TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181327
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của tổ dân cư trên địa bàn xã Long Phước
01/12/2016

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, công tác điều hành, quản lý của Chính quyền, sự phối hợp của UBMTTQ xã đã tổ chức thành lập tổ dân cư đúng quy định và trình tự thủ tục theo tinh thần nội dung công văn số 7431/UBND-SNV ngày 18/12/2006 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và công văn số 1752//UBND-VP ngày 28/12/2006 của UBND thị xã Bà Rịa về việc thành lập thôn, ấp, khu phố, tổ dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Kết quả từ năm 2011 đến nay xã đã thành lập và duy trì 79 tổ dân cư. Số hộ mỗi tổ dân cư từ 20 đến 50 hộ, các cán bộ tổ đều thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong việc điều hành buổi sinh hoạt và đúng theo chương trình hướng dẫn của trên.

Việc bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm tổ trưởng và tổ phó tổ dân cư được thực hiện đúng theo quy trình và hướng dẫn của thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố . Trong 3 năm từ năm 2011 đến năm 2013 các tổ dân cư trên địa bàn xã đã tổ chức bầu mới 6 tổ trưởng tổ dân cư. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư được thực hiện theo điều 6, điều 11 và điều 12 của thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Hoạt động của các tổ dân cư trên địa bàn xã tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng vào tuần cuối cùng của tháng. Đồng thời nhân dân tham gia sinh hoạt tổ đạt từ 93 % tổng số hộ trở lên.

Tổ dân cư chịu sự quản lý trực tiếp của Ban điều hành ấp trong mọi hoạt động, đồng thời Ban công tác MT và các ban ngành đoàn thể  ấp theo dõi giám sát và phối hợp hỗ trợ giúp đỡ để các tổ dân cư hoạt động đạt hiệu quả cao.

Hàng tháng Nhà nước trợ cấp hoạt động cho mỗi tổ dân cư là 525.000đ.

Để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện Pháp lệnh 34/UBTVQH11, các tổ dân cư đều tổ chức họp dân để bàn bạc thảo luận, quyết định một cách công khai, dân chủ, vận động nhân dân trong tổ tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương..

 Nhằm hạn chế việc hội họp của nhân dân, được sự chỉ đạo của Đảng ủy và sự thống nhất giữa Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể. Tại địa phương các tổ thanh niên, tổ phụ nữ, tổ an ninh tự quản …được lồng ghép với tổ dân cư, các nội dung hoạt động vào các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ để triển khai ra dân cùng thực hiện. Tại các buổi họp tổ, tổ trưởng triển khai các quyết định của cấp trên đến toàn thể nhân dân trong tổ để cùng thảo luận. Đồng thời, tổ trưởng động viên nhân dân trong tổ cùng thực hiện .

Nhìn chung hoạt động của Tổ dân cư ngày được chuyển biến từng bước được nâng cao, các hộ dân trong tổ có sự đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc ốm đau, hoạn nạn, đời sống của các hộ ngày được phát triển, tình làng nghĩa xóm ngày được thắt chặt, an ninh trật tự được ổn định, các vụ mâu thuẫn nhỏ được tổ giải quyết kịp thời, nhân dân trong tổ hưởng ứng tốt các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào do địa phương phát động .

Các tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư hoạt động khá đều , hàng năm các tổ đều đạt tiên tiến, xuất sắc và khá, không có tổ trung bình, yếu kém

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu