TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Sáu, 23/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 212498
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Đảng ủy xã Long Phước tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiệnNghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
11/08/2016

Thực hiện kế hoạch số 33-KH/TUBR ngày 02/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ngày 19, 20/7/2016, Đảng ủy xã Long Phước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, giáo viên và các đ/c trong BCH các đoàn thể chưa là đảng viên đang công tác trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu 03 chuyên đề: những nội dung cơ bản và mới của báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Về xây dựng Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 05 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 05 năm 2016-2020.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Sau hội nghị, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, giáo viên và các đ/c trong BCH các đoàn thể chưa là đảng viên viết bài thu hoạch kết quả học tập của cá nhân, về nhận thức của bản thân đối với những vấn đề cơ bản, mới được giới thiệu trong 03 chuyên đề; đề xuất, kiến nghị những giải pháp thực hiện ở ngành, địa phương và cá nhân để tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo viên trình bày nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ban Tuyên Giáo Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu