TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 16/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218077
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Xã Long Phước Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam
06/07/2017

Ngày 28/4/2017 Đảng ủy xã Long phước Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu rộng đến chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt là Hội cựu chiến binh xã nắm rõ 4 quan điểm của Đảng về Hội Cựu chiến binh và 5 nhiệm vụ được giao của Hội. Qua đó Hội cùng hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, ổn định tư tưởng, luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau cải thiện đời sống, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhận thức của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể cán bộ, đảng viên có sự chyển biến tích cực, giữa các đơn vị có sự sự phối hợp thường xuyên đã giúp cho Hội Cựu chiến binh hoạt động đúng hướng và có hiệu quả, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng, phát triển hội viên ngày được quan tâm.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu