TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218193
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016
16/11/2016

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác phong trào ‘Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ngay từ đầu năm Ban Thường trực Mặt trận xã xây dựng nội dung chương trình kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên; đồng thời triển khai, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận 6 ấp tổ chức lồng ghép nội dung phong trào vào các buổi sinh hoạt hàng tháng 79 tổ địa bàn dân cư.

Nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Mặt trận - Công an xã phối hợp với các tổ chức thành viên, ban ngành đoàn thể xã, ấp quán triệt các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước như: Chỉ thị 48-CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốctrong tình hình mời; về chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và 4 đề án giảm của HĐND Tỉnh; Chỉ thị 814/TTg về việc tăng cường quản lý thiết lập lại trật tự kỷ cương các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá đẩy mạnh việc bài trừ một số TNXH nghiêm trọng; Chỉ thị 46/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hính mới”; Chỉ thị số 18-CT-TW của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trảo toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, đoànkết trong tôn giáo và dân tộc, đấu tranh chống lợi dụng “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Tự do tín ngưỡng” đến 79 tổ địa bàn dân cư đã tổ chức được 06 lượt có 9.480 cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự.   

Tổ chức 07 hòm thư góp ý, tin báo tố giác về tội phạm trên địa bàn 06 ấp, tổ chức 02 hội nghị triển khai tuyên truyền đến các ban ngành, đoàn thể từ xã đến ấp và các tổ địa bàn dân cư trong việc vận động nhân dân không tàn trữ, mua bán, vận chuyển các loại pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm cho trẻ em, vận động giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ lưu lạc trong nhân dân có 378 người tham dự.

Tổ chức học tập Nghị quyết và các luật như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố Bà Rịa lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng xã Long Phước lần thứ XI; luật Giao thông đường bộ; giao thông đường thủy nội địa, luật phòng chống ma tuý, mại dâm, luật hình sự đến cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã có 203/224 đảng viên tham dự đạt 98,5% (18 đ/c MSH-MCT) và nhân dân tham dự học tập đạt từ 90% trở lên. Phối hợp Công an, các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua các buổi diển các tiểu phẩm, thông báo trên hệ thống loa đài, tông qua các buổi sinh hoạt tổ dân cư về phương thức hoạt động của các loại tội phạm.

Triển khai tuyên truyền về chương trình 4 đề án giảm, luật hình sự, luật phòng chống ma tuý, luật giao thông đường bộ, về phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và 79 tổ địa bàn dân cư có 2.211 lượt người tham dự. Mặt khác, phối hợp Đài truyền thanh xã tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh của xã được 1.260 phút. 

Các tổ chức thành viên Mặt trận đã tăng cường việc tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thông qua các phong trào như: phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; "Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội”; “Thanh niên tình nguyện”, thanh niên xung kích, Nông dân sản xuất giỏi… được 12 đợt có 1.145 lượt người tham gia. Ngoài ra công tác tuyên truyền còn được phổ biến thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi tổ hội các ấp; thông qua bản tin nội bộ hàng tháng của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã.

Hàng tháng phối hợp, xây dựng tờ tin làm nội dung để cung cấp cho 79 tổ dân cư sinh hoạt sinh hoạt hàng tháng, nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. giúp cho quần chúng nhân dân nắm bắt được các văn bản quy phạm pháp luật, nắm bắt tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, để từ đó nhân dân kịp thời đề phòng và tham gia đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phong trào toàn dân tham gia BVANTQ: Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải có sự nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của nhiệm vụ này, bởi vì loại tội phạm không trừ bất cứ một hành động nào, một ai, một gia đình nào, nếu chúng ta không cảnh giác là bọn tội phạm ra tay thực hiện.

Tuy nhiên, xã Long Phước là một xã thuộc vùng ven thành phố Bà Rịa, là vùng nông thôn có địa bàn giáp ranh với với cả 3 huyện: Châu Đức, Long Điền và Đất Đỏ nên tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Hoạt động của một số đối tượng từ nơi khác đến hoạt đông có quy mô và chiều hướng phức tạp với nhiều thủ đoạn manh động, nguy hiểm. Tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội diễn biến phức tạp và hoạt động với nhiều hình thức tin vi, ý thức chấp hành pháp luật của một số thanh thiếu niên còn hạn chế là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, từ đó gây khó khăn cho việc quản lý, tuyên truyền, vận động giáo dục chấp hành ý thức pháp luật… Tình hình trên đã tác động trực tiếp đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã. Thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP về Chương trình Quốc Gia phòng chống tội phạm; Đề án 01-138/CP của Ủy ban TW MTTQVN và chương trình “4 đề án giảm” của HĐND tỉnh trong công tác giữ gìn ANCT -TTATXH, phòng chống các loại tội phạm. Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và những phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm trên địa bàn xã, nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản trong quần chúng nhân dân. Kết quả trong năm đã được nhân dân cung cấp 17 nguồn tin có giá trị đã phát hiện 03 đối tượng có hành vi trộm cắp, 08 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, vận động 01 đối tượng phạm tội ra tự thú với cơ quan công an; bắt 03 đối tượng trộm cắp (Dê) tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức đại phương đã lập hồ sơ bàn giao công an xã Đá bặc tiếp tục điều tra làm rõ. Bắt 01 đối tượng cố ý gây thương tích lập hồ sơ chuyển công an Thành phố Bà Rịa thụ lý; giải quyết và xử lý hành chính 01 vụ 01 đối tượng cò hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác. Phối hợp tổ chức triệt phá tụ điểm đá gà, bắt và lập hồ sơ xử lý hành chính 02 trường hợp, triệt phá 01 tụ điểm cờ bạc (đổ xí ngầu) đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 08 trường hợp, mỗi trường hợp 2.000.000đ.

Phối hợp tổ chức xét nghiệm cho các đối tượng sử dụng, tình nghi sử dụng trái phép chất ma túy và sau cai nghiện trở về địa phương gồm 06 lượt cho 36 đối tượng, kết quả qua xét nghiệm phát hiện 08 đối tượng dương tính. Địa phương đã  lập hồ sơ đưa vào trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh BRVT theo NĐ 221/CP của chính phủ  01 đối tượng, áp dụng biện pháp quản lý giáo dục tại gia đình là 02 đối tượng, xử lý hành chính 05 đối tượng, các đối tượng còn lại cho cam kết không vi phạm về sau.

Công tác cảm hóa giáo dục những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng khu dân cư luôn được địa phương quan tâm, đã phối hợp tổ chức cảm hóa giáo, còn 12 đối tượng tiếp tục theo dõi, quản lý, giúp đỡ.

Chủ động phòng ngừa và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa phương, đơn vị, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, làm giảm số người nghiện, tái nghiện tại cộng đồng 06 lượt có 876 người tham dự.

Ngoài công tác phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tố giác tội phạm, công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý và các TNXH khác cũng được chú trọng. phối hợp Công an, các ban ngành đoàn thể xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo số lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao; đồng thời tổ chức phát bản cam kết đăng ký an toàn về ANTT đến từng hộ gia đình và tổ dân cư. Kết quả có 100% hộ gia đình và 79 tổ cam kết đăng ký an toàn về ANTT, đạt 100%.  

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cùng sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận với Chính quyền cùng sự phối kết hợp của các tổ chức thành viên, ban ngành đoàn thể xã, ấp và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân nên trong năm (từ 19/8/2015-19/8/2016) tình hình ma túy, các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn xã đã giảm so với các năm trước.

 Gắn phong trào toàn dân BVANTQ với cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới”: Ngay từ đầu năm, phong trào thi đua yêu nước đã được ký kết giao ước giữa Nhà nước và Mặt trận, các đoàn thể và các ấp. Trong đó đặc biệt là việc ký kết thực hiện các chỉ tiêu KT-XH-ANQP và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào BVANTQ trong vùng đồng bào có đạo và dân tộc ít người.                  

Hai phong trào được xác định phải có sự gắn kết với nhau và thực hiện một cách đồng bộ thì mới có hiệu quả. Trong năm, phong trào đã được Mặt trận các cấp phối hợp rất tốt với lực lượng Công an, các ban ngành đoàn thể xã, ấp. Chính nhờ sự phối hợp trên, quần chúng nhân dân đã phát hiện tố giác, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp Công an giải quyết phá án kịp thời.   

Phong trào “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” xây dựng nông thôn mới luôn được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, nếp sống văn hoá được nhiều người thực hiện, quy ước ấp, quy chế dân chủ được phát huy rộng rãi. Số hộ gia đình văn hóa ngày càng tăng, tổ dân cư tiên tiến xuất sắc cao hơn so với những năm trước, không có tổ trung bình, yếu, kém. Đặc biệt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” trong năm luôn được quan tâm và hỗ trợ kịp thời, công tác an sinh luôn xã hội được duy trì và phát huy cao qua đó đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT-ATXH, giữ vững địa bàn trong sạch vững mạnh.            

 

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu