TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218187
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tổng kết công tác phòng,chống tội phạm, ma tuý và phòng chống tội phạm mua bán người năm 2016 trên địa bàn xã Long Phước
01/12/2016

Để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và phòng, chống mua bán người trên địa bàn xã  nói riêng, ngay từ đầu năm 2016 Ban chỉ đạo 138 xã đã chủ động tham mưu cho TT Đảng uỷ xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 01/02/2016 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH & XDPTTDBVANTQ về thực hiện chương trình hành động  phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2016 trên địa bàn xã Long Phước. Ban chỉ đạo đã chủ động triển khai tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 13/10/2015 về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của bộ chính trị; Chương trình hành động số 02-Ctr/TU ngày 07/01/2011 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 06/4/2011 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị. Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quyết định 312/QĐ-TTg ngày 28/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa 13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm.

Từ sau khi nhận kế hoạch số 48/UBND-BCĐ ngày 18/3/2016  về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, ma tuý năm 2016; kế hoạch số 47/KH-BCĐ ngày 18/3/2016  của Ban chỉ đạo 138 Thành Phố Bà Rịa về thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người năm 2016 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Ban chỉ đạo 138 xã Long Phước tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo Công an xã phối hợp cùng các ngành, đoàn thể, các thành viên BCĐ có liên quan xây dựng các kế hoạch chuyên đề như: Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 06/4/2016 của Ban chỉ đạo 138 xã về thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người năm 2016, kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 06/4/2016 của Ban chỉ đạo 138 xã về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, ma tuý năm 2016 để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, mại dâm và phòng, chống mua bán người;  kế hoạch số 22/KH-MT ngày 21/03/2016 về việc phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người năm 2016 trên địa bàn xã Long Phước.

Tham mưu Thường trực Đảng uỷ, phối hợp UBND xã, các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị-xã hội, Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận 06 ấp thường xuyên triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma tuý và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người nhằm gắn với chương trình 4 giảm của HĐND Tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện việc chuyển hóa địa bàn theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT 01 giữa Bộ LĐTBXH-Bộ CA-Bộ VHTT-UBTWMTTQVN ngày 17/11/2005 về Quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm với chương trình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng “khu ấp văn hóa”.

Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật giật tài sản, trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy, mại dâm và tội phạm buôn bán người đến 79 tổ địa bàn dân cư và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, các buổi họp của các chi, tổ hội, các buổi sinh hoạt tổ dân cư, thông qua tờ tin của Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã. Làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, xây dựng, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) nhằm giúp cho quần chúng nhân dân nắm bắt, đề cao cảnh giác, tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh công tác giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết của Đảng uỷ xã về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, Chương trình 4 giảm của HĐND Tỉnh nói chung và đề án phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, mại dâm nói riêng đến 79/79 tổ địa bàn dân cư gồm 09 lượt với 18.150 người tham dự. Chỉ đạo đài truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương với 10 lượt tuyên truyền tổng thời lượng phát âm là 160 phút. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể từ xã đến ấp đưa nhiều nội dung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực ANTT, đặc biệt là nội dung Chương trình thực hiện đề án phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm, phòng chống mua bán mua bán người trong giai đoạn 2016-2020. Tổ chức viết tờ tin tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm và phòng chống mua bán người; tổ chức tuyên truyền tại 79 tổ địa bàn dân cư gồm 11 lượt có 8.475 người tham dự qua đó giúp cho quần chúng nhân dân hiểu rõ và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, vận động người thân tích cực tham gia công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội ở địa phương. Với những kết quả trên đã góp phần chuyển hóa địa bàn trong sạch không còn tụ điểm phức tạp về TNXH.

Thường xuyên nắm chắc tình hình di biến động của các đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc tán phát tài liệu phản động, xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các âm mưu tiến hành các hoạt động gây rối, phá hoại, khủng bố… của những phần tử xấu để phối hợp các ngành có liên quan giải quyết kịp thời, không để tạo thành các điểm nóng. Công an xã phối hợp cùng lực lượng Quân sự xã, lực lượng 06 ấp tổ chức tuần tra, chốt chặn 375 lượt với 1.500 đ/c tham gia đảm bảo tình hình ANTT bảo vệ an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng… và các hoạt động vui chơi giải trí VHVN - TDTT nhân dịp các ngày lễ, Tết. Qua công tác tuần tra đã đảm bảo tốt tình hình ANCT nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh xã hội và tình hình nhân dân trên địa bàn xã ổn định không có nảy sinh những vấn đề phức tạp trong nhân dân. Đặc biệt là bảo vệ an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong năm 2016 phạm pháp hình sự xảy ra 01 vụ; (So với cùng kỳ năm 2015 không tăng không giảm 01/01vụ ).

Vào ngày 22/09/2016 Công an xã phối hợp cùng Công an TP Bà Rịa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Sn:1978 Cư ngụ: tổ 17, ấp Phước Hữu, Long phước, TP Bà Rịa  Có hành vi đánh bạc dưới hình thức (ghi số đề),  Nội dung vụ việc chuyển Công an TP Bà Rịa đang điều tra xử lý.

Cướp, cướp giật: Không xảy ra (so với cùng kỳ giảm 01 vụ).

Trộm cắp: Xảy ra 02 vụ, (So với cùng kỳ năm 2015 giảm 02 vụ, 02/04 vụ)  

Vi phạm hành chính: Xảy ra 08 vụ, làm rõ 08 vụ, bắt lập hồ sơ 17 đối tượng (xử phạt hành chính 17 đối tượng với tổng số tiền 34.600.000đ) trong đó:

 Xâm hại sức khỏe người khác: 02 vụ, 02 đối tượng (CA xã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính) (so với cùng kỳ không tăng không giảm).

Uống rượu bia gây rối trật tự công cộng: Xảy ra 02 vụ,bắt 02 đối tượng (CA xã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính) (so với cùng kỳ giảm 01 vụ ).

Đánh bạc: 02 vụ, 10 đối tượng (CA xã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. (so với cùng kỳ giảm 01 vụ ).

Bán dâm: 01 vụ, 01 đối tượng (CA xã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. (so với cùng kỳ tăng 01 vụ ).

Về xử lý vi phạm khác: xảy ra 01 vụ, bắt 02 đối tượng có hành vi dán quảng cáo trên trụ điện nơi công cộng(Công an xã lập hồ sơ xử lý hành chính)

Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất tội phạm và tệ nạn xã hội. BCĐ 138 xã đã tham mưu cho TT Đảng uỷ xã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá và đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương; tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác và hỗ trợ các lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm các tệ nạn xã hội…

Trong năm 2016 Ban chỉ đạo thường xuyên quan tâm cũng cố, kiện toàn 79/79 tổ an ninh tự quản ( ANTQ) trên 79/79 tổ địa bàn dân cư, thực hiện công tác tự quản về ANTT tại khu ấp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, thường tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Ngoài ra còn tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong nội bộ nhân dân, tham gia cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng và trẻ em chưa ngoan trên địa bàn xã.

Nhìn chung các ban ngành, đoàn thể xã và các tiểu BCĐ của 06 ấp, đặc biệt sự tham gia tích cực của 9 chức danh ấp các tổ địa bàn dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, thường xuyênvận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội từ đó đã góp phần lớn trong công tác phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội tại địa phương.  Trong  năm 2016 BCĐ 138 xã đã làm tốt công tác tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” làm tốt công tác tuyên truyền, làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trở thành địa bàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác chỉ đạo và thực hiện phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương, nên tình hình an ninh chính trị được giữ vững, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội đã được kiềm chế, giảm rỏ rệt và hiện nay trên địa bàn xã không còn tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm xảy ra trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy: Để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng tại địa phương, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo Công an xã chủ động tham mưu cho TT Đảng uỷ - UBND xã chỉ đạo và phối hợp các ngành, đoàn thể phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về phòng chống ma túy như: Thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính Trị về “ Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống ma túy, mại dâm nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo và thực hiện phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa phương.

Từ đầu năm 2016 BCĐ 138 xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu rỏ các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn ma túy. Đặc biệt là tác hại của các loại ma túy như: ma túy đá, ma túy tổng hợp…. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng bằng nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng loại đối tượng, tập trung vào thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm 06 lượt với tổng số 953 người tham dự. Đồng thời bên cạnh đó tăng cường công tác phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện vi phạm pháp luật, tình nghi có tổ chức sử dụng ma túy 03 lượt, qua kiểm tra chưa phát hiện có hành vi vi phạm.

Phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ xã củng cố và thường xuyên tổ chức sinh hoạt CLB gia đình phòng, chống TNXH mỗi quý một lần. Thông qua công tác tuyên truyền Công an phối hợp cùng Hội liên hiệp phụ nữ xã tổ chức 01 đêm hội diễn văn nghệ, 01 tiểu phẩm có 124 người tham dự, nhằm tuyên truyền giúp cho quần chúng nhân dân nắm bắt, đề cao cảnh giác, tổ chức tuyên truyền  pháp luật về phòng, chống ma túy, đến các hội viên và con em của hội viên phụ nữ trên địa bàn xã, đồng thời lồng ghép tuyên truyền nội dung xây dựng nếp sống lành mạnh, không tội phạm, không ma túy, không mại dâm tại các kỳ hợp tổ địa bàn dân cư gồm 11 lượt có 216 phụ nữ tham gia. Qua đó giúp cho quần chúng nhân dân hiểu rỏ, nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc quản lý giáo dục con em, người thân trong gia đình, đồng thời tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống ma túy và các loại tệ nạn xã hội khác ở địa phương.

Chỉ đạo Công an xã phối hợp các ban ngành, đoàn thanh niên xã tổ chức mời gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng và tình nghi sử dụng trái phép ma túy hiện đang cư trú trên địa bàn gồm 03 lượt 45 đối tượng. Chỉ đạo Công an xã phối hợp cùng Ban văn hóa, đài truyền thanh xã xây dựng chương trình tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống ma túy, tác hại của các loại  ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp ( ma túy đá) trên hệ thống truyền thanh địa phương gồm 06 lượt với thời lượng phát âm 90 phút.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT-BCA-ĐTN gắn với thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW lồng ghép với việc triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Chính quyền địa phương về  bài trừ các tệ nạn xã hội, Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống ma túy, mại dâm, Nghị quyết liên tịch “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong TTN”, lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt chi đoàn hàng tháng để tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong 02 trường học, mọi tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên thấy rõ tác hại của tệ nạn ma tuý là 15 lượt với 2.373 lượt người tham dự. Phối hợp cùng Đoàn thanh niên, lực lượng dân quân, dân phòng tổ chức diễu hành cùng xe ôtô cổ động trên các tuyến đường trên toàn địa bàn xã với nội dung tuyên truyền Luật PCMT, tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội nhằm giúp cho nhân dân trên toàn địa bàn xã có thêm kiến thức về phòng chống ma túy và tham gia quản lý con em của mình không tham gia và tệ nạn ma túy có 32 lượt người tham gia.

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu