TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218287
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn Xã Long Phước
16/06/2016

Ngày 02 tháng 6 năm 2016 Thành ủy Bà Rịa tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ xã Long Phước.

Đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Dân vận thành ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo qui chế dân chủ thành phố Bà Rịa làm trưởng đoàn vừa kiểm tra việc triển khai thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã - phường tại xã Long Phước.

Báo cáo của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ xã Long Phước cho biết; Từ đầu năm đến nay, xã Long Phước đã thực hiện nghiêm túc nhng qui đinh về việc công khai, minh bạch theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” như: công khai về các dự án đầu tư công trình, phương án đền bù, hỗ trợ trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư; các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; kết qu vận động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ; chủ trương, kế hoạch cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, bình xét hộ nghèo; các quy định của nhà nước về các bộ thủ tục hành chính... Kết quả, đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 50 triệu, quỹ vì người nghèo được 50  triệu và quỹ an ninh quc phòng được 79 triệu 656 ngàn đồng. Trong 06 tháng đã tiếp nhận 1.623 hồ sơ và  đều giao trả đúng hẹn cho công dân; không có trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đặc biệt, tổ chức thực hiện tốt, đúng quy trình các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biu HĐND các cấp công khai, dân chủ. Nhân dân thể hiện tinh thần làm chủ của mình đã tích cực tham gia bầu cử với 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Kết luận buổi kiểm tra, bà Nguyễn Minh Hoàng, trưởng đoàn đề nghị xã Long Phước tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết tốt đơn thư dân nguyện; xem xét điều chnh, bổ sung qui ước ấp cho phù hợp với tình hình; đổi mới phương pháp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân; tổ chức tốt cuộc bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ mới ./

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu