TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 26/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 212621
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
14/07/2015

Công tác phối hợp thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ Tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong 10 năm qua luôn được Đảng uỷ, Chính quyền, Mặt trận quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ.  Thông qua “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” làm nâng cao được ý thức cảnh giác cách mạng và trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Tệ nạn xã hội ngày càng được đẩy lùi. Mối quan hệ tình đoàn kết xóm làng, đoàn kết dân quân được củng cố và phát triển, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, đã tạo khí thế mạnh mẽ cho phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ngay từ tổ địa bàn dân cư; góp phần cổ vũ, đóng góp hiệu quả vào công tác bảo vệ ANTT, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.       

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của Mặt trận cấp trên và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ xã. Hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức ký kết liên tịch với Công an xã về thực hiện phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ Tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Việc tổ chức thực hiện các nội dung tại Quyết định 521/QĐ-TTg của Chính phủ được lồng ghép vào cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên Mặt trận. Hàng tháng, quý đều đưa vào chương trình thống nhất phối hợp hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

 

 Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác triển khai và thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ban thường trực Mặt trận xã đã chủ động xây dựng nội dung chương trình kế hoạch phối hợp với Công an và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Đề án 4 giảm của HĐND Tỉnh.  Đồng thời triển khai sâu rộng đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và đặc biệt là Ban công tác Mặt trận 06 ấp. Qua đó chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các ấp lồng ghép nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào các buổi sinh hoạt hàng tháng 79 tổ địa bàn dân cư.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Công an xã phối hợp với các tổ chức thành viên, ban ngành đoàn thể xã, ấp quán triệt các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ và các văn bản liên quan về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã . Tổ chc cho dân hc tp ti 16 cụm dân cư của các ấp, số lượt người đại diện hộ gia đình dự đạt tỷ lệ từ  95% trở lên. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong tôn giáo và dân tộc, đấu tranh chống lợi dụng “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Tự do tín ngưỡng” đến 79 tổ địa bàn dân cư gồm 33 lượt, số người tham gia 2.972/79 tổ địa bàn dân cư mỗi năm. Phối hợp tổ chức tuyên truyền đến các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường được 58 lượt có 10.200 em tham dự. Đồng thời triển khai tuyên truyền về chương trình đề án 4 giảm, luật hình sự, luật phòng chống ma tuý, luật giao thông đường bộ đến 79 tổ địa bàn dân cư. Cùng UBND xã chỉ đạo Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã.   

Tổ chức 07 họp thư tố giác tội phạm trên địa bàn các ấp, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền đến các ban ngành đoàn thể xã đến ấp và các tổ địa bàn dân cư trong việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ và nghiêm cấm tàn trữ mua bán đồ chơi nguy hiểm cho trẻ em.

Hàng tháng phối hợp xây dựng tờ tin làm nội dung sinh hoạt tổ dân cư hàng tháng nhằm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, luật bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Biển và Cột mốc Quốc gia.

Công tác phối hợp các ngành, đoàn thề trong thực hiện nhiệm vụ phong trào toàn dân tham gia Bảo vệ an ninh Tổ quốc:              

- Phối hợp Đoàn Thanh Niên:

Tổ chức 42 buổi tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN về truyền thống yêu nước của dân tộc, học tập gương anh dũng hy sinh của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp BVTQ có 876 đoàn viên thanh niên tham dự mỗi năm. Bên cạnh đó còn giáo dục cho ĐVTN thực hiện có hiệu quả NQLT 03 giữa TW Đoàn và Bộ CA về công tác phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. Tổ chức ra quân tình nguyện giữ gìn TTATGT, phòng chống ma túy, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời tham gia giáo dục, cảm hoá 48 đối tượng vi phạm pháp luật tại địa phương.

- Phối hợp Hội Cựu chiến binh:

Hàng năm phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật 28 buổi, trung bình có 1424 người tham dự mỗi năm. Phối hợp giáo dục, cảm hoá 48 đối tượng vi phạm pháp luật tại địa phương.

- Phối hợp Hội Nông dân:

Tổ chức động viên các gia đình hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện phấn đấu từng gia đình Hội viên không có tội phạm và người vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ thanh thiếu niên tích cực tham gia công tác xây dựng khu ấp lành mạnh không có tội phạm. Đồng thời phối hợp tổ chức tuyên truyền luật Phòng chống ma túy và luật GTĐB 31 lượt/06 ấp mỗi năm, trung bình có 56 người tham gia mỗi lượt.

- Phối hợp Hội phụ nữ:

Tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn các chi hội phụ nữ tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, tổ chức quản lý giáo dục người lầm lỗi trên địa bàn.

- Phối hợp Hội người cao tuổi:

Tổ chức tuyên truyền về truyền thống cách mạng, xây dựng gia đình văn hoá, tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các văn bản pháp luật 07 buổi hàng năm, trung bình có 35 cụ tham gia mỗi buổi, tham gia hoà giải 240 trường hợp, phối hợp cảm hoá giáo dục 48 đối tượng trong đó có 36 đối tượng tiến bộ và đã có công việc làm ổn định.

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 2005-2015:

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong 10 năm qua và tuyên truyền giáo dục quán triệt đến các đoàn thể và quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Hàng năm Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp cùng Công an xã tổ chức tọa đàm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” vào trung tuần tháng 8 hàng năm. Qua tổng kết đã vinh danh 20 tập thể và 35 cá nhân được UBND Thành phố trao tặng giấy khen có thành tích xuất sắc, 6 ấp, 3 trường học đạt danh hiệu “An toàn về ANTT”.

Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các hoạt động nhân “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”:

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND xã và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể quần chúng, phong trào bảo vệ ANTQ đã có bước phát triển mới, khá phong phú góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương. Công tác tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi họp tổ địa bàn dân cư để cho từng người dân tìm hiểu về Pháp luật, đồng thời thường xuyên thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm để nhân dân tự giác tham gia vào phong trào bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể xã, hàng quý tổ chức sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội tại xã; Tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù định và các hoạt động tuyên truyền của các phần tử phản động, cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời đẩy mạnh công tác vận động, triển khai các kế hoạch phòng ngừa tội phạm, HIV-AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm. Luật cư trú, Luật Giao thông đường bộ nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã hội, ý thức bảo vệ pháp luật của quần chúng nhân dân trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội, trật tự ATGT.

Bằng mọi phương tiện, thông tin, tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm cùng với gia đình, nhà trường, các đoàn thể xã hội và tổ dân cư tự quản về ANTT ở địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức có trách nhiệm giáo dục con em chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo giữ gìn TTATXH. Qua đó quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ về chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy, giữ gìn TTATXH

10 năm qua, được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, địa phương đã nhận được 836 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT từ quần chúng nhân dân cung cấp, qua đó đã điều tra, xác minh làm rõ và xử lý 86 vụ việc, triệt phá 27 tụ điểm cờ bạc, bắt được 134 đối tượng, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 85 đối tượng, chuyển Công an Thành phố Bà Rịa thụ lý 35 đ/t, xử lý hình sự 02 đối tượng, đưa đi trường giáo dưỡng 07 đ/t, 15 đối tượng đề nghị ra quyết định giáo dục theo nghị định 163/CP (nay là NĐ 111/CP) và 01 đ/t cho gia đình cam kết và bảo lãnh, bắt 08 đối tượng truy nã, cảm hoá giáo dục 48 đối tượng trong đó có 36 đối tượng tiến bộ và đã có công việc làm ổn định, tích cực tham gia đảm bảo TTATGT tại địa bàn cơ sở, góp phần kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt… Góp phần đáng kể vào công tác giữ gìn ANTT và hưởng ứng tích cực ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã và ấp, tổ dân cư thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những nhiệm vụ quan trọng, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Mặt trận cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, chú trọng việc tuyên truyền đồng thời xây dựng, củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm. Qua đó phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm.

Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được sức mạnh toàn dân trong công tác bảo vệ ANTQ.

Trong những năm qua, công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả như mô hình “tiếng kẻng ANTT”, “Cô lạc bộ phòng chống tội phạm và TNXH”, “Tổ thanh niên xung kích”...; nhiều mô hình hoạt động của tập thể, cá nhân, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa nên hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phạm tội và mắc các TNXH, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia tố giác tội phạm, tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng PTTDBVANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, góp phần nâng cao chất lượng Phong trào TDBVANTQ trên địa bàn xã.

Kết quả phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào cách mạng khác của Đảng, nhà nước, các ban ngành, đoàn thể xã:

Mặt trận xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và đã tổ chức triển khai phát động, quán triệt nghiêm túc đến cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ thấy được mục đích, ý nghĩa của phong trào. Từ đó có động lực mục tiêu phấn đấu, đăng ký từng danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể đơn vị, đồng thời tranh thủ theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Mặt trận thành phố Bà Rịa, Đảng Ủy- UBND xã trên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT-TTATXH như phong trào học tập thực hiện 06 Điều Bác Hồ dạy CAND, phong trào” Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, Kính trọng, lễ phép với Nhân dân” và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Kết quả đã có nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng.

Nhận xét, đánh giá:

Ưu điểm: Trong 10 năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn xã được quan tâm chỉ đạo với nội dung, hình thức phong phú và bám sát tình hình thực tế, tạo khí thế trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay từ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân, đồng thời là quyền, nghĩa vụ của ban ngành, đoàn thể và công dân tại địa phương. Những vấn đề mới phát sinh phức tạp về ANTT ở một số địa bàn, lĩnh vực cụ thể đã được chỉ đạo giải quyết bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó phát động, củng cố và phát triển phong trào luôn là những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm tạo được sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ của nhân dân. Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các nhân tố làm nòng cốt, thúc đẩy phong trào được quan tâm, phát huy sáng tạo của quần chúng nhân dân trong việc tham gia công tác bảo vệ ANTT với phương châm “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” từ cơ sở. Qua đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, giúp cho người dân nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ ANTT, từng bước làm hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, an toàn cho mỗi người, mỗi gia đình, an toàn từ làng xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

Những tồn tại, hạn chế: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều; chất lượng công tác nắm tình hình, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT ở một số địa bàn phức tạp về an ninh còn hạn chế; nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa đầy đủ nên có lúc chưa nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia công tác bảo vệ ANTT.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên:

Việc tham gia tố giác tội phạm của một số quần chúng nhân dân cho địa phương chưa kịp thời, vẫn còn ngại đụng chạm, từ đó mà công tác xác minh truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn dẫn đến tỷ lệ xác minh làm rõ các vụ việc xảy ra trên địa bàn còn thấp.

Lực lượng làm nồng cốt ở cơ sở như dân quân, dân phòng, tổ tự quản về ANTT chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tổ địa bàn dân cư tuy có hoạt động nhưng hiệu quả không cao (nhất là chất lượng họp của một số tổ ĐBDC chưa mạnh dạn phê bình đối với những hộ có biểu hiện tổ chức cờ bạc, số đề…)

Công tác trực tuần tra khép kín địa bàn của lực lượng dân quân, dân phòng ở 06 ấp mặc dù đã được quan tâm củng cố và duy trì như hiệu quả chất lượng chưa đạt theo yêu cầu, quân số trực tương đối đảm bảo nhưng chất lượng tổ chức tuần tra còn thấp.

Bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đáp ứng và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, đã tạo khí thế mạnh mẽ cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay từ tổ địa bàn dân cư; góp phần cổ vũ, đóng góp hiệu quả vào công tác bảo vệ ANTT, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Sự phối kết hợp nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể xã, ấp, tổ dân cư từ đó góp phần đáng kể trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và mang lại nhiều kết quả đáng khích lợi.

Hằng năm được quần chúng nhân dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị, từ đó trong 10 năm qua địa phương đã triết xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, cờ bạc góp phần vào công tác xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới và kiến nghị, đề xuất:

Công tác tham mưu, Chỉ đạo: Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn xã, chủ động tham mưu Đảng ủy-UBND xã, phối hợp Công an xã đề ra giải pháp về công tác phòng ngừa, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào phù hợp.

Tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND xã chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể từ xã đến ấp thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ, tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện đồng thời đổi mới phương thức hoạt động của mô hình “Tiếng kẻng ANTT”, góp phần giữa vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, Chương trình 04 giảm của HĐND Tỉnh.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của tiểu ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ”, vai trò của các thành viên trong ban chỉ đạo liên tịch giữa Mật Trận với Công an, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên CSHCM, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân; thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân sống và làm theo Hiến pháp pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ và giữ gìn an ninh trật tự, không ngừng nâng cao cảnh giác, giữ gìn bí mật Nhà nước, đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại của địch. Thực hiện các hình thức biện pháp phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã, Lực lượng dân phòng ấp, tổ chức quần chúng làm công tác ANTT trên địa bàn, để quần chúng thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào bảo vệ ANTQ.

Phối hợp và đổi mới hoạt động phong trào bảo vệ ANTQ: Phối hợp với Công an xã và các tổ chức thành viên định kỳ tổ chức các cuộc họp dân, thông báo tình hình, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, xác định trách nhiệm tham gia của nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, bàn bạc kế hoạch thực hiện.

Chủ động tiếp nhận, kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh trật tự do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân cung cấp; Báo cáo kết quả giải quyết để động viên khích lệ phong trào. Tổ chức các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội để hỗ trợ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, hỗ trợ hoạt động tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự của ngành, đoàn thể.

Phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên của mặt trận với Công an và các đoàn thể gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chủ trì và phối hợp các hình thức hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chủ trì việc liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục con em, thanh thiếu niên và học sinh.

Kiến nghị, đề xuất: Thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác nghiệp vụ giữ gìn ANTT cho các đồng chí là trưởng phó tổ tự quản về ANTT và các đồng chí lực lượng làm công tác đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn như:  lượng lượng dân phòng, trưởng phó tổ tự quản về ANTT …

Tổ chức cho đi tham quan, học hỏi ở các địa phương khác có mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

UBMTTQVN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu