TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181313
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Công tác giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ VN xã Long Phước năm 2016
01/12/2016

Ban thường trực MT xã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, Ban GSĐTCĐ xã tổ chức tổng kết hoạt động TTND, GSĐTCĐ năm 2015 và xây dựng chương trình hoạt động giám sát năm 2016. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm tại cơ sở như: giám sát việc bình xét hộ nghèo theo chuẩn mới, việc thực hiện chương trình an sinh xã hội, tham gia giám sát trực tiếp, gián tiếp quy trình bầu cử đại biểu HĐND xã, góp ý dự thảo các chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Nhìn chung, hoạt động giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị từng bước đi vào nề nếp và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả tham gia đã phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém, sửa đổi những quy định không phù hợp. Qua đó đã góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu