Công tác tham mưu của Khối dân vận Đảng: Đảng ủy phân công đ/c Phó bí thư Đảng ủy chỉ đạo trực tiếp khối dân vận, UBMT, các đoàn thể tuyên truyền trong việc xây dựng lực lượng cốt cán. Phối hợp với ấp, nắm tình hình hoạt động của lực lượng cốt cán; đánh giá chỉ đạo kịp thời đối với cốt cán hoạt động yếu, đề xuất khen thưởng cốt cán hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên, kiểm tra đôn đốc đảm bảo việc xây dựng cốt cán đạt yêu cầu về chất lượng; xây dựng phương  án huy động khi cần, chỉ đạo xây dựng lực lượng cốt cán ở khu ấp và tổ địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng cốt cán qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

 

-Vai trò của cấp ủy chính quyền trong công tác xây dựng cốt cán:

Cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã có sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, quan điểm ý nghĩa của việc xây dựng lực lượng cốt cán, đã có chế độ chính sách thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ, động viên lực lượng cốt cán làm nồng cốt, tạo điều kiện để cốt cán an tâm, chấp hành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi có hướng dẫn 644, UBND chỉ đạo tài chính đã kịp thời cấp kinh phí hoạt động cho lực lượng cốt cán (15.000.000 đ/6 ấp)

 

-Kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy đối với Mặt trận và các đoàn thể:

Sau khi quán triệt thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể cũng đã tích cực xây dựng lực lượng cốt cán trong đoàn thể của mình. Tuy nhiên, việc xây dựng lực lượng cốt cán còn dựa vào chỉ tiêu của cấp trên giao, chất lượng hoạt động chưa đạt hiệu quả cao, một số đoàn thể còn nhầm lẫn đối tượng xây dựng cốt cán là đảng viên.

Trong 10 năm qua, cán bộ, đoàn viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mặt trận và các đoàn thể đã tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chương trình 4 giảm, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt công tác giảm nghèo….Kết quả đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể:

-Đã vận động  100% hộ thoát nghèo giai đoạn 2005-2010. Tính đến nay có 59/84 hộ thoát nghèo đạt 70, 24%.

-Quần chúng nhân dân đã cung cấp 365 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 87 vụ, bắt 45 tội phạm (trong đó đáng chú ý đã điều tra làm rõ 02 vụ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng).

-Đánh giá chung:

-Những kết quả đạt được: Cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU của Tỉnh ủy. Tăng cường và nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cốt cán trong tôn giáo và dân tộc thiểu số. Xây dựng cốt cán đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn Hướng dẫn đề ra.

Đội ngũ cốt cán thực sự là lực lượng nồng cốt, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Đã có chế độ chính sách thể hiện sự quan tâm hỗ trợ, động viên lực lượng cốt cán tạo điều kiện để cốt cán yên tâm, chấp hành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa lực lượng cốt cán với tổ chức Mặt trận và các đoàn thể, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cốt cán, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần, động viên cốt cán an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân: Công tác quản lý, bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng cốt cán chưa thường xuyên, do đó kỹ năng nghiệp vụ của cốt cán còn lúng tún, nắm bắt tình hình nhân dân chưa kịp thời.

-Một số cốt cán thiếu bản lĩnh chính trị, khả năng tập hợp, vận động quần chúng chưa thuyết phục, ngại va chạm, khả năng truyền đạt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước chưa đạt yêu cầu đề ra.

-Căn cứ vào Hướng dẫn 644,lực lượng cốt cán của ấp được hỗ trợ kinh phí, riêng cốt cán của mặt trận và các đoàn thể chưa có kinh phí hoạt động.

 

Một số nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

-Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục quán triệt chỉ thị 35-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 68-HD/DV của Ban dân vận Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa tầm quan trọng của công tác xây dựng cốt cán trong tình hình mới.

-Tăng cường hơn nửa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị 35-CT/TU gắn với thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/ĐU của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU “về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở giai đoàn 2011-2015”, chỉ thị 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng đối với công tác tôn giáo”, chỉ thị 15-CT/TU ngày 30/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng đối với tổ chức và hoạt động của tổ dân cư, tổ dân phố trên địa bàn”.

Khối Dân vận xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu