TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218220
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII trên địa bàn xã năm 2016.
01/12/2016

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp Ban Tuyên giáo xã, UBND, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã tổ chức tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng của nước ta hiện nay đến toàn thể cán bộ CNV, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Lực lượng dân quân và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Phối hợp chỉ đạo các tổ chức thành viên Mặt trận xã, Ban công tác Mặt trận 6 ấp tổ chức vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia hưởng ứng, đã tổ chức tại 79 tổ dân cư của 06 ấp có 1.475 lượt người tham dự.

Đồng thời, quán triệt các chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận theo sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa. Ngoài ra Ủy ban MTTQ xã, phối kết hợp với Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã về mục đích, ý nghĩa nội dung việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiêm vụ tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Đại hội XII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước được 41 giờ.

Phối hợp cùng các tổ chức thành viên Mặt trận xã tổ chức vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức tích cực tham gia hưởng ứng. Tham mưu Đảng ủy xã chỉ đạo viết bài thu hoạch và đăng ký làm theo từng tháng theo chuyên đề năm 2015 và các năm trước gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa         XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ V; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban công tác Mặt trận các ấp chủ động tham mưu chi ủy chi bộ ấp đưa nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Nghị quyết năm của chi bộ, phối hợp với BĐH ấp triển khai thực hiện đến các đoàn thể, tổ trưởng, phó các tổ dân cư và toàn thể nhân dân trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ dân cư; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp của 06 ấp đã có sự chuyển biến tiến bộ, có sự bám sát tình hình thực tế ở ấp mình.

Phối hợp Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CNV-GV và học sinh trong nhà trường.

Ban Thường trực Mặt trận tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng mô hình “Tuyên truyền giáo dục học tập và làm theo Bác”, đưa nội dung học tập vào thực tiễn. Qua 01 năm thực hiện mô hình đã tuyên dương 05 gương điển hình học tập theo gương Bác: Ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Phước Hữu, Ông Huỳnh Văn Đấu-Trường Ban công tác Mặt trận ấp Nam, Ông Trần Hữu Phùng-Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bắc, Ông Lê Hùng Anh-Phó Ban công tác Mặt trận ấp Bắc, Ông Trần Văn Bi-Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Đông. Xây dựng kế hoạch số 92/KH-MT ngày 07/10/2016 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phối hợp Ban Tuyên giáo tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 03/KH-TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 01/HD-ĐU ngày 10/10/2016 của Đảng ủy xã về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch số 57/KH-TUBR ngày 26/9/2016 về tham gia cuộc thi sáng tạo, quảng bá các tác phẩm văn học-nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có 100%  cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã mỗi ngày 02 lượt mỗi lượt từ 10 đến 15 phút.

Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi cán bộ đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên đã có sự nhận thức và hành động, chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đặc biệt trung thực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; gắn bó với nhân dân thực hiện tốt công tác và nhiệm vụ chuyên môn, luôn đoàn kết và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào do địa phương phát động, làm động lực để thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.

Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy xã và Cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, sự phối hợp đồng bộ giữa Chính quyền, Mặt trận, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận các ấp trong công tác triển khai thực hiện.

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu