TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218105
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Xã Long Phước - Câu lạc bộ “nông dân với pháp luật”được và chưa được
13/12/2016

Câu lạc bộ nông dân vừa là một loại hình tổ chức, vừa là một phương thức hoạt động, là chổ dựa của hội viên, nông dân. Để hổ trợ, giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng và phức tạp của hội viên, nông dân do cuộc sống thực tế hàng ngày đặt ra.

Câu lạc bộ nông dân là nơi có hoạt động phong phú, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của cán bộ, hội viên, nông dân, tạo môi trường cho các thành viên phát huy những tiềm năng sáng tạo, rèn luyện và phát triển. Câu lạc bộ nông dân lập ra nhằm mục đích: tuyên truyền, giáo dục, tạo điểu kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân được bày tỏ, trao đổi quan điểm, tâm tư, nguyện vọng; giúp các thành viên giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác, lao động và trong cuộc sống hàng ngày; giúp tổ chức Hội thu hút tập hợp hội viên, nông dân, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và phong trào nông dân.

Thực hiện mục đích này, Hội Nông dân cấp cơ sở đã tổ chức, thành lập nhiều loại hình câu lạc bộ nông dân từ cơ sở đến các chi Hội như: câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, câu lạc bộ “ Gia đình nông dân hạnh phúc”, câu lạc bộ “ Khuyến nông – khuyến ngư”, câu lạc bộ “ Nông dân truy cập Internet”…. Nhưng phổ biến nhất hiện nay là câu lạc bộ ‘Nông dân với pháp luật”. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn nêu những nhận xét của tôi về thực trạng câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” hiện nay.

Hiện tại, hoạt động của các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại cơ sở đã đem lại nhiều kết quả như: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên, nông dân; hổ trợ, tư vấn pháp luật, giúp hội viên, nông dân sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình, hạn chế tình trạng nông dân khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; phối hợp hòa giải thành nhiều vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân tránh mâu thuẫn dẫn đến rạn nứt tình làng nghĩa xóm, dòng tộc, họ hàng và vi phạm pháp luật. Có những Hội nông dân cơ sở đã bố trí điểm sinh hoạt riêng cho câu lạc bộ và trang bị tủ sách pháp luật, máy tính nối mạng Internet để thành viên tìm hiểu thông tin trên mạng. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở cơ sở thường chủ tịch Hội Nông dân cơ sở làm chủ nhiệm, Công chức tư pháp – hộ tịch làm phó chủ nhiệm, các thành viên là Công an, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân khác cùng tham gia. Thành viên là các chi Hội trưởng các đoàn thể, tổ trưởng các tổ Hội và một số hội viên, nông dân. Do Ban chủ nhiệm câu lạc bộ cơ sở là những cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỷ năng tuyên truyền nên hoạt động có hiệu quả.

Ngược lại với câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại cơ sở, hoạt động của các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được thành lập tại các chi Hội hiệu quả không cao, còn rất nhiều hạn chế, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Ban chủ nhiệm câu lạc bộ tại chi Hội thường chi Hội trưởng làm chủ nhiệm, chi Hội phó làm phó chủ nhiệm, thành viên là các tổ trưởng tổ Hội hoặc chi Hội phó các đoàn thể khác. Do Ban chủ nhiệm câu lạc bộ ở chi Hội đa số tuổi đời cao, trình độ không đồng đều, hạn chế; kiến thức pháp luật và kỷ năng tuyên truyền thấp dẫn đến việc thu hút, tập hợp thành viên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ rất ít.

Thứ hai: Phương pháp điểu hành sinh hoạt câu lạc bộ kém, thiếu sự tương tác giữa các thành viên với Ban chủ nhiệm khi tham gia sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt chưa phong phú, chuẩn bị nội dung buổi sinh hoạt chưa cụ thể, lời dẫn chương trình của chủ trì buổi sinh hoạt chưa rõ ràng, mạch lạc kỷ năng điều hành sinh hoạt còn yếu.

Thứ ba: Ban chủ nhiệm còn lúng túng trong việc  giải thích, tư vấn pháp luật cho thành viên khi có yêu cầu, xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch, chương trình hoạt động còn chung chung, chưa cụ thể.

Thứ tư: Có không ít câu lạc bộ “ Nông dân với pháp luật” được thành lập chỉ để đạt chỉ tiêu trên giao nên hoạt động mang tính hình thức, thậm chí chỉ có trên giấy tờ và rất ít khi tổ chức sinh hoạt.    

Thứ năm: Kinh phí hoạt động của các câu lạc bộ tại chi Hội rất khó khăn, phần lớn do câu lạc bộ tự trang trải, rất ít câu lạc bộ được trang bị tủ sách pháp luật, cơ sở vật chất cho sinh hoạt chưa đảm bảo phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của câu lạc bộ

Từ những hạn chế trên nên hoạt động của câu lạc bộ “nông dân với pháp luật” tại chi Hội kém hiệu quả, không thu hút được hội viên, nông dân tham gia, chưa giúp được cho hội viên nông dân khi có nhu cầu hổ trợ, tư vấn về pháp luật. Hoạt động của nhiều câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở các chi Hội chỉ mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao.     

Nguyên nhân của những hạn chế là do những tác động khách quan và chủ quan. Nhưng cơ bản vẫn là nguyên nhân chạy theo chỉ tiêu, các cơ sở Hội tổ chức thành lập cho đủ số lượng câu lạc bộ do Hội cấp trên giao không chú ý đến chất lượng hoạt động của câu lạc bộ.

Để khắc phục những hạn chế của câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các chi Hội. Tôi xin có những ý kiến kiến nghị như sau:

Một là: Không chạy theo số lượng, chú trọng đến chất lượng hoạt động của câu lạc bộ “Nông dân với pháp luât”. Không thành lập tràn lan các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luât” tại các chi Hội khi chưa đủ nhân lực có năng lực, kiến thức pháp luật để bố trí vào Ban chủ nhiệm.

Hai là: Cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ “Nông dân với pháp luât” tại cơ sở, từ đó phát hiện những thành viên tích cực, có kỷ năng, kiến thức pháp luật từ các chi Hội đang tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ cơ sở làm nồng cốt cho Ban chủ nhiệm để nhân rộng câu lạc bộ “Nông dân với pháp luât” tại các chi Hội

Ba là: Hội cấp trên cần xem xét việc giao chỉ tiêu thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” cho các cơ sở Hội và cần có định hướng, lộ trình rõ ràng, cụ thể đối với từng cơ sở trong việc thành lập câu lạc bộ “ Nông dân với pháp luật” nhằm tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu mà không quan tâm đến chất lượng.

Bốn là: Ngoài việc Hội cơ sở tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền, Hội cấp trên cần tác động đến Cấp ủy, Chính quyền địa phương hổ trợ một phần kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ tại chi Hội, trang bị đầy đủ tủ sách pháp luật cho câu lạc bộ.

Năm là: Tăng cường bồi dưỡng kỷ năng tuyên truyền, kiến thức pháp luật cho các thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ “ Nông dân với pháp luật” tại các chi Hội. Câu lạc bộ cơ sở cần giúp xây dựng nội dung sinh hoạt cho câu lạc bộ tại chi Hội với nội dung phong phú, đa dạng và nhiều loại hình như: hội thi kiến thức pháp luật, sâu khấu hóa…tránh nhàm chán, khô khan nhằm thu hút hội viên tham gia.

 

Hội Nông dân xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu