TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218295
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
22/12/2015

UBMTTQ xã tham mưu Đảng uỷ xã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ” trong giai đoạn mới của xã và các Ban vận động tại các ấp.  Hiện nay Ban chỉ đạo xã có 20 thành viên và 6 ban vận động 6 ấp gồm 54 thành viên. Ban thường trực MT xây dựng chương trình đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động năm 2015 và tổ chức triển khai đến các tổ chức thành viên, ban ngành đoàn thể xã và ấp, gắn 5 nội dung cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong Ban chỉ đạo cuộc vận động, thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các ban vận động trong việc thực hiện và kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc để phản ảnh về Ban chỉ đạo để có hướng giải quyết.

Ban thường trực MT xã tham mưu Đảng ủy gắn nội dung cuộc vận động vào chương trình và Nghị quyết năm của Đảng bộ xã để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đến các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cùng thực hiện.

Chỉ đạo Ban công tác MT tham mưu cấp uỷ, phối hợp Ban điều hành và Ban vận động ấp cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động vào chương trình công tác và triển khai thực hiện nghiêm túc, lồng ghép các nội dung cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt định kỳ hành tháng tại tổ địa bàn dân cư để thực hiện.

UBMTTQ xã chủ động tham mưu Đảng ủy đề nghị UBND xã kịp thời cấp phát kinh phí cuộc vận động cho Ban vận động các ấp 5.000.000đ/ấp/năm và hướng dẫn các Ban vận động sử dụng kinh phí đúng theo quy định, đạt hiệu quả.

Công tác tuyên truyền: Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, trực tiếp là sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của UBMTTQVN thành phố Bà Rịa, sự lãnh đạo của Đảng uỷ xã. Trong năm 2015, Ban thường trực UBMTTQ xã phối hợp UBND xã cùng Ban chỉ đạo cuộc vận động tổ chức cho cán bộ và nhân dân học tập các văn bản liên quan, mục đích, ý nghĩa nội dung cuộc vận động, tổ chức tại xã và 6 ấp được 13 buổi có 896 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 1.863 lượt người đại diện hộ gia đình tham dự.  Đồng thời, công tác tuyên truyền cuộc vận động thông qua các buổi sinh hoạt tổ chức Đảng, đoàn thể; lồng ghép vào các buổi giao ban, sinh hoạt định kỳ hàng tháng của ấp, tổ dân cư. Phối hợp Đài truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã đến mọi tầng lớp nhân dân được 34 giờ.

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu