TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218150
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo trên địa bàn xã Long Phước
01/12/2016

Cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; thường xuyên quan tâm cũng cố, kiện toàn, hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo. Hiện nay Ban chỉ đạo, công tác tôn giáo gồm có 14 đ/c. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng ban; đ/c Phó Chủ tịch UBND- phó ban Thường trực. Phân công 01 đ/c làm cán bộ tôn giáo (không kiêm nhiệm) theo dõi công tác tôn giáo dân tộc ở địa phương. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo xã xây dựng qui chế hoạt động và thực hiện theo qui chế đã đề ra.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kịp thời tham mưu Thường vụ Đảng ủy xã đưa nội dung của Chỉ thị số 12-CT-TU ngày 16/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào Nghị quyết của Đảng bộ xã để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cùng thực hiện và triển khai đến toàn bộ đảng viên trên địa bàn xã. Việc triển khai quán triệt Chỉ thị gắn việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương liên quan đến công tác tôn giáo.

Vai trò của Chính quyền và các ban ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU: UBND xã đã tổ chức triển khai quán triệt công văn số 1298-CV/TU ngày 10/9/2012 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời chỉ đạo các ban ngành tăng cường nắm tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý của nhà nước tại địa phương. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo xã đã chỉ đạo các ban ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo công văn số 259/SNV-BTG ngày 27/2/2013 “Qui định liên quan đến lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn Tỉnh” của Sở nội vụ. Thống kế tình hình đất đai liên quan đến tôn giáo trên địa bàn xã. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND, ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện Thông báo số 700 -TB/TU, ngày 30/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tình hình xây dựng, tạo lập cơ sở thờ tự trái pháp luật trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 7326/KH-UBND, ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh về “Thực hiện giải quyết, xử lý các trường hợp tự ý xây dựng, tạo lập cơ sở thờ tự trái pháp luật trên địa bàn tỉnh”.Triển khai thực hiện thông báo kết luận số 02-KL/BCĐ ngày 18/12/2012 của Ban thường vụ thành ủy về tình hình xây dựng, tạo lập cơ sở thờ tự, kết quả khảo sát năm 2012:

Đến nay, nhìn chung hoạt động của các tôn giáo chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện về tín ngưỡng tôn giáo, tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động.

Kịp thời triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật đối với tôn giáo, hướng dẫn, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân, tổ chức tôn giáo, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt ổn định theo qui định của pháp luật.

Hàng  năm chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đều đến thăm hỏi, và tặng quà cho các cơ sở thờ tự nhân dịp lễ Vu Lan…

Với các nội dung thông báo, kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố, UBND xã thực hiện khá tốt, những năm qua hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng dân gian và các tín đồ tôn giáo trên địa bàn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; không xảy ra điểm nóng liên quan đến tôn giáo, không có đơn thư khiếu nại về đất đai có liên quan đến tôn giáo, các mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư của các tín đồ tôn giáo được giải quyết kịp thời. Các các tín đồ tôn giáo tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống bình yên, an lành. Mối liên hệ, tin tưởng giữa các tôn giáo với cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố, tăng cường, góp phần tích cực vào việc giữ vững ANCT, Trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Những năm qua Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và cán bộ phụ trách công tác tôn giáo tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tôn giáo. 

Mặt trận Tổ quốc phối hợp UBND cùng các ngành chức năng, ban ngành đoàn thể hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở tín ngưỡng dân gian tổ chức tốt các ngày lễ quan trọng của các tôn giáo. Hàng năm, Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các chùa, thánh thất, các chức sắc tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng dân gian nhân các ngày lễ, tết truyền thống của dân tộc, tôn giáo.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban, ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo trong các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo. Hướng chức sắc, tu sĩ, tín đồ tôn giáo an tâm thực hiện việc đạo theo đúng pháp luật, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Vận đồng người có đạo.

Thường xuyên gặp gỡ các vị trụ trì và các tín đồ, chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã để trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào tôn giáo kịp thời tổng hợp ý kiến phản ánh với Đảng và Nhà nước có hướng giải quyết.

Phối hợp chính quyền tăng cường vai trò trách nhiệm của mình trong việc quản lý các chức sắc, tu sĩ, cơ sở thờ tự theo đúng quy định của Pháp luật và Hiến chương của giáo Hội phật giáo Việt Nam; phát huy dân chủ, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tăng cường nắm tình hình liên quan đến tôn giáo, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh, phức tạp liên quan đến tôn giáo trên địa bàn. Hội Phụ nữ xã đã vận động 48 HV ( là tín đồ tôn giáo) vào tổ chức hội,  hỗ trợ cho 25 hội viên được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội Tỉnh, vốn Liên đoàn lao động, vốn giúp nhau không tính lãi với tổng số tiền 320.000.000 đ, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống.

Hàng năm vào dịp tết Nguyên Đán và Vu lan báo hiếu chùa Pháp Quang chia sẻ và hỗ trợ cho bà con nghèo, khó khăn trên địa bàn xã mỗi đợt hỗ trợ 200 xuất, mỗi xuất trị giá 150.000 đồng. 

Công tác tôn giáo luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác tuyên truyền vận động của UBMT, các đoàn thể cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chức sắc, cơ sở thờ tự tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương; nhân dân ý thức, cảnh giác về những hành v, âm mưu, thủ đoạn của các thể lực thù địch lợi dụng tôn giáo gây mất trật tự an toàn xã hội…

Một số bộ phận tham gia phật tử tu tại gia ngày càng nhiều, dễ dàng bị lôi kéo vào các tổ chức truyền đạo trái phép.

Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn: Một bộ phận nhỏ nhân dân sùng đạo, tin vào những hoạt động dị đoan như xem bói, chữa bệnh…Mặc dù Đảng ủy, UBND đã chỉ đạo ráo riết cũng còn một vài nơi còn âm thầm hoạt động.

 

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu