TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218092
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015 của UBMTTQ xã Long Phước.
22/12/2015

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác phong trào toàn dân BVANTQ, ngay từ đầu năm Ban thường trực Mặt trận xã xây dựng nội dung chương trình kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên; đồng thời triển khai, chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận 06 ấp tổ chức lồng ghép nội dung phong trào vào các buổi sinh hoạt hàng tháng của 79 tổ địa bàn dân cư.

Để nâng cao nhận thức cho nhân dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Mặt trận – Công an xã phối hợp với các tổ chức thành viên, ban ngành đoàn thể xã, ấp quán triệt các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước như: Chỉ thị 48-CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 11-CT/TU ngày 20/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp vận động, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội… tổ chức tại xã và 06 ấp được 08 đợt có 1.986 lượt cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự.   

Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Phước lần thứ V, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bà Rịa và các luật như: luật Giao thông đường bộ; giao thông đường thuỷ nội địa, luật phòng chống ma tuý, mại dâm, luật hình sự… đến cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã có 204/218 đảng viên, đạt 93,57%; Công nhân viên, giáo viên ngoài đảng 82/84 đạt 97,6% và nhân dân tham dự học tập đạt từ 90% trở lên.

Triển khai tuyên truyền về chương trình 4 đề án giảm, luật hình sự, luật phòng chống ma tuý, luật giao thông đường bộ, về phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và 79 tổ địa bàn dân cư có1.015 lượt người tham dự. Mặt khác, phối hợp Ban VHTT xã tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh của xã được 41 giờ.   

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên MT cũng đã tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thông qua các phong trào như: phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; "Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội”; “Thanh niên tình nguyện”, thanh niên xung kích… được 8 đợt có 853 lượt người tham gia. Ngoài ra công tác tuyên truyền còn được phổ biến thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi tổ hội tại các ấp; thông qua tập tin nội bộ hàng tháng của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phong trào toàn dân tham gia BVANTQ: Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, khó khăn, rất phúc tạp đòi hỏi các ban ngành đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phải có sự nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của nhiệm vụ phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc bởi vì tình hình tội phạm rất phức tạp, tội phạm không trừ bất cứ một ai, một gia đình nào. Tình hình tội phạm trên địa bàn xã rất phức tạp do địa bàn rộng, dân cư từ nơi khác đến sinh sống nhiều, chủ yếu tập trung ở địa bàn ấp Phước Hữu. Thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình hành động phòng chống ma túy-Mại dâm của Chính phủ; đề án 01-138/CP của UBTW MTTQVN và chương trình “4 đề án giảm” của HĐND tỉnh trong công tác giữ gìn ANCT-TTATXH, phòng chống các loại tội phạm. Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, những phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm trên địa bàn xã, nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, trong năm MT phối hợp CA, các ban ngành đoàn thể xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT; tổ chức phát bản cam kết đăng ký an toàn về ANTT đến từng hộ gia đình và tổ dân cư. Kết quả có 100% hộ gia đình và 79 tổ cam kết đăng ký an toàn về ANTT, đạt 100%. 

Qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong năm qua Công an xã đã tiếp nhận 42 nguồn tin báo tội phạm của quần chúng nhân dân. Công an xã phối hợp Công an thành phố Bà Rịa xác minh đề nghị khởi tố 05 vụ 07 đối tượng, xử lý hành chính 14 vụ 23 đối tượng, bàn giao Công an xã Long Tân 01 vụ, 01 đối tượng và bàn giao Công an xã đá Bạc tiếp tục điều tra 01 vụ 03 đối tượng. Ngoài ra còn tiếp nhận 02 tin báo về cờ bạc Công an xã xác minh bắt 02 vụ và xử lý 20 đối tượng, qua đó đã góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Gắn phong trào toàn dân BVANTQ với cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” trong giai đoạn mới: Ngay từ đầu năm, phong trào thi đua yêu nước đã được ký kết giao ước giữa Nhà nước và Mặt trận, các đoàn thể và các ấp. Trong đó đặc biệt là việc ký kết thực hiện các chỉ tiêu KT-XH-ANQP và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào BVANTQ trong vùng đồng bào có đạo và dân tộc ít người.                 

Hai phong trào được xác định phải có sự gắn kết với nhau và thực hiện một cách đồng bộ thì mới có hiệu quả. Năm 2015, phong trào đã được Mặt trận các cấp phối hợp rất tốt với lực lượng Công an, các ban ngành đoàn thể xã, ấp. Chính nhờ sự phối hợp trên, quần chúng nhân dân đã phát hiện tố giác, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp Công an giải quyết phá án kịp thời.   

Phong trào “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” trong giai đoạn mới luôn được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, nếp sống văn hoá được nhiều người thực hiện, quy ước ấp, quy chế dân chủ được phát huy rộng rãi. Đặc biệt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” trong năm đã vận động hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền là 205 triệu đồng; sửa chữa 05 căn nhà Đại đoàn kết, đã sửa 03 căn trích từ nguồn quỹ Vì người nghèo của địa phương với tổng số tiền là 37.500.000đ còn 02 căn đang tiếp tục sửa chữa; hỗ trợ khó khăn, mai táng, khám chữa bệnh đột xuất cho 09 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt với số tiền 14 triệu đồng … Qua phong trào đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT – ATXH, giữ vững địa bàn trong sạch vững mạnh.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu