TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181786
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2016 trên địa bàn xã Long Phước.
06/12/2016

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nên ngay khi nhận được kế hoạch UBND thành phố Bà Rịa về việc tổ chức Ngày pháp luật năm 2016 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. UBND xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ động tham mưu giúp UBND xã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2016 về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2016 trên địa bàn xã Long Phước để triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã.

Qua kết quả thực hiện Ngày Pháp luật với mục đích nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động, đồng thời thu hút sự quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc tìm hiểu pháp luật, học tập pháp luật, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật. Năm 2016 đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016. Ủy ban MTTQ phối hợp UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác triển khai thực hiện Ngày Pháp luật 9/11, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn xã về mục đích, ý nghĩa làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Phối hợp UBND xã, CC. Tư pháp hộ tịch tổ chức 01 buổi tuyên truyền các nội dung cơ bản của Hiến pháp, Luật tiếp cận thông tin, Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Bảo hiểm y tế, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Dân quân tự vệ, Luật khiếu nại, tố cáo… tổ chức triển khai lồng ghép trong cuộc họp giao ban cho toàn thể cán bộ, công chức được nắm, đồng thời phối hợp Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng và Đài truyền thanh xã đưa vào tờ tin triển khai xuống tổ địa bàn dân cư  để người dân được nắm bắt. Treo 02 băngron khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân” tại trụ sở UBND xã và dọc tuyến đường giao thông để tuyên truyền, bên cạnh đó Đài truyền thanh xã cũng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương về tuần lễ cao điểm thực hiện Ngày pháp luật với thời lượng phát âm 15 phút/lần/ngày, mỗi ngày 02 lần vào buổi sáng và buổi chiều với tổng thời lượng phát âm gồm 210 phút/tuần cao điểm.

Về hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu là tuyên truyền thông qua các bản tin và lồng ghép trong các cuộc họp tổ dân cư của địa phương  phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan, Ban Điều hành các ấp, tổ địa bàn dân cư triển khai thực hiện, từ đó nhằm phát huy có hiệu quả việc tuyên truyển phổ biến pháp luật trong tuần lễ cao điểm Ngày pháp luật.

Nhìn chung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngày Pháp luật 09/11 hàng năm đã đạt được nhiều kết quả, công tác tuyên truyền pháp luật đã có tác động đến nhận thức cũng như đời sống xã hội của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã. Các văn bản mới ban hành được tuyên truyền kịp thời, bắt đầu hình thành thói quen sinh hoạt pháp luật theo định kỳ, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp, chấp hành pháp luật cho toàn dân góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Việc lấy ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nhận được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Ngày Pháp luật được chủ động tổ chức trong toàn thể nhân dân dần trở thành nét mới trong sinh hoạt văn hóa của đời sống cộng đồng dân cư. Từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sẽ nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân thì ý thức và hành xử theo pháp luật cũng ngày càng được nâng lên, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tổ chức tuần lễ cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật 09/11 rất ngắn nên việc thực hiện có phần hạn chế, dẫn đến các hoạt động còn gặp khó khăn.

Báo cáo viên, tuyên truyền viên trình độ chuyên môn chưa đồng đều, phương pháp, khả năng truyển đạt pháp luật còn hạn chế nên ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút người nghe.

Ngày Pháp luật 09/11 hàng năm là một loại hình tuyên truyền mới được Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đưa vào áp dụng nên trong quá trình các địa phương thực hiện cấp trên cần kịp thời xây dựng cơ chế phổ biến các phương thức thực hiện có hiệu quả trong thực tế.

Cần đẩy mạnh việc tuyên truyền để sinh hoạt hàng tháng, hàng năm đi vào nề nếp và có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lựa chọn địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền các văn bản dưới luật, văn bản có liên quan trực tiếp đến đời sống đại bộ phận người dân

Lồng ghép công tác tuyên truyền với hoạt động của các ngành, đoàn thể, quan tâm triển khai thực hiện tốt Ngày pháp luật trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu