TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 3/3/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 214495
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2015.
15/07/2015

1. Công tác tuyên truyền:

Căn cứ vào chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2015. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tham mưu Đảng ủy xã, phối hợp UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm và chỉ đạo Ban công tác MT ấp, Ban điều hành ấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Khối Đại đoàn kết dân tộc luôn phát huy trên tất cả các lĩnh vực đờ sống xã hội. Mặt trận, các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị xã hội hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 1/6, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; tham gia các hoạt động VHVN-TDTT tại địa phương.

Thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quan điểm, đường lối, chủ trương về đại đoàn kết dân tộc, các chỉ thị của Đảng; những quy định của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Mặt trận xã, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ V; Nghị quyết Đại hội Mặt trận tỉnh lần thứ V; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII và chương trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam thành phố năm 2015. Tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tích cực nhiều cuộc vận động như: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo”, quỹ ANQP, quỹ PCLB,vận động các bộ, đảng viên, công nhân viên học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh.

Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình, 79 tổ địa bàn dân cư và tầng lớp nhân dân nêu cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nắm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề biển, đảo, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề biển, đảo của nhà nước như Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; các nguyên tắc thỏa thuận có liên quan đến biển, đảo đã đăng ký giữa Việt Nam với các nguyên tắc trong khu vực biển đông; đồng thời tuyên truyền vận đồng quần chúng nhân dân đấu tranh, tuyên truyền các quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển, giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo; các chính sách hậu phương quân đội; các thông tin đối ngoại, cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt nam đối với hai quần đảo; phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng vấn đề tranh chấp biển, đảo để kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự được 04 đợt có 1.024 lượt người tham dự, còn tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã được 19 giờ, lồng ghép vào tờ tin Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã để triển kghai đến bà con nhân dân vào buổi các buổi sinh hoạt tổ dân cư.

2. Công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua:

 Thường xuyên đi sâu, đi sát và xuống trực tiếp tại cơ sở để nắm bắt tâm tư và nguyện vọng, các ý kiến kiến nghị của bà con nhân dân, kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước có hướng giải quyết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Ủy ban MT xã nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu QH tỉnh, HĐND thành phố và xã… Nhìn chung các ý kiến kiến nghị của dân đã được giải trình, tiếp thu và đề nghị ngành liên quan giải trình bằng văn bản. Từ đó cũng tạo lòng tin trong nhân dân.

3. Tham mưu Đảng ủy xã triển khai thực hiện Chỉ thị 36-TC/TU ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 45/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp. Ban Thường trực MT xã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phối hợp UBND xã, cùng các đoàn thể, các tổ chức thành viên MT triển khai công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia lao động sáng tạo, sản xuất giỏi, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã Long Phước, Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa.

4. Việc triển khai nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”:

 * Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”:  

Tham mưu Đảng ủy xã chỉ đạo ngành liên quan củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động xã. Đồng thời chỉ đạo Ban công tác MT 06 ấp chủ động tham mưu Chi ủy tổ chức củng cố, kiện toàn Ban vận động ở ấp cơ cấu đủ số lượng và đảm bảo chất lượng hoạt động.  

Đầu năm Ban thường trực Mặt trận xã xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động năm 2015, tham mưu Đảng ủy xã gắn nội dung cuộc vận động vào chương trình và Nghị quyết năm của Đảng bộ xã để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện. Chỉ đạo Ban công tác MT tham mưu Cấp uỷ và phối hợp Ban điều hành, Ban vận động ấp cụ thể 5 nội dung cuộc vận động vào chương trình công tác, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, lồng ghép các nội dung cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt định kỳ hành tháng tổ địa bàn dân cư.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với thực hiện đề án “Xây dựng nông thôn mới”, các phong trào thi đua yêu nước. Ban Thường trực MT xã phối hợp UBND xã, các ngành đoàn thể tổ chức đến trực tiếp các hộ gia đình để vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, cây trái, vật tư kiến trúc không đền bù để mở rộng các tuyến đường bê tông hóa nông thôn, đường giao thông nông thôn. Vận động nhân dân khu vực gò Bà Liễu di dòi, giải tỏa để thực hiện dự án khu giết mổ tập trung của tỉnh. Duy trì chế độ họp giao ban định kỳ với Ban công tác MT 06 ấp, nghe báo cáo tình hình hoạt động của ấp, từ đó đề ra chương trình công tác hàng tháng, quý, năm.

Phối hợp UBND xã tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn với các môn (Chạy việt dã, cờ tướng, đập heo đất) có 900 lượt cổ động viên và vận động viên đến tham gia và cổ vũ phong trào. Cùng các tổ chức thành viên MT xã tổ chức họp mặt ôn truyền thống kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN, tổng kết và khen thưởng của UBND trong năm 2014 và tổ chức hội thi Tiếng hát công đoàn lần thứ 4/2015. Phối hợp cùng UBND xã, các ban ngành, đoàn thể chuẩn bị tốt hội trại tòng quân đợt 1/2015 có 30 thanh niên lên đường nhập ngũ tại hội trại địa phương đã tăng 30 xuất quà cho 30 thanh niên với tổng số tiền 9.000.000đ. Nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẽ những khó khăn, vất vả đến các đối tượng chính sách, bà con hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ  em mồ côi, khuyết tật được vui xuân đón tết, trong tháng 01/2015 Ủy ban MT xã phối hợp UBND xã tổ chức đi vận động các mạnh thường quân, công ty… trong và ngoài địa bàn tỉnh ủng hộ 700 xuất quà với tổng số tiền 210.000.000 đồng. Nhân dịp Vu lan báo hiếu MT xã đã vận động Chùa Pháp Quang hỗ trợ 100 xuất quà trao cho bà con nghèo, người già neo đơn trên địa bàn xã. Tiếp nhận 30 xuất quà do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa vận động cấp phát cho hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán 2015. Trợ cấp mai táng, bệnh ngặt nghèo đột xuất cho 04 đối tượng với số tiền 6 triệu đồng (03 hộ khó khăn và bệnh tật ngặt nghèo mỗi hộ 1 triệu đồng, riêng hộ ông Nguyễn Văn Điểm ấp Tây hỗ trợ mai táng phí 3 triệu). Trong 06 tháng đầu năm 2015 đã tổ chức vận động và phối hợp UBND xã các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm xây dựng 05 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 205 triệu đồng. Phối hợp triển khai, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và nhân dân hưởng ứng “Giờ trái đất” vào tối ngày 28/3 từ 20h30 đến 21h30 với khẩu hiệu “Tôi và bạn hãy cùng hành động” được đông đảo người dân hưởng ứng.

Phối hợp tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa của ngày môi trường thế giới 5/6, vận động nhân ra quân tẩy xóa các bảng quảng cáo, làm vệ sinh môi trường trong đó phát quang 9 km đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rãnh 2.000 mét, nạo vét 1.200 mét mương nội đồng, thu gôm xử lý 03 mét khối rác với hơn 1.700 lượt người tham gia. Phối hợp các tổ chức thành viên tăng cường lồng ghép nội dung các cuộc vận động với phong trào xây dựng nông thôn mới, cùng các ngành chức năng của xã tiếp tục cụ thể hóa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào thi đua. Vận động nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và chương trình 4 Đề án giảm tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức và nhân dân thực hiện phong trào đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

4.2. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”:

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” từ đầu năm đến nay đã vận động được 50 triệu đồng đạt 62,5%. Từ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trong 06 tháng đầu năm 2015 đã trợ cấp khó khăn cho người ốm đau nặng, hỗ trợ mai táng đột xuất cho 04 đối tượng với số tiền 6.000.000 đồng.

Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm 2015, cuộc vận động được cấp ủy đảng, Chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp triển khai và thực hiện có hiệu quả, chặt chẽ. Nội dung  cuộc vận động đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực góp phần xóa đói giảm nghèo, làm cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

5. Cuộc vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo”:

Hiện nay trên địa bàn còn lại 02 hộ nghèo mức chuẩn Cận nghèo, đa phần các hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở; chỉ còn lại một vài hộ thoát nghèo còn khó khăn về nhà ở mặc dù địa phương đã tiến hành vận động kinh phí để xây dựng nhưng do tại thời điểm đó các hộ không có đất.

Trên cơ sở đăng ký số tiền vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo” với Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bà Rịa, Ban Thường trực Ủy ban MT xã phối hợp Ban vận động 02 nguồn quỹ tham mưu Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, chủ động cùng UBND xã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các tổ chức thành viên, các ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp.  

Hàng năm địa phương điều có kế hoạch vận động mạnh thường quân, đề xuất ngành cấp trên hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo đến thời điểm này trên địa bàn xã không còn hộ có nhà ở đột nát. Căn cứ Công văn, kế hoạch của BCĐ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bà Rịa về đăng ký vận động 02 nguồn quỹ, Ban Thường trực MT xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng cùng với MT tiến hành vận động mạnh thường quân, công ty, xí nghiệp hỗ trợ kinh phí chăm lo cho người nghèo và đối tượng chính sách, mà không thực hiện việc thu trong dân. Kết quả vận động được 50 triệu đồng để chăm lo cho hộ nghèo và đã nộp vào quỹ “Vì người nghèo” tại kho bạc thành phố Bà Rịa, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành các loại quỹ theo kế hoạch. Phối hợp cùng hội Nông dân, hội Phụ nữ xã khảo sát và đề ra phương hướng giúp đỡ cho hộ nghèo làm ăn có hiệu quả như giúp nông dân 01 dự án nuôi bò vỗ béo với 02 con bò và thức ăn trị giá 44 triệu.

6. Công tác tổ chức cán bộ:

Ban Thường trực Ủy ban MT xã tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch phối hợp UBND xã, các tổ chức thành viên quán triệt, triển khai tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống MT theo tinh thần Chỉ thị 37-CT/TU ngày 13/1/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội.

Ban Thường trực MT xã gồm 01Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch và 01 ủy viên.TT.  Ban Thường trực MT xã đã tham mưu Đảng ủy xã về cơ cấu nhân sự và đang tiến hành củng cố, kiện toàn lại, đồng thời củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng của tổ chức bộ mày và đội ngũ cán bộ Mặt trận xã. Đối với 06 ấp có đủ trưởng, phó Ban công tác MT. Trong công tác quản lý điều hành MT xã, đã thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết của MT xã, thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động cùng nhau thực hiện hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước. Duy trì việc tiếp xúc giữa cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã với nhân dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, lắng nghe các ý kiến của dân, luôn tạo mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ngày một gắn bó hơn. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn thực hiện nghiêm túc Điều lệ Mặt trận và Luật MTTQVN. Kịp thời củng cồ nhân sự trong hệ thống Mặt trận đủ các chức danh từ xã đến ấp. Hiện nay Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã có 03 vị, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp có 6 vị. Ủy ban MTTQ Việt nam xã xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2014-2019 và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Thường trực MT xã, triển khai quy chế đến làm việc đến toàn thể Ủy viên UBMTTQVN xã cùng các Ban ngành đoàn thể xã, 06 ấp. Ban Thường trực xã duy trì họp giao ban hàng tuần, tháng, quý đúng quy định, tham gia đầu đủ, đúng thành phần các buổi hội nghị, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, lớp tập huấn do các cấp triệu tập, thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng định kỳ, bảo đảm đúng thời gian quy định và báo cáo đảm bảo nội dung có chất lượng. Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 cơ cấu nhân sự không có gì thay đổi, đồng thời đ/c Chủ tịch Mặt trận nằm trong Ban thường vụ Đảng ủy.

Công tác phối hợp củng cố tổ chức và hoạt động của Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp theo tinh thần Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 24/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đầu năm Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ xã tham mưu Đảng ủy phối hợp khối vận xã xây dựng kế hoạch và triển khai, quán triệt đến các tổ chức thành viên MT, các ban ngành đoàn thể xã, các ấp, toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.  Qua tổ chức thực hiện đến nay có 6/6 tổ dân vận ấp đúng cơ cấu, thành phần theo đúng hướng dẫn của Ban Dân vận thành ủy, đảm bảo về số lượng và chất lượng hoạt động. Bên cạnh đó Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ dân vận xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở ấp. Nội dung sinh hoạt của các tổ từng bước được nâng cao, duy trì chế độ sinh hoạt đúng theo quy định. Vai trò chủ trì của cán bộ tổ dân vận được đảm bảo, nội dung sinh hoạt tổ được ghi chép đầy đủ. Đồng thời tổ chức giao ban tổ dân vận ấp lồng ghép với cuộc họp giao ban công tác vận động quần chúng để đánh giá kết quả hoạt động, khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện, kịp thời có hướng chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ mới. Đ/c Tổ trưởng tổ dân vận kiêm bí thư Chi bộ nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về công tác vận động quần chúng, nội dng sinh hoạt tổ hàng tháng được thuận lợi, kịp thời, phù hợp với nhiệm vụ đề ra.

Trên cơ sở Chỉ thị 46-CT/TU, ngày 17/11/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MT xã tham mưu Đảng ủy xã tổ chức củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng cốt cán nồng cốt và cốt cán phong trào  gồm có 5 người cốt cán nồng cốt, 13 người cốt cán phong trào.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, công tác điều hành, quản lý của Chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức thành lập tổ dân cư đúng quy định và trình tự thủ tục theo tinh thần nội dung công văn số 7431/UBND-SNV ngày 18/12/2006 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và công văn số 1752//UBND-VP ngày 28/12/2006 của UBND thị xã Bà Rịa về việc thành lập thôn, ấp, khu phố, tổ dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chỉ thị 15-CT/TU ngày 30/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức sinh hoạt của Tổ dân cư và Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. 79 tổ dân cư tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng trong khoảng thời gian từ ngày 9 tây đến ngày 20 tây hàng tháng, bà con nhân dân trong tổ tham gia sinh hoạt đạt từ 90 % tổng số hộ trở lên. Qua tổ chức thực hiện đến nay 79 tổ dân cư đảm bảo về số lượng và chất lượng, nội dung cuộc họp được triển khai đúng quy trình, các tổ dân cư đều có tổ trưởng, tổ phó; nội dung sinh hoạt luôn đảm bảo, duy trì sinh hoạt đúng theo quy định. Vai trò chủ trì của cán bộ tổ được đảm bảo, nội dung buổi sinh hoạt được thư ký cuộc họp ghi chép đầy đủ, kinh phí hoạt động của tổ dân cư được hỗ trợ theo từng tháng 0,5 mức lương tối thiểu phí (575.000đ/tháng).  

7. Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”:

Tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 30/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ động xây dựng kế hoạch số 32/KH-MT ngày 22/4/2015, cùng UBND xã tổ chức triển khai quán triệt đến các tổ chức thành viên MT, các ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời tham mưu Đảng ủy xã đưa nội dung cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 vào chương trình và Nghị quyết năm để lãnh đạo, tổ chức triển khai quán triệt đến các cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Mặt trận xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận 06 ấp lồng ghép nội dung cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ dân cư. Gắn nội dung cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các tổ chức thành viên MT xã đã lồng ghép nội dung của cuộc vận động trong chương trình công tác năm và tiêu chí thi đua năm của tổ chức mình. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc vân động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán năm 2015. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không được buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép, buôn hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại…đã tổ chức tuyên truyền 03 đợt có 316 lượt cán bộ, đảng viên,CNV, đoàn viên , hội viên cơ quan tham dự, tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ địa bàn dân cư được 36 lượt với 1.123 lượt người tham dự và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã 06 lượt. Kết quả trong 06 tháng đầu năm 2015 các cơ sở buôn bán, kinh doanh, cơ quan, trường học, đại đa số nhân dân đã hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động, niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ trên bao bì theo quy định của pháp luật. Số người mua sắm hàng Việt Nam tại Siêu thị Coopmart Bà Rịa, các cửa hàng Hội chợ Thương mại-Du lịch tỉnh BR-VT tại trung tâm Thương mại Bà Rịa, các cửa hàng tạp hóa, chợ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán số lượng người mua đã tăng lên. Phối hợp với Y tế và các ngành liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh mua bán tại địa phương, qua đó để tuyên truyền những chủ trương, chính sách có liên quan đến những vấn đề người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, sử dụng hành Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban TWMTTQ Việt Nam phát động.

8. Việc thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Thực hiện các nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 với chủ đề “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xây dựng kế hoạch số 18/KH-MT ngày 15/3/2015 và triển khai đến các tổ chức thành viên Mặt trận, các Ban ngành đoàn thể xã, 06 ấp. Tham mưu Đảng ủy xã đưa nội dung chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” vào Nghị quyết năm 2015 để lãnh đạo, tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đoàn viên, hội viên và cán bộ công nhân viên ngoài Đảng; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện và đăng ký “làm theo” có 100% đảng viên, cán bộ, CNV tại cơ quan, giáo viên 03 trường học đóng trên địa bàn xã đăng ký. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hướng dẫn, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các ấp lồng ghép nội dung về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 vào các buổi họp giao ban ấp, giao ban Ban Công tác MT, sinh hoạt tổ dân cư. Phối hợp Ban Tuyên giáo, UBND xã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” có 199/214 đảng viên tham gia học tập (trong đó có 14 đảng viên miễn sinh hoạt đảng do sức khỏe yếu) đạt 99,5%; có 84/84 CNV-giáo viên ngoài Đảng tham gia học tập đạt 100%. Phối hợp các tổ chức thành viên Mặt trận xã vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia hưởng ứng và học tập đã tổ chức tại 79 tổ dân cư của 06 ấp có 1.265 lượt người tham dự. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã được 34 giờ.

9. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền:

Ban thường trực MT xã phối hợp Ban tuyên giáo xã tiếp tục tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo, công tác dân tộc… ý nghĩa 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015) và tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2011-2014); Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm” trong tình hình mới; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về biển, đảo và phân giới, cắm mốc…tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát các mặt hoạt động của tổ chức Đảng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên nơi cư trú theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 21/4/2006 của Chính phủ và UBTƯMTTQVN về  Quy chế "MTTQ Việt Nam  giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư", việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Mặt trận xã phối hợp UBND, các tổ chức thành viên MT cùng HĐPBGDPL xã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước như: dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội  Đảng Bộ xã, Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa; Ủy ban MTTQ xã chủ động phối hợp với UBND xã, Ban Tuyên giáo tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật hòa giải ở cơ sở, Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, thông qua Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Ban hành theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019; Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII và tuyên truyền, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và Thông tri số 17 hướng dẫn thực hiện Điều lệ MT.

Ban thường trực MT xã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xã tổ chức tổng kết hoạt động TTND năm 2014 và xây dựng chương trình hoạt động giám sát năm 2015. Chỉ đạo Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục tổ chức giám sát việc thi công công trình đường bê tông xi măng, đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng. Kết quả công trình được thực hiện đúng theo quy định và đã tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ban thường trực MTTQ xã chỉ đạo, hướng dẫn  Ban TTND vận động nhân dân thường xuyên giám sát việc thực thi pháp luật của cán bộ công chức, đại biểu dân cử, đảng viên nơi cư trú, giám sát việc cấp phát lương, cấp phát quà và tiền tết cho các hộ nghèo, khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ… trên địa bàn xã. Qua công tác giám sát nhìn chung thực hiện đúng theo quy định, không có tình trạng khiếu kiện và tố cáo xảy ra. Thành viên Ban TTND ấp còn phối hợp tham gia hòa giải các mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng dân cư, đã tổ chức hoà giải được 04 vụ, đã hòa giải thành 03 vụ còn lại 01 vụ chuyển hội đồng giải quyết tranh chấp đất đai giải quyết. Ban Thường trực MT xã phân công cán bộ MT hàng tuần kiểm tra các hòm thư giám sát theo quy định và theo dõi các đơn thư của công dân kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước giải quyết. Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban thường trực MT xã phối hợp tiểu ban Quy chế dân chủtiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, chỉ đạo Ban công tác MT ấp lồng ghép tuyên truyền nội dung pháp lệnh vào các buổi sinh hoạt của Tổ địa bàn dân cư. Mặt trận phối hợp UBND và Tiểu ban QCDC xã tiếp tục chỉ đạo các ấp duy trì và thực hiện tốt quy ước ấp, vận động nhân dân tích cực tham gia học tập quy ước ấp (sửa đổi, bổ sung).

Công tác tiếp dân được Ban thường trực MT thực hiện đúng theo Thông tri số 02/TTr-MTTW ngày 12/2/2015 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ngoài việc tổ chức tiếp công dân tại phòng làm việc Mặt trận, Ban thường trực MT còn phối hợp UBND xã cùng các ngành chức năng hòa giải thành 6 đơn thư khiếu nại của nhân dân, còn 01 đơn thư tiếp tục hòa giải. Trong 06 tháng đầu năm không có đơn thư tố cáo của công dân và đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

10. Công tác triển khai đề án “ Tiếp tục vây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016”:

Ban Thường trực MTTQ xã chủ động xây dựng kế hoạch về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 xác định rõ nhiệm vụ và hoạt động trọng tâm.  Hiện nay Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật xã gồm 12 thành viên do PCT.UBND xã phục trách khối VHXH làm Trưởng ban, công chức Tư pháp xã làm Phó ban, các thành viên là trưởng các  ngành có liên quan, và tại khu ấp có 34 thành viên;  Đồng thời tham mưu Đảng ủy xã chỉ đạo khối vận xã thường xuyên củng cố kiện toàn các báo cáo viên, tuyên truyền viên của xã. MT phối hợp UBND xã cùng Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã cùng thực hiện và đưa nội dung chương trình tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư vào chương trình thống nhất hành động năm của Ủy ban MTTQ xã. Ban Thường trực MT phối hợp UBND xã cùng Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã tổ chức tuyên truyền học tập ra dân như: Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013; Luật tiếp công dân; Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của  Chính phủ về Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý; Luật Đất đai; Luật cư trú (sửa đổi); Luật giáo dục Quốc Phòng và An ninh; Luật hòa giải cơ sở; Luật khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm, mua bán người; phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS; Luật bình đẳng giới; xử lý vi phạm hành chính; Luật NVQS, ATGT; … tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và PBGDPL về quyền con người cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã (theo tinh thần Chỉ thị 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư về công tác Nhân quyền trong tình hình mới). Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực MT phối hợp UBND xã cùng Hội đồng công tác PBGDPL xã và các tổ chức thành viên MT đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt tổ dân cư và tổ chức hội nghị tuyên truyền 20 lượt có hơn 1.192 lượt người tham dự. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh được 97 giờ đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã. Cấp phát sách tuyên truyền, sách hỏi đáp pháp luật cho các tổ dân cư gồm 79 quyển và 115 quyển sách hỏi đáp về Luật ATGT, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật phòng, chống Ma túy.  

11. Công tác triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị:

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai và thực hiện Quy chế; Quy định trong năm 2015. Được các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tình hình thực tế tại địa phương cơ quan. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm tại cơ sở như: giám sát việc thực hiện công tác cấp phát lương, quà, tiền tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo đối tượng BTXH… việc thực hiện chương trình an sinh xã hội. Trong thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đã đạt được kết quả trong việc tham gia vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức, công tác quy hoạch cán bộ; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện chính trị Đại hội Đảng các cấp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động đề xuất để tổ chức Đảng và chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân; đề xuất cử các thành viên tham gia tiếp công dân; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và phương thức hoạt động của các tổ chức để nâng cao chất lượng hoạt động. Hoạt động giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền từng bước đã đi vào nề nếp, là nhiệm vụ thường xuyên của Cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả tham gia giám sát và phản biện xã hội đã phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém. Qua đó, đã góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp và thực tiễn trong đời sống xã hội, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước.

12. Công tác Dân tộc, Tôn giáo:

Đảng ủy, Chính quyền địa phương, MT và các đoàn thể thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức tôn giáo-dân tộc. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục đã phát huy vai trò nồng cốt từ đó xây dựng niềm tin trong đồng bào dân tộc-tôn giáo. Tình hình sinh hoạt của các tôn giáo -dân tộc trên địa bàn ổn định, tham gia hưởng ứng tích cực cuộc vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo”, các hoạt động từ thiện nhân đạo, nghiêm túc trong việc đăng ký cúng kỷ niệm ngày lễ của tôn giáo. Phối hợp các ban ngành đoàn thể nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc kịp thời báo cáo Đảng ủy xã để có hướng giải quyết. Vận động bà con dân tộc tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tuyên truyền vận động các tôn giáo tham gia tích cực các phong trào giao ước thi đua giữa các tôn giáo, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.    

Trên địa bàn xã Long Phước số hộ dân tộc và tôn giáo rất ít, không có nhà thờ, không có nhà sinh hoạt cho đồng bào dân tộc, có 02 chùa, các hộ tôn giáo và dân tộc sinh sống xen kẻ trong cộng đồng dân cư không phân theo một khu vực riêng. 02 cơ sở tôn giáo trên địa bàn luôn thực hiện đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Ủy ban MTTQ xã phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào tôn giáo, dân tộc tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ”, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do TW và địa phương phát động. Ban thường trực MT xã chỉ đạo Ban công tác MT các ấp tổ chức lồng ghép việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến tôn giáo-dân tộc và các cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt tổ địa bàn dân cư. 

Tham mưu Đảng uỷ xã tổ chức tuyên truyền vận động đồng bào có đạo cùng tham gia thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và sống tốt đời đẹp đạo. 

Tham mưu Đảng ủy phối hợp UBND xã thường xuyên hỗ trợ chăm lo cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số như cấp phát quà nhân các dịp lễ, tết; Xét đề nghị NHCH hỗ trợ vay vốn sản xuất, xét miễn giảm học phí, cấp thẻ BHYT…hiện nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo là dân tộc thiểu số. Số hộ dân tộc thiểu số trên toàn xã có 38 hộ dân tộc.    

Trong thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MT xã thường xuyên tuyên tuyền các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước nhất và trong thời gian gần đây chủ yếu tuyên truyền trong tổ chức Cao đài Tây Ninh.

Vận động thánh thất Cao đài Ban chỉnh ủng hộ 68 xuất quà với số tiền 9.860.000đ trao tặng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

13.Công tác đối ngoại nhân dân:

Ủy ban MT xã phối hợp tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ chính trị khóa IX về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; kết luận số 14-KL/TW ngày 11/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động Người Việt Nam ở nước ngoài” đến các tổ chức thành viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Phối hợp UBND cùng Chi hội LLVNVNỞNN xã thường xuyên tuyên truyền quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường mối quan hệ với nhân dân các nước láng giềng và các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại với nước ta. Trong 06 đầu năm phối hợp với Hội Kiều bào thành phố Bà Rịa vận động Bảo hiểm IAI thăm và tặng quà cho 06 đối tượng hộ nghèo, người khuyết tật, người neo đơn, người cao tuổi cô đơn mỗi xuất quà trị giá 400.000 đồng.

Ban thường trực MT phối hợp khối vận xã thường xuyên củng cố kiện toàn Chi Hội và Ban chấp hành Chi Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã mang lại hiệu quả thiết thực. Phối hợp Chi hội Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài xã tổ chức tuyên truyền vận động các gia đình có con em, người thân sinh sống ở nước ngoài và Việt kiều về thăm quê hương các chính sách đại đoàn kết dân tộc. Phối hợp Chi hội bằng nhiều hình thức, biện pháp vận động đồng bào sống ở nước ngoài tích cực tham gia xây dựng quê hương đất nước.

14. Những khó khăn, đề xuất, kiến nghị:

Xã Long Phước là một địa bàn nông thôn người dân sống chủ yếu là làm nông, chăn nuôi, trồng trọt, không có công ty, xí nghiệp và các cơ sở kinh doanh  đa phần rất nhỏ nên việc vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo” gặp rất nhiều khó khăn.

 Chế độ đối với PCT và UVTT. UBMTTQ xã cùng phó các đoàn thể còn thấp, không có phụ cấp công vụ, trong khi đó công việc MT ngày càng nhiều.

Công tác giám sát đôi lúc gặp nhiều khó khăn

Kiến nghị:

Đề nghị Ủy ban MT thành phố Bà Rịa kiến nghị với Ủy ban MT tỉnh nâng mức hỗ trợ hoạt động cho Ban TTND.

Kiến nghị các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để phát huy công tác giám sát nhất là trong công tác giám sát đầu tư của cộng đồng.

15. Phương hướng hoạt động MT 06 tháng cuối năm 2015:

Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên chỉ đạo Ban công tác MT ấp kiểm tra đôn đốc việc duy trì chế độ sinh hoạt của tổ địa bàn dân cư, cũng cố kịp thời các tổ dân cư hoạt động yếu, hướng dẫn các tổ dân cư trình tự tổ chức cuộc họp đúng theo quy định. Tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục vận động mạnh thường quân ủng hộ

quà, kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật.

Hướng dẫn Ban công tác MT ấp Phước Hữu tổ chức sơ kết Dự án 6 về “Tăng cường giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015”. 

 

UBMTTQVN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu