TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/7/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 230080
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của UBMTTQ VN xã Long Phước năm 2016
01/12/2016

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Mặt trận cấp trên về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 ở cộng đồng dân cư. Ban Thường trực MTTQ xã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch số 20b/KH-MT ngày 20/3/2016 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 ở cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Long Phước. Phối hợp UBND xã thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật xã có19 thành viên do PCT.UBND xã làm Trưởng ban, công chức Tư pháp làm Phó ban, các thành viên là trưởng các ngành có liên quan; tại ấp có 34 thành viên; tổ hòa giải có 52 thành viên. Tham mưu Đảng ủy xã chỉ đạo Khối Dân vận xã thường xuyên củng cố kiện toàn báo cáo viên, tuyên truyền viên của xã. Phối hợp UBND xã cùng Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật xã tổ chức tuyên truyền học tập ra dân: Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013; Luật tiếp công dân; Luật Đất đai; Luật cư trú (sửa đổi); Luật giáo dục Quốc Phòng và An ninh; Luật hòa giải cơ sở; Luật khiếu nại, tố cáo; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Luật Hộ tịch, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật xử phạt vi phạm hành chính, Bộ luật Dân sự 2015, Luật trẻ em,…Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và PBGDPL về quyền con người cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã (theo tinh thần Chỉ thị 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư về công tác Nhân quyền trong tình hình mới). Trong năm, Ban Thường trực Mặt trận phối hợp UBND xã cùng Hội đồng công tác PBGDPL xã và các tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt của 79 tổ dân cư và tổ chức hội nghị tuyên truyền 08 lượt có hơn 3.548 lượt người tham dự. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh được 3.600 phút.

MT cùng các tổ chức thành viên đã vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án tổ chức tổng kết Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 – 2016.

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu