TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 24/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 219002
  HỌAT ĐỘNG UBND

  HĐND xã Long Phước khóa X (Nhiệm kỳ 2011-2016) tổ chức kỳ họp lần thứ 11
16/09/2015

Ngày 17/8/2015, HĐND khóa X nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-VHXH-ANQP và kế hoạch, phương hướng 6 tháng cuối năm 2015 và tiến hành bầu bổ sung các chức danh HĐND và UBND xã khóa X nhiệm kỳ 2011-2016.

Qua 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế của xã đều đạt trên 50% so với kế hoạch, trong đó tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 43,284 tỷ đồng đạt 52,5% so với kế hoạch; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 39,614 tỷ đồng đạt 54% so với kế hoạch; doanh thu ngành thương mại-dịch vụ 54,375 tỷ đồng đạt 54,52% so với kế hoạch. Thực hiện đề án nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm đã đạt 16/19 tiêu chí. Công tác địa chính, đã cấp 15/27 giấy chứng nhận QSDĐ đạt 55,56% so với kế hoạch. Các mục tiêu về văn hóa-xã hội đều được thực hiện tốt đạt yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đảm bảo ổn định.

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND xã khóa X nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, đ/c Nguyễn Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa X nhiệm kỳ 2011-2016. Bầu đ/c Trần Văn Dũng, PCT.UBND xã giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã; đ/c Nguyễn Văn Tấn, CC.Tư pháp-hộ tịch giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã; đ/c Phạm Minh Trí, Quyền Trưởng Công an xã và đ/c Trần Công Phúc, Quyền Xã đội trưởng làm Ủy viên UBND xã.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2015 với các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu năm 2015; tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt đề án nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2015 đạt 19 tiêu chí; tập trung công tác đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

HĐND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu