TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 27/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 213336
  HỌAT ĐỘNG UBND

  xã Long Phước trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã
24/11/2016

Để tiếp tục giữ vững xã đạt chuẩn Nông thôn mới, địa phương đã xác định tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc vệ sinh môi trường ở khu dân cư là một trong những tiêu chí của chương xây dựng nông thôn mới, trách nhiệm của từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong việc tham gia thực hiện tốt vệ sinh môi trường ở khu dân cư góp phần  xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian qua Ban TT. UBMTTQ xã đã phối kết hợp với UBND, các tổ chức, ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp, tổ địa bàn dân cư tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về môi trường để người dân hiểu rõ hơn về sự ô nhiễm của rác thải, nguồn nước không hợp vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác xây dựng bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm bảo vệ tốt cho sức khỏe của mọi người.

Thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường. Vận động mọi người cùng tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường, góp phần hình thành nếp sống văn minh, tạo môi trường thông thoáng, cảnh quan xanh - sạch - đẹp và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo về xây dựng NTM để nhân dân chủ động tham gia vào các nội dung xây dựng NTM.

Ban Thường trực MT phối hợp các tổ chức thành viên MT tổ chức tuyên truyền,  vận động, phổ biến kiến thức về môi trường nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác xây dựng, bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường. Vận động nhân dân tích cực thực hiện vệ sinh môi trường, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  xây dựng nông thôn mới được 04 đợt có 856 lượt người tham dự. Đồng thời vận động nhân dân không xả rác, chất thải bừa bãi ra môi trường xung quanh, vận động nhân dân tham gia đăng ký đổ rác và sử dụng nước sạch. Phối hợp UBND chỉ đạo Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nội dung vệ sinh môi trường trên hệ thống loa truyền thanh xã được 450 phút.

Qua công tác tuyên truyền vận động, nhìn chung cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án xây dựng xã nông thôn mới (đặc biệt là tiêu chí Môi trường. Mô hình

Phát động đến các ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp và nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường 9km đường giao thông nông thôn, thu gom xử lý 4 mét khối rác với hơn 1.102 lượt người tham gia. Từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay các hộ dân đa phần có ý thức trong việc đăng ký đổ rác, những hộ cam kết tự tiêu huỷ và xa khu dân cư tự đem rác đến điểm thu gom theo quy định đã chấp hành tốt. Hiện nay trên địa bàn xã 100% hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh.

Nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của nhân dân và cán bộ về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Môi trường, từng bước giữ gìn tốt vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác và súc vật chết bừa bãi, thường xuyên dọn vệ sinh phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh thoát nước. Ban Thường trực MT xã phối hợp UBND xã, các tổ chức thành viên, Trạm y tế xã và các trường học trên địa bàn xã tổ chức và hưởng ứng tốt Ngày Môi trường thế giới 5/6 như tổ chức lễ phát động ngày môi trường thế giới, thu gom rác thải bừa bãi đổ đúng nơi quy định, làm vệ sinh chung quanh nơi ở, khu ấp, đường làng ngõ xóm, các công trình công cộng, các trụ sở khu ấp, trụ sở UBND, những đoạn đường không có người dân sinh sống, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên. Đồng thời hàng tháng phát động dọn vệ sinh 01 lần, hàng năm trồng bổ sung cây xanh tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp vào các ngày lễ, tết trồng cây hàng năm.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng hầm Biogas và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về môi trường, do đo đến nay các hộ dân đã dần ý thức và thực hiện tốt hơn trong công tác tham gia xây dựng và bảo vệ môi trường đã tạo sự chuyển biến tích cực trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu