TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218300
  HỌAT ĐỘNG UBND

  10 năm thực hiện Thông báo số 160-TB/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành”.
19/06/2015

Tình hình và hoạt động của đạo Tin Lành: Hiện nay trên địa bàn xã Long Phước, có 3 hình thức tín ngưỡng tôn giáo chính:  Phật giáo, Cao đài và Thiên chúa giáo. Không có có tổ chức họat động của hệ đạo phái Tin lành trên địa bàn xã. Tuy nhiên, hiện có 2 hộ (7khẩu) theo đạo Tin Lành trú tại ấp Nam, Ấp Bắc; luôn sống theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và những quy định của địa phương.

Kết quả công tác đối với đạo Tin Lành: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Thông báo 160-TB/TW, Kết luận 58-KL/TW và kế hoạch số 77-KH/TXU ngày 15/5/2010 của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 58-KL/TW.

Sau khi  tiếp nhận Thông báo 160-TB/TW ngày 05/11/2004  của Ban Bí thư TW Đảng (khóa IX) về “Chủ trương công tác đối với đạo Tin lành”,Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chủ trương công tác đối với đạo Tin lành”;  kế hoạch số 77-KH/TXU ngày 15/05/2010 của Ban thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 03/11/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục thực hiện Thông báo 160-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”, Đảng ủy xã đã xây dựng  kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 25/5/2010  triển khai đến cán bộ, đảng viên Đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đồng thời sơ kết định kỳ việc tổ chức thực hiện Kết luận 58-KL/TW và các chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết liên quan được Đảng bộ xã nghiêm túc thực hiện.

 

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông báo 160-TB/TW, kết luận 58-KL/TW của Ban bí thư và Kế hoạch số 77-KH/TXU của Ban thường vụ Thành ủy:

Công tác triển khai thực hiện Thông báo 160-TB/TW ngày 05/11/2004  của Ban Bí thư TW Đảng (khóa IX) về “Chủ trương công tác đối với đạo Tin lành”, Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành” được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo triển khai đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã đã xây dựng mối đoàn kết giữa đạo Tin Lành với các tôn giáo khác và đồng bào không có đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào đạo Tin Lành sinh hoạt tôn giáo phù hợp với giáo luật, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao nhận thức về tôn giáo nói chung, đạo Tin Lành nói riêng trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã. Đồng bào đạo Tin Lành đã cùng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được phát động tại địa phương.

Về công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào tôn giáo nói chung và đạo Tin Lành nói riêng được Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện theo chính sách, chủ trương của Nhà nước. Có phân công 01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo, định kỳ hàng năm được tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo.

Về công tác phối kết hợp của chính quyền, MTTQ, các ban, ngành liên quan trong việc vận động quần chúng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các tổ chức tôn giáo nói chung và đạo Tin Lành nói riêng ngày càng được quan tâm, triển khai thực hiện sâu rộng. Phát huy mối đoàn kết trong hệ thống chính trị địa phương, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QPAN,  trật tự ATXH tại địa phương.

Ngoài ra Đảng ủy chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể xây dựng lực lượng cốt cán thường xuyên nắm bắt tình hình, tuyên truyền đấu tranh lợi dụng đạo Tin Lành để chống phá, Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đánh giá chung: Kết quả đạt được: Đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần  chúng nhân dân có nhận thức đúng đắn về tinh thần, nội dung các chủ trương, chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đạo Tin Lành. Phát huy mối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương.

Bài học kinh nghiệm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, công tác phối kết hợp giữa MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện Chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành.

Dự báo Tình hình đạo Tin Lành trong thời gian tới: Trước tình hình phức tập như hiện nay, một số phần tử xấu sẽ lợi dụng đạo Tin Lành, tụ tập nhân dân, tín đồ, truyền đạo trái phép.

Phương hướng nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành trong thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện tốt Thông báo 160-TB/TW ngày 05/11/2004  của Ban Bí thư TW Đảng (khóa IX) về “Chủ trương công tác đối với đạo Tin lành”, kế hoạch số 77-KH/TXU ngày 15/05/2010 của Ban thường vụ Thị ủy về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 03/11/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục thực hiện Thông báo 160-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chủ trương công tác đối với đạo Tin lành”.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện Chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành.

Khối Dân vận xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu