TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181748
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Xã Long Phước tổng kết công tác Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2016.
06/12/2016

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016, Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Phước, Chương trình công tác năm 2016 của UBND xã cùng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Ngay từ đầu năm Ban Thanh tra nhân dân xây dựng nội dung chương trình hoạt động năm 2016, xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2016. Đồng thời tổ chức quán triệt đến các tổ chức thành viên Mặt trận, ban ngành đoàn thể xã, ấp, các thành viên của Ban để thực hiện, cụ thể:

Công tác giám sát theo quy định tại các điều 12,13,14,15,16 và các hoạt động giám sát khác theo Nghị định 99/CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ: Ban TTND xã giám sát việc tổ chức tuyên truyền quán triệt và triển khai các NQ của Đảng, các CT, NĐ của Chính phủ và các văn bản mới của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn xã. Cụ thể:  Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020), Nghị quyết Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2016; NQ 32/CP về việc thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; Chỉ thị 406/TTg của thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ “Về quản lý, sử dụng pháo”; Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các biện pháp quản lý đối với các loại xe 02 bánh chạy điện; Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm” trong tình hình mới và triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;  Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… có 202/206 đảng viên tham dự (đạt 98,05%); cán bộ, công nhân viên xã, giáo viên (ngoài Đảng) 116/118 (đạt 98,3%) và 2.142 lượt người đại diện hộ gia đình của 06 ấp tham gia học tập.

Giám sát việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; luật nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân năm 2016.Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác phòng chống cháy nổ trong mùa khô, tuyên truyền về phòng chống bệnh tay, chân, miệng; tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết và bệnh sởi trong năm. Việc tổ chức ôn truyền thống ngày thành lập Đảng 03/2, ngày giải phóng Bà Rịa 27/4, giải phóng Miền Nam 30/4 và  ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, CMT8 và quốc khánh 02/9…

Nhìn chung công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt ra dân các Nghị quyết của Đảng, các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, các văn bản mới của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và các ngày lễ, ngày truyền thống của các tổ chức đoàn thể được Đảng ủy, UBND phối hợp Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện kịp thời, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, học tập nghiêm túc đạt hiệu quả

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban TTND, trong năm 2016 Ban TTND xã đã tổ chức giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu KT-VHXH-ANQP trên địa bàn xã như: việc thu ngân sách Nhà nước, thu phí, lệ phí, công tác vận động và công khai kết quả đóng góp các loại quỹ năm 2016, các khoản thu khác do nhân dân đóng góp. Nhìn chung việc thực hiện các chỉ tiêu KT-VHXH-ANQP và các khoản thu khác do nhân dân đóng góp được thực hiện một cách dân chủ và công khai đầy đủ.

Tổ chức giám sát công tác vận động hỗ trợ cấp phát 695 xuất quà tết với tổng trị giá 257,500 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, hưu trí, gia đình có công cách mạng; bảo trợ xã hội; người cao tuổi, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyến tật… Nhìn chung, việc cấp phát quà và tiền tết được UBND xã thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng, không có đơn thư khiếu nại thắc mắc của nhân dân. Phối hợp giám sát việc vận động và tiễn đưa 24 thanh niên lên đường nhập ngũ, đúng luật và đúng quy định, đạt chỉ tiêu 100%. Ban TTND xã vận động nhân dân tham gia giám sát việc tiếp tục thực hiện Đề án 02-212/TTg, chương trình 4 đề án giảm của HĐND Tỉnh… Công tác phối hợp tổ chức phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và những phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, các TNXH, ma tuý, mại dâm trên địa bàn xã, nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản trong quần chúng nhân dân. Cùng UBND; UBMT giám sát việc bình xét xây dựng và sữa chữa nhà đại đoàn kết. Nhìn chung, việc bình xét xây dựng, sửa chữa đều được công khai, đúng theo quy định và đúng đối tượng. Kết quả trong năm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 03 căn nhà ĐĐK với số tiền 150 triệu đồng, sữa chữa được 04 căn tổng số tiền 60.000.000đ (trong đó Quỹ VNN của xã 02 căn/30 triệu đồng, quỹ VNN thành phố 02 căn với số tiền 30 triệu đồng). Thường xuyên vận động nhân dân cùng Ban TTND xã giám sát việc chi trả lương cho các đối tượng chính sách, cấp thẻ BHXH, BHYT, việc thi công các công trình, dự án trên địa bàn xã như: nâng cấp đường nhựa cấp phối, việc chống xuống cấp các trường học, việc di dời, giao trả mặt bằng để thi công tuyến đường phía Tây trường Mầm Non, TTTM Chợ Long Phước… giám sát việc chấp hành pháp luật và các quy định về trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường của các cơ quan đóng trên địa bàn xã. Năm 2016 Ban TTND xã phối hợp tham gia giám sát 21 đơn tranh chấp của công dân, đã giải quyết hòa giải 21 đơn, hòa giải thành 09 đơn dân sự, hòa giải không thành 12 đơn (02 đơn đất đai, 10 đơn dân sự). Lập hồ sơ chuyển Tòa án thành phố Bà Rịa tiếp tục giải quyết 11 đơn theo thẩm quyền. Công tác cải cách hành chính theo mô hình một cửa được thực hiện tốt, được đại đa số nhân dân đánh giá cao về cung cách ứng xử của lãnh đạo, cán bộ, CNVC trong công tác tiếp dân, luôn hòa nhã, vui vẻ, hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh, đúng thời hạn và đúng theo quy định, không gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với cơ quan, tổ chức và nhân dân. Ban TTND xã tham gia giám sát công tác tổ chức hội nghị cử tri tiếp xúc Tổ đại biểu HĐND Thành phố, xã, tiếp xúc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã được tổ chức tại xã. Qua các buổi tiếp xúc có 225 cử tri tham dự, phát biểu ý kiến xây dựng với tinh thần trách nhiệm cao, kiến nghị với Đại biểu HĐND và lãnh đạo địa phương. Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân được các Đại biểu HĐND thành phố, xã các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã trả lời, giải trình và tiếp thu. Giám sát các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, giám sát việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, tổ chức giám sát công tác vận động bầu cử và công tác tổ chức bầu cử ngày 22/5/2016 trên địa bàn xã. Nhìn chung qua công tác giám việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, thời gian và đúng luật. Tổ chức theo dõi, giám sát cán bộ -CNVC trong việc thực hiện nội quy cơ quan và các nhiệm vụ chuyên trách. Qua công tác giám sát vẫn còn một số ít cán bộ, CNVC đã có nhiều chuyển biến thực hiện nghiêm túc nội quy của cơ quan, không còn tình trạng đi muộn, về sớm. Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí ,việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… đối với đảng viên, cán bộ - CNVC tại cơ quan. Nhìn chung, đảng viên, cán bộ - CNVC, đại biểu dân cử và nhân dân trên địa bàn xã đều thực hiện và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương.

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu