TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218765
  HỌAT ĐỘNG UBND

  ấp Phước Hữu tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Dự án 6
15/07/2015

Thực hiện kế hoạch số 09-KHLT/MT-CA xã ngày 24/12/2013 và hướng dẫn số 01-HD/MT-CA ấp ngày 08/3/2014 của Ban Công tác Mặt trận ấp và Công an ấp về việc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Dự án 6 về “tăng cường công tác giáo dục truyền thông, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2015”.

Được sự chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận phối hợp cùng Công an ấp xây dựng kế hoạch liên tịch số 01 ngày 18/3/2014. Ngày 11/4/2014 Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng Công an ấp và Ban điều hành ấp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Dự án 6 tại trụ sở BĐH ấp, thành phần tham dự gồm có: lãnh đạo UB.MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa, lãnh đạo Công an thành phố Bà Rịa, lãnh đạo UBND-UBMTTQ xã và Công an xã cùng các đồng chí trong Chi ủy, Trưởng, phó Ban điều hành ấp, các đồng chí trong Ban điều hành Dự án, 21 đồng chí là Trưởng, phó tổ địa bàn dân cư, Ban công tác Mặt trận 5 ấp bạn với số lượng tham dự 70 người.

Ngày 20/4/2014 Ban điều hành Dự án 6 tổ chức họp gồm 10 thành viên và 21 Tổ trưởng tổ dân cư, phân công cụ thể cho các thành viên và tổ dân cư về quán triệt nội dung mục đích yêu cầu trong kế hoạch đến từng đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn ấp.

Ban điều hành Dự án 6 bàn bạc thống nhất chọn tổ dân cư số 02 do ông Trần Ngọc Sang làm tổ trưởng, tổ có 43 hộ, thường xảy ra tình hình phức tạp.

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tổ dân cư, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội dung yêu cầu, biện pháp phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Quán triệt nội dung việc thực hiện Chỉ thị số 48/CT ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; Chỉ thị số 09 ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống làm giảm tội phạm giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn ấp và xã, Dự án 6 về tăng cường công tác giáo dục truyền thông giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015.

Nội dung tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của tổ dân cư qua tuyên truyền miệng như: Vận động nhân dân trong tổ thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt đã cảm hóa 22 đối tượng thanh niên lầm lỗi qua quá trình được giáo dục nay trở về địa phương, gần gũi động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho họ từng bước hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân tốt cho gia đình và xã hội, ngăn ngừa tái phạm tội, gắn việc duy trì tiếng kẻng an ninh trật tự trên địa bàn tổ dân cư.

Công an ấp phối hợp Công an xã xây dựng nhiều kế hoạch cụ thể phá các tụ điểm, đá gà, uống rượu gây rối, ghi số đề, đánh bạc, trộm chó…

Qua 01 năm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Dự án 6 về tăng cường công tác giáo dục truyền thông, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn ấp Phước Hữu. Ban Công tác Mặt trận,  Công an ấp tham mưu cho Chi ủy, Chi bộ phối hợp Ban điều hành ấp, các chức danh và 21 tổ dân cư tuyên truyền vận động triển khai đến hội viên, đoàn viên, cán bộ, quần chúng nhân dân chuyển biến nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với việc phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư, cụ thể như:

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Công an ấp phối hợp cùng Công an xã và cơ quan chức năng Phòng y tế thành phố Bà Rịa đã kiểm tra điểm chữa bệnh của ông Lương văn Dũng tạm trú ở tổ dân cư số 02, hành nghề không có giấy phép, buộc ông Dũng phải ngưng hoạt động.

Ngày 18/7/2014 lúc 5 giờ sáng nhân dân 02 tổ dân cư số 10 và số 11 đã cùng Công an ấp vây bắt 01 đối tượng trộm chó, ngụ tại huyện Tân Thành tang vật thu giữ gồm 01 xe hon da và 05 con chó, số chó trả lại cho dân. Công an xã lập hồ sơ chuyển đến Công an thành phố Bà Rịa xử lý. Ngoài ra Công an ấp vận động cảm hóa 02 thanh niên, trong số 22 thanh niên lầm lỗi tham gia vào lực lượng dân phòng ấp. Qua nắm bắt các nguồn tin do nhân dân cung cấp, Công an ấp đã phối hợp triệt phá 01 tụ điểm đá gà tại tổ dân cư số 16 và 03 vụ đánh bạc bắt 24 đối tượng chuyển 12 vụ đến Công an thành phố Bà Rịa xử lý.

Về ưu điểm: Được sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy - UBND- TT.MTTQ xã và Công an xã, sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ ấp Ban diều hành Dự án 6 phối hợp cùng Ban điều hành ấp, tổ chức phân công cụ thể công an ấp tích cực xây dựng kế hoạch triệt phá các tụ điểm có tính chất nóng bỏng, qua các vụ việc nêu trên, tuy chưa nhiều nhưng các vụ vừa qua đáng khích lệ, đồng thời có sự hoạt động của Công an xã và các ấp bạn, làm tác động mạnh mẽ đến tình hình hoạt động của tội phạm từ đó tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ấp và xã từng bước ổn định.

Về hạn chế: Mặt trận, Công an chưa phối hợp thường xuyên xây dựng củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng tự bảo vệ an ninh trật tự trong từng tổ dân cư.

Phương hướng nhiệm vụ: Ban điều hành Dự án 6 đánh giá rút kinh nghiệm, nhiệm vụ của trưởng ban, phó ban và các thành viên để tìm ra nguyên nhân ưu khuyết điểm khắc phục trong thời gian tới.

Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện tốt Kế hoạch số 09 KHLT/MT-CA xã và hướng dẫn số 01 HD/MT-CA xã ngày 08/3/2014 của TTUBMTTQVN-CA xã về việc phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Dự án 6 về tăng cường công tác giáo dục truyền thông giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng,  chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn ấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong các buổi sinh hoạt tổ dân cư, gắn với việc thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt của tổ dân cư đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Công an ấp tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ trong các ngày lễ lớn như 02/9, 22/12, tết Nguyên Đán, xây dựng kế hoạch triệt phá quyết liệt các tụ điểm đá gà, trộm chó trên địa bàn ấp, cung cấp nắm thông tin tham mưu Công an xã để phối hợp triệt phá, duy trì tiếng kẻng an ninh trật tự cùng lực lượng ấp đội, dân quân, dân phòng duy trì trực tại trụ sở đúng lịch, bảo đảm quân số tuần tra theo kế hoạch.

Ban Công tác Mặt trận là Trưởng ban Dự án cần bám sát các tổ dân cư, đặc biệt là tổ dân cư điểm, đôn đốc nhắc nhở hỗ trợ triển khai kế hoạch thực hiện Dự án 6.

Trưởng ban Dự án 6 xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ xăng xe, điện thoại, trà nước, văn phòng phẩm, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có tinh thần tích cực tham gia hoạt động có hiệu quả.

Ban điều hành dự án 6 định kỳ tổ chức sơ, tổng kết thực hiện dự án nhằm đánh giá việc thực hiện và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015.

Ban công tác mặt trận ấp Phước Hửu
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu